Title Image

Ministeriön selvitys ilotulitehaittojen vähentämiseksi unohti eläimet ja ulkopuolisille koituvat kustannukset

Ministeriön selvitys ilotulitehaittojen vähentämiseksi unohti eläimet ja ulkopuolisille koituvat kustannukset

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Tiedote 12.4.2024

Ministeriön selvitys ilotulitehaittojen vähentämiseksi unohti eläimet ja ulkopuolisille koituvat kustannukset – ilotulitteille asetettava haittavero

Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys ilotuliteturvallisuuden parantamiseksi ja ilotulitteista aiheutuvien haittojen vähentämiseksi on valmistunut. Selvityksessä ehdotetut toimenpiteet eivät kuitenkaan lupaa parannuksia ilotulitteista kärsiville eläimille ja luonnolle, eikä selvitys huomioinut ilotulittamisesta aiheutuvia kuluja eläinten omistajille ja koko yhteiskunnalle.

Rajat räiskeelle -kansalaisaloitteen tavoitteena oli vähentää ilotulitteista ihmisille, eläimille ja ympäristölle koituvaa vahinkoa sallimalla luokkiin F2 ja F3 kuuluvien tuotteiden käyttö siirtymäajalla vain ammattilaisille. Joulukuussa 2018 julkistettu lakiesitys oli suosittu ja paljon keskustelua herättänyt aloite, jonka allekirjoitti yli 65 000 kansalaista. Kansan kanta oli selkeä, joten talousvaliokunnan hylkäävä päätös syksyllä 2022 oli suuri pettymys. Valiokunta kuitenkin ehdotti, että työ- ja elinkeinoministeriön tulisi selvittää eri vaihtoehtoja ilotuliteturvallisuuden parantamiseksi ja ilotulitehaittojen vähentämiseksi. Selvitys on nyt valmistunut.

Ei helpotusta eläinten kärsimykseen

Eläinsuojelutoimijoiden huoli ilotulitteiden eläimille aiheuttamasta kärsimyksestä on kirjattu selvitykseen, mutta keinoja ongelman ratkaisuun ei tarjota. Ilotulitteiden kuluttajakaupan rajoittamista ei selvityksessä pidetä suotavana muun muassa elinkeinovapauteen vedoten.

Meluhäiriöiden vähentämiseksi ehdotetaan muutosta kemikaaliturvallisuuslainsäädäntöön, jonka nojalla pelastuslaitokset voisivat kieltää kuluttajien ilotulitteiden käytön, joka voi häiritä ihmisiä ja eläimiä tietyllä alueella. Ilotulittaminen on lähtökohtaisesti häiriötä aiheuttavaa, joten kiellolle määriteltäisiin toki rajat: selvityksessä esimerkkinä käytetään esimerkiksi ilotulittamisen kieltoa rauhoitettujen eläinten pesimäaikana.

Tämä olisi pieni askel parempaan suuntaan luonnoneläinten kohdalla, mutta luonnoneläimet kärsivät ilotulitteista muulloinkin kuin pesimäaikanaan – ja muutenkin kuin pelkän melun takia. Myös ympäristöön jäävä ilotuliteroska voi vahingoittaa luonnoneläimiä.

Lemmikkien ja tuotantoeläinten kokema kärsimys ilotulittamisen takia jää ehdotuksissa kokonaan huomiotta.

Ilotulitteille asetettava haittavero

Selvityksessä ehdotetut toimenpiteet jättävät huomiotta myös ilotulittamisesta aiheutuvat haitat ja kustannukset kolmansille osapuolille.

  • Ilotulittaminen saastuttaa ympäristöä. Luontoon kerääntyy ilotulitteiden hylsyjä sekä pahvi- ja muoviroskaa. Ilma saastuu kemikaaleista.
  • Pelkäävien lemmikkien omistajat maksavat lemmikkiensä rauhoittavista reseptilääkkeistä tai uuden vuoden yön hotellikulut paikassa, jonne paukuttelu ei kuulu. Pelästyneiden kotieläinten omistajat maksavat eläinten loukkaantumisista aiheutuvat eläinlääkärikulut.
  • Kunnat joutuvat joka vuosi siivoamaan kuntalaisten uudenvuoden juhlien jälkiä. Ilotulitteiden aiheuttamat silmä- ja muut vammat hoidetaan julkisen terveydenhuollon piirissä. Pelastuslaitokset hälytetään sammuttamaan ilotulitteiden aiheuttamia tulipaloja. Nämä ilotulitehaittojen julkiset kulut maksamme veroina me kaikki.

Ilotulitteiden maahantuojat ja -kauppiaat siis käärivät voitot, ympäristö kärsii ja yhteiskunta maksaa kulut.

– Ilotulitekauppa on malliesimerkki ulkoishaittoja aiheuttavasta taloudellisesta toiminnasta, sanoo HESY ry:n puheenjohtaja Nina Immonen.

– Ellei ilotulittamista elinkeinovapauteen vedoten haluta kieltää, haittojen aiheuttamat kulut kuuluvat tietysti haittojen aiheuttajien maksettaviksi. Ilotulitteille tulisikin asettaa tuntuva haittavero.