Title Image

Sopimusehdot

Tutustu ennakolta lemmikin adoptiosopimukseen

Minulle on tänään sijoitettu eläin Helsingin eläinsuojeluyhdistyksestä seuraavin ehdoin:

Hoidan minulle sijoitettua eläintä eläinsuojelulakia noudattaen ja huolehdin siitä, että eläimellä on puhtaat ja turvalliset elinolosuhteet ja se saa riittävästi ruokaa, vettä ja liikuntaa. Sitoudun pitämään huolta eläimen turvallisuudesta, en päästä eläintä ulkoilemaan vapaasti, ja huolehdin siitä, ettei eläin pääse karkaamaan esimerkiksi ikkunoista tai sitä kuljetettaessa. Ymmärrän olevani eläimestä vastuussa koko sen luonnollisen eliniän.

Otan välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin, jos minulle luovutettu eläin sairastuu, ja sitoudun noudattamaan eläimelle laadittua rokotusohjelmaa. Mikäli minulle luovutettua eläintä ei ole kastroitu/steriloitu ennen luovutusta, huolehdin kastraatiosta/sterilisaatiosta annettujen ohjeiden mukaan. Yhdistyksen eläimillä ei saa teettää jälkeläisiä.

Ymmärrän, ettei minulle luovutetun eläimen terveyttä voida taata, vaikka eläinlääkäri olisikin todennut sen kliinisesti terveeksi lähtöhetkellä. Vastaan eläimen hoitokuluista itse, ellei sopimuksessa ole muuta erikseen sovittu.

HESYn koirien sijoituskodit ovat velvollisia ilmoittamaan heille sijoitetun koiran tiedot Ruokaviraston koirarekisteriin ja maksamaan rekisteröintimaksun.

Yhdistyksen edustajalla on oikeus käydä katsomassa minulle sijoitettua eläintä. Mikäli yhdistyksen edustaja toteaa, että eläintä kohdellaan huonosti, on yhdistyksellä oikeus ottaa eläin välittömästi takaisin ilman korvausta.

Sijoitetun eläimen omistusoikeus säilyy yhdistyksellä. Minulla ei ole oikeutta luovuttaa eläintä eteenpäin ilman yhdistyksen suostumusta enkä lopeta eläintä ilman lääketieteellistä perustetta. Mikäli minulle luovutettu eläin katoaa tai kuolee, ilmoitan asiasta välittömästi yhdistykselle. Ilmoitan yhdistykselle myös nimeni, osoitteeni ja puhelinnumeroni mahdolliset muutokset.

Sijoitusmaksua ei palauteta sijoituskodille, vaikka eläin palautuisi HESYlle.

Sopimusrikesakko on 500 euroa, minkä lisäksi yhdistyksellä on oikeus periä sopimusrikkomuksesta syntyneet kulut. Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi yhdistykselle ja toinen eläimen vastaanottajalle.

Olen ymmärtänyt yllä olevat sopimusehdot ja sitoudun noudattamaan niitä.