HESY

Tervetuloa HESYn sivuille

 

Etsitkö lemmikkiä HESYstä?

 

Tue HESYn toimintaa

Tarjoa koti hylätylle eläimelle.

1
1
KISSAT

KISSAT

tutustu kissoihin

KOIRAT

KOIRAT

tutustu koiriin

MUUT ELÄIMET

MUUT ELÄIMET

tutustu muihin eläimiin

LEMMIKKI HESYSTÄ?

LEMMIKKI HESYSTÄ?

tietoa lemmikin adoptoimisesta

AJANKOHTAISTA

Hallitus tiedottaa 18.4.2018

By | Tiedotteet | No Comments

Hallitus tiedottaa 18.4.2018

Hallitus on pitänyt vuoden 2018 alussa kuusi kokousta.

Alkuvuonna käynnistetyissä yhteistoimintaneuvotteluissa päästiin henkilöstön edustajien kanssa yhteisymmärrykseen, ja HESYllä on otettu käyttöön maaseutuelinkeinojen työehtosopimus 1.3.2018 alkaen. Kaikki aikaisemmat työsuhteen ehdot poistuivat, ja yhdistyksessä ryhdyttiin noudattamaan työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä.

Varainhoitoyhtiön viime vuoden lopun muutosten vuoksi ja eri vaihtoehtoihin tutustumisen jälkeen HESYn hallitus päätti siirtää yhdistyksen varainhoidon FIM Varainhoito Oy:lle. Sopimus on tehty helmikuun lopussa vuonna 2018.

HESY-torin myynnin kehitys ei ole vielä ollut toivotunlainen. Tällä hetkellä myynti ei kata kustannuksia.

Varainkeruuta kehitetään: HESY on avannut esimerkiksi aineettomille ostoksille verkkokaupan, jonka kautta on mahdollista lahjoittaa eläimille ruokaa, hoitopaketteja ja muuta tarvittavaa.

Valvontaeläinlääkärit ovat tehneet Eläinsuojelukeskuksessa vuosittaisen valvontakäynnin. Käynnin yhteydessä todettiin, että kaksikerroksisia kissojen tiloja on muutettava. Yhdistys ryhtyy näiden suhteen toimenpiteisiin saapuvan tarkastuslausunnon perusteella.

Alkuvuodesta HESYllä oli edessään suuritöinen projekti, kun yhdistys antoi lausunnon esityksestä eläinten hyvinvointilaiksi. Lausunto jätettiin maa- ja metsätalousministeriölle ajallaan. HESYn lausunnon työstivät puheenjohtaja Hannele Luukkainen sekä tiedottaja Erja Veivo.

HESYn edustajat osallistuvat Suomen Kennelliiton eläinsuojelutyöryhmän kokouksiin kahdesti vuodessa. Muita ryhmässä mukana olevia tahoja ovat Animalia, Eläinten hyvinvointikeskus EHK (1.1.2017 siirtynyt osaksi Lukea), Evira, seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta (toimii MMM:n yhteydessä), SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto, Suomen Eläinlääkäriliitto ja Suomen Kissaliitto.

HESY aloittaa loppuvuodesta 2018 valmistelut Suomen PAAGin (EU Pet Advertising Advisory Group) lanseeraamiseksi vuonna 2019. Internetissä tapahtuvan eläinten kaupan vastuullisuutta korostava projekti toteutetaan yhteistyössä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton, Suomen Kennelliiton ja Suomen Kissaliiton kanssa. Kyseessä on yhteistyöryhmä ja -hanke, jonka tavoitteena on seurata lemmikkejä välittäviä verkossa toimivia osto- ja myyntipalstoja ja ohjata niitä huolehtimaan siitä, että näillä palstoilla tapahtuva lemmikkikauppa on eettistä ja laillista. Tähän päästään mm. luomalla eläinilmoituksille standardit/ohjeistukset, jotka niiden tulee täyttää. Jos ilmoituspalstoilla on epäilyttäviä ilmoituksia, ne kehotetaan poistamaan. Hankkeen tarkoituksena on auttaa osto- ja myyntipalstoja, joilla ei välttämättä ole keinoja seurata sivujensa kaikkia ilmoituksia, ja kehottaa niitä siirtymään vähitellen omavalvontaan eli seuraamaan omien palstojensa eläinilmoitusten asiallisuutta.

HESY täyttää 145 vuotta vuonna 2019. Tähän liittyen on päätetty teettää historiikki.

TAPAHTUMIA

21.4. HESYn vuosikokous

By | Tapahtumat | No Comments

21.4. HESYn vuosikokous

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 21.4. klo 12 alkaen Hoplaxskolan Gymnasiet Lärkanin auditoriossa, Isonnevantie 22, 00320 Helsinki. Jäsenyyksien tarkastus aloitetaan  klo 10. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10. §.  Tervetuloa!

Vuosikokouksen esityslista

Ennen vuosikokouksen avausta palkitaan HESYn vapaaehtoisia.

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Hallitus esittää puheenjohtajaksi Timo Erikäistä ja sihteeriksi Karolina Pohjanoksaa.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

5. Todetaan kokouksen laillisuus

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

7. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

8. Åäätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus ja hautapaikan hinta seuraavalle toimintavuodelle

Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään ennallaan. Nykyiset maksut ovat seuraavat: jäsenmaksu 25 euroa, nuorisojäsenmaksu 15 euroa.

Hallitus esittää, että hautamaksuja nostetaan seuraavasti:
Hautapaikka 120 euroa / 10 v uusi hinta 160 euroa/10 v.
Haudan uusinta 80 euroa /10 v uusi hinta 110 euroa /10 v.
Haudan avaus 40 euroa uusi hinta 60 euroa
Säilytysmaksu 40 euroa 60 euroa / kausi (ei vähennetä haudan hinnasta)

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja (joka toinen vuosi)

Hallitukselle on määräaikaan mennessä toimitettu kaksi ehdotusta puheenjohtajaksi:

Hannele Luukkainen (ehdottaja Kirsi Sharma)
Markku Saarikangas (ehdottaja Markku Saarikangas)

11. Valitaan varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet

Erovuorossa ovat varajäsenet Nina Immonen ja Minna Lahti. Lisäksi valitaan kaksi hallituksen varsinaista jäsentä.

Ehdolla hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ovat:

Minna Lahti (ehdottaja Hannele Luukkainen)
Nina Immonen (ehdottaja Hannele Luukkainen)
Markku Saarikangas (ehdottaja Markku Saarikangas)

Ehdolla hallituksen varajäseniksi ovat:

Olli-Pekka Ahola (ehdottaja Hannele Luukkainen)
Tiina Kohtamäki (ehdottaja Hannele Luukkainen)

12. Valitaan yksi (1) KHT-tilintarkastaja tilintarkastajaksi ja hänelle KHT-tilintarkastaja varamieheksi

13. Kokouksen päättäminen