Title Image

Usein kysytyt kysymykset

Miten voin saada HESYltä lemmikin?

Ihan ensiksi kannattaa perehtyä HESYn sopimusehtoihin, joissa määritellään eläimen ottajan vastuut ja velvoitteet. Täytä tämän jälkeen HESYn nettisivuilla oleva hakemuslomake, jossa voit esittää myös eläimeen liittyviä toiveita. Voit esimerkiksi kertoa olevasi kiinnostunut jostain tietystä HESYn sivuilla esitellystä kissasta tai kissanpennusta. Seuraavaksi toivomme sinun malttavan jäädä odottamaan! Lomakkeiden käsittely kestää tällä hetkellä noin 4 viikkoa hakemusten suuren määrän takia ja käsittelyaika voi myös venyä.

Milloin ja miten minuun ollaan yhteydessä täytettyäni lomakkeen?

Lomakkeiden käsittely kestää tällä hetkellä noin 4 viikkoa hakemusten suuren määrän takia. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Henkilökuntamme on sinuun yhteydessä sähköpostitse käsiteltyään lomakkeesi. Hakemusten jonoutuminen vaikuttaa eläinten saatavuuteen: jos esimerkiksi sinun edelläsi ”jonossa” oleva on kiinnostunut samasta eläinyksilöstä kuin sinä ja hänellä on hyvät edellytykset ottaa ko. eläin, asetamme hänet etusijalle kyseistä eläintä luovutettaessa.

Voinko varata eläimen etukäteen näkemättä sitä?

Eläintä ei voi varata hakemuksen kautta eikä ilman, että kotiehdokas ja eläin ovat tavanneet toisensa. Monesti tarvitaan useampia tutustumiskertoja ennen kuin eläin on valmis muuttamaan uuteen kotiin.

Miten valitsette eläimelle uuden kodin?

Kodin valinta on eläinkohtaista. Pyrimme etsimään eläimelle sellaisen kodin, joka vastaa parhaiten juuri sen yksilöllisiä tarpeita. Lähtökohtanamme eläinten sijoituksissa on siis se, että eläimen ottajan kodin pitää soveltua toiveissa olevalle eläimelle.

Mitä tapahtuu, kun eläimelle löytyy sopiva koti?

Jos eläimelle löytyy sopiva koti, niin eläin varataan ja sen uuden haltijan kanssa sovitaan hakupäivä.

Pidättekö yhteyttä eläimen ottaneeseen sijoituksen jälkeen?

Toivomme eläimen ottaneen pitävän meihin yhteyttä. Myös HESY pitää yhteyttä uuteen kotiin.

Vastaatteko eläimen hakijalle, vaikka hänelle ei sillä hetkellä löytyisi sopivaa eläintä?

Vastaamme aina kaikille hakijoille ja ilmoitamme myös siitä, että hakijalle ei ole ko. hetkellä tarjolla sopivaa eläintä. Emme pysty vaikuttamaan eläintarjontaamme emmekä siten luvata asiakkaillemme, että he saavat meidän kauttamme juuri heille sopivan eläimen. Päätehtävämme on löytää kullekin kodittomalle eläimelle juuri sille sopiva koti.

Kuka ilmoittaa HESYltä sijoitetun koiran tiedot Ruokaviraston koirarekisteriin?

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 68/2022 mukainen koirarekisteri tulee käyttöön vuoden 2023 alusta. Rekisteriä ylläpitää Ruokavirasto, ja kaikkien Suomessa asuvien koirien tunniste- ja haltijatiedot tulee ilmoittaa rekisteriin vuoden 2023 alusta alkaen.

Koirarekisteri ei ole omistajuusrekisteri, vaan rekisteriin annetaan tiedot koiran haltijasta, eli HESY-koirien tapauksessa sijoituskodista. HESY-koirien ilmoitus- ja rekisterimaksuvelvollisuus on siis sijoituskodilla.

Lisätietoja koirarekisteristä löydät Ruokaviraston sivuilta:
https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaintenpito-tunnistaminen-ja-rekisterointi/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/koirat-kissat-ja-fretit/koirarekisteri/
https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaintenpito-tunnistaminen-ja-rekisterointi/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/koirat-kissat-ja-fretit/koirarekisteri/usein-kysyttya-koirarekisterista/

Miten voin valmistautua eläimen ottoon?

Suosittelemme, että tutustut jo etukäteen luovutusehtoihimme ja adoptioprosessiin liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin. Mikäli perheessä on jo ennestään kissa tai koira, on niiden rokotusten oltava kunnossa ennen lajitoverin hankkimista. Rokotustodistus kannattaa ottaa mukaan, kun tulet katsomaan uutta eläintä. Huomaathan, että emme lähtökohtaisesti suosittele yhden kissan hankintaa muuten kuin tapauksissa, joissa kissa viihtyy paremmin ainoana kissana. Kissanpentuja luovutamme vain pareittain tai kotiin, jossa on jo entuudestaan toinen kissa. Emme myöskään luovuta ainoaksi kissaksi sellaista kissaa, joka on aina jakanut elämänsä toisen/toisten kissojen kanssa ja joka saa lajitoverinsa seurasta turvaa (ns. populaatiokissat). Pääsääntöisesti myös kissat kaipaavat lajikumppaniensa seuraa, eikä ihmisen seura korvaa varsinkaan kissanpennun tapauksessa toisen kissan seuraa.

Lisää tietoa lemmikeistä saat HESYn eläintenhoitajilta. Internetistä löytyy myös paljon hyvien rotujärjestöjen, yhdistysten ja yksityistenkin ylläpitämiä internetsivuja, joissa esitellään, miten eläimen hankintaa kannattaa valmistautua. 

Miten teiltä saa eläimen?

Suosittelemme, että perehdyt ihan ensiksi sopimusehtoihimme. Tutustu myös muihin usein kysyttyihin kysymyksiin eläinten hankinnasta.

Tämän jälkeen voit täyttää HESYn internetsivuilla lomakkeen, jolla yhdistyksen eläimiä voi hakea. Lomake löytyy täältä: lomake

Tämän jälkeen kehotamme sinua odottamaan kärsivällisesti vastaustamme. Hakemusten käsittelyaika on hakemusten suuren määrän takia tällä hetkellä 3–4 viikkoa.

Jos sinulle löytyy sopiva eläin HESYltä, pääset sovitusti katsomaan sitä toimitiloihimme. Paikalla on aina ammattitaitoisia eläintenhoitajia, jotka antavat lisätietoja eläimistä. Kaikki hakijat haastatellaan, jotta löydämme eläimillemme parhaat mahdolliset kodit.

Ovatko kissanpennutkin leikattuja?

Pennut luovutetaan 14-viikkoisina. Pentujen 300 euron luovutusmaksuun sisältyy leikkaus kissan tullessa sukukypsään ikään.

Maksaako HESYltä otettu eläin?

Kyllä, kaikista eläimistä peritään luovutusmaksu. Esimerkiksi aikuisen kissan luovutusmaksu on 200 euroa. Kissat ovat luovutettaessa rokotettuja, leikattuja, madotettuja ja tunnistusmerkittyjä mikrosirulla. Luovutusmaksu kattaa vain osan yhdistykselle koituvista eläimen eläinlääkäri- ja hoitokuluista. Luovutusmaksut löydät täältä.

Mikä on HESYn kanta kissan ulkoiluun?

HESYn kanta kissan itsenäiseen ulkoiluun on yksiselitteinen: kissan ei pidä antaa liikkua ulkona vapaana, ja kissanomistajien on ulkoilutettava eläimiään vain valvotusti. Valvottu ulkoilutus tarkoittaa tässä yhteydessä vain valjasulkoilua, ulkoilua katetussa ulkotarhassa ja ulkoilua lasitetulla tai verkotetulla parvekkeella. Valvottua ulkoilua EI ole ulkona liikkuvan kissan pitäminen silmällä etäisyyden päästä, esimerkiksi ulkoilevan kissan seuraaminen ikkunasta käsin tai edes ulkona lähietäisyydeltä.

HESYn kanta perustuu kissan etuun ja turvallisuudesta huolehtimiseen. Vapaana ulkoileva kissa altistuu monille vaaroille: uhkatekijöitä ovat esimerkiksi liikenne, pedot ja pahantahtoiset ihmiset. Lisäksi vapaana liikkuvat kissat voivat rikkoa naapurisovun ja aiheuttavat haittaa luonnonvaraisille eläimille, pääasiassa linnuille sekä eläinten poikasille.

Vapaana ulkoilevat leikkaamattomat kissat ovat myös osaltaan lisäämässä kodittomien kissojen määrää ja kissojen ahdinkoa. Yksikin ulkona vapaana liikkuva leikkaamaton kissa voi olla alku populaatiolle. Suomessa hylätään tai syntyy luontoon vuosittain arviolta 20 000 kissaa. Näistä osa kuolee nälkään, kylmään ja sairauksiin, mutta osa selviytyy ja synnyttää ulos yhä lisää kodittomia eläimiä. HESY ei voi hyväksyä sellaista kissanpitoa, joka voi lisätä kodittomien kissojen määrää.

Kissa on perheenjäsen eikä kuulu luontoon. HESYn kaikki toiminta – sopimusehtoja myöten – tähtää siihen, että kissan ei anneta liikkua vapaana ulkona. Yhdistykseltä eläimen ottaneet sitoutuvat noudattamaan sopimusta, jossa lukee seuraavaa: ”Sitoudun pitämään huolta eläimen turvallisuudesta, en päästä eläintä ulkoilemaan vapaasti, ja huolehdin siitä, ettei eläin pääse karkaamaan esimerkiksi ikkunoista tai sitä kuljetettaessa.”

HESYn keskeisin toimenpide-ehdotus hylättyjen kissojen määrän vähentämiseksi on kissoille säädettävä tunnistusmerkintävelvoite sekä maahan perustettava kissarekisteri, johon kaikkien kissanomistajien on ilmoitettava kissansa tiedot. Lisäksi kaikkien ulkona liikkuvien kissojen tulee olla leikattuja.

Miten voin ulkoiluttaa kissaani turvallisesti?

Kissan turvalliseen ulkoiluun on monia vaihtoehtoja. Valjasulkoilu ja ulkoilu katetussa tarhassa ovat kissalle turvallisia tapoja nauttia luonnosta. Myös verkotettu tai lasitettu parveke on monelle kissalle toimiva ratkaisu ulkoiluun. Karkaamisten estämiseksi parvekeverkkojen pitävyys on tarkistettava säännöllisesti ja mahdolliset rakoset on korjattava. Lasitukset on aina pidettävä kiinni kissan ollessa parvekkeella. Myös asunnon tuuletusikkunat on verkotettava tai varustettava aukeamista rajoittavilla välisulkimilla, joiden avulla ikkunan voi jättää niin pienelle raolle, että kissa ei pääse siitä karkaamaan.

Valjasulkoilussa on aina edettävä kissan ehdoilla ja askel kerrallaan. Kissa on syytä totuttaa valjaisiin ensin sisätiloissa, ja valjasulkoilu on aloitettava turvallisessa paikassa, aivan kodin lähettyvillä. Kissaa ei pidä ulkoiluttaa, jos se harjoittelusta huolimatta pelkää ulkona tai ulkoilun järjestäminen on hankalaa tai riskialtista. Kissalle voi ja tulee järjestää liikuntamahdollisuuksia myös sisätiloissa, jolloin ulkoiluttaminen ei ole välttämätöntä, vaikka se onkin monelle kissalle hyvä lisä. Sisäkissa on yleensä täysin tyytyväinen, kun sen elämän perusasiat ovat kunnossa ja sille on tarjolla virikkeitä.

Kaikkien kissojen loishäätöjen ja rokotusten ajantasaisuudesta tulee pitää huolta, mutta erityisen tarkkana tässä on oltava ulkoilevien kissojen kohdalla.

Minkälaista tavaraa teille voi lahjoittaa?

– eläinruokalahjoituksia; otamme vastaan myös kanien heinää!
– siistejä ja ehjiä mattoja
– fleece- ja villahuopia
– pyyhkeitä ja lakanoita
– kissanhiekkaa
– eläintarvikkeita (kiipeilypuut, lelut, pannat, pentuaitaukset jne.)
– siivousvälineitä ja -aineita (Tolu, 150 litran jätesäkit, roskapussirullat)

Tiedot muista tarpeistamme ja tavaroista, joita emme voi ottaa vastaan, löydät tämän linkin takaa: https://www.hesy.fi/tavaralahjoitukset/

Olen kuullut, että teille voi lahjoittaa peittoja ja pyyhkeitä eläinten alusiksi. Millaisia alusia teille voi tuoda?

Otamme vastaan vanhoja pyyhkeitä ja lakanoita eläinten alusiksi. Tekstiililahjoituksia otetaan vastaan HESY-keskuksen toimistossa (Muonamiehentie 7, 00390 Helsinki). HUOM! Tyynyjä ja patjoja emme voi ottaa vastaan, sillä ne ovat eläinten alusina epäkäytännöllisiä. Paikalla on henkilökuntaa vastaanottamassa lahjoituksia HESY-puodin aukioloaikoina ma, ke ja pe klo 9–17, ti ja to klo 9–19 ja la klo 10–14.

Joudun luopumaan lemmikistäni. Voiko sen tuoda HESYlle?

HESY ei voi yleensä ottaa vastaan yksityisten ihmisten eläimiä, koska kaikki resurssimme menevät löytö- ja huostaanotettujen eläinten hoitoon. Voimme kuitenkin auttaa ja neuvoa uuden kodin etsinnässä. Aluksi uutta kotia kannattaa tiedustella tuttavapiiristä. Jos kotia ei näin löydy, eläimestä on suositeltavaa tehdä värikuvallinen ilmoitus, jossa kerrotaan sen terveydentilasta ja luonteesta yms. mahdollisimman paljon. Tätä ilmoitusta kannattaa jakaa mm. eläinlääkäriasemille, eläinkauppoihin ja tavallisiin ruokakauppoihin.

Facebookissa vastaava aktiivinen eläimen hankintaa harkitsevien ryhmä on ”Kotia kiireellisesti etsivät eläimet”.

Lehteenkin voi ilmoituksen laittaa; eläinaiheiset lehdet ovat näistä suositeltavimpia ja tehokkaimpia.

HESY voi ottaa yksityisten ihmisten eläimiä hoitoonsa vain tilanteissa, joissa eläimestä luopumiselle on painavat syyt edellyttäen, että eläintiloissamme on tilaa uuden eläimen vastaanottoon. Painaviin syihin lukeutuvat tilanteet, joissa eläimen omistajan elämä on ajautunut kriisiin eikä hän kykene enää huolehtimaan lemmikkistään esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmien, asunnottomuuden, vankilatuomion tai pitkäaikaisen sairaala- tai laitoshoidon takia. Otamme harkinnan mukaan vastaan myös eläimiä, joiden omistajat ovat kuolleet. Näissä tapauksissa voitte soittaa infopuhelimeemme (ma-pe klo 09–16) numeroon 09 5420 0100.

Ulkona on koira, joka on ollut sidottuna lyhtypylvääseen jo monen tunnin ajan. Sillä on selvästi kylmä. Mitä voin tehdä?

Koiran ”unohtuminen” pitkäksi ajaksi kaupan tai ravintolan eteen on usein eläinsuojelulainsäädännön vastaista. Vaikka koiran tilapäiselle kytkemiselle ulkona ei ole säädetty aikarajaa eikä liikkumatilaa määrittäviä minimivaatimuksia, käytännössä eläinsuojeluviranomaiset ovat tulkinneet tilapäisyyden niin, että koiraa ei tulisi pitää kytkettynä remmillä tai häkissä yli tuntia. Tämä koskee myös kauppojen ja ravintoloiden eteen jätettyjä koiria. Helteellä tai pakkasella koiraa ei saa jättää ulos liikkeen eteen edes tilapäisesti.

Jos asiakas havaitsee koiran ”unohtuneen” kytkettynä kaupan, kauppakeskuksen tai ravintolan eteen, asiasta tulisi aina kertoa liikkeen työntekijöille. He voivat tavoitella koiranomistajaa asiakaskunnastaan joko kyselemällä tai kuuluttamalla. Mikäli koiranomistajaa ei näin tavoiteta, koirasta tulee tehdä ilmoitus hätäkeskukseen. Kiireellisissä tapauksissa poliisilla on oikeus, ja velvollisuus, toimia eläinsuojelulain valvojana.

Poliisi voi muutenkin puuttua akuutteihin eläinsuojelutapauksiin: jos joku esimerkiksi kohtelee lemmikkiään julmasti yleisellä paikalla, kannattaa soittaa poliisi apuun. Tilanne kannattaa tallentaa kännykkäkameralla, jolloin poliisilla on näyttöä eläimen pahoinpitelystä.

Uskon, että naapurini kohtelee lemmikkiään huonosti. Mitä minun kannattaa tehdä?

Ota yhteys kuntasi eläinsuojeluviranomaisiin: kunnan- tai kaupungineläinlääkäriin. He voivat puuttua eläimen huonoon kohteluun eläinsuojelulain ja -asetuksen suomin keinoin. Myös SEY Suomen eläinsuojelun vapaaehtoisilta eläinsuojeluneuvojilta saa apua. Heillä ei ole viranomaisoikeuksia, mutta runsaasti kokemusta eläinsuojelusta.

Pk-seudun eläinsuojeluviranomaisten yhteystiedot ovat:

Helsinki: arkisin klo 9–10 puh. 09 310 31531, yhteissähköposti

kymp.elainsuojelu@hel.fi

Espoo (sis. Kauniainen, Kirkkonummi): yhteinen sähköposti elainlaakari@espoo.fi  ja yhteinen puhelinnumero 09 8168 4458.  

Vantaa: yhteinen sähköposti elainsuojelu@vantaa.fi. Valvontaeläinlääkäri Mari Lassila, mari.lassila@vantaa.fi / 040 536 0337.

Missä koiria voi käydä katsomassa?

Koirien rauhallisten olojen takaamiseksi koirien osasto ei ole avoinna yleisölle. Mikäli olet kiinnostunut tarjoamaan kodin koiralle, sinun kannattaa tarkastaa Kotia etsivät koirat -osio. Jos olet kiinnostunut jostain HESYn koirasta, täytä hakemuslomake.

Tuleeko HESYlle paljon koiria?

Kissoihin verrattuna koiria tulee yhdistyksen hoitoon vähänlaisesti. Vuositasolla HESYn kautta kulkee keskimäärin noin 30 koiraa. Suurin osa HESYlle tulevista koirista on ns. sosiaalitapauksia: eli eläimen omistaja ei ole pystynyt huolehtimaan lemmikistään kunnolla, ja se on siksi otettu yhdistyksen hoiviin. HESYlle tulee myös löytötaustaisia koiria Viikin löytöeläintalolta, jonka hoitamisesta yhdistys tällä hetkellä vastaa.

Miten teiltä voi saada kissanpennun?

Pentuja on yleensä tarjolla kesäisin ja syksyisin. Pentuja kysytään meiltä enemmän kuin niitä on tarjolla. Kun pentuja on tulossa luovutusikäisiksi, aloitamme pentuhaastattelut kotia tarjoaville. Voit hakea itsellesi kissanpentuja kotilomakkeemme kautta.  Mikäli perheessäsi on jo ennestään kissa, muistathan tarkistaa, että sen rokotukset ovat kunnossa ennen pennun ottoa.