Kategoria: Lausunnot

13.1.2022 HESYn lausunto luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista Yleiset kommentit Haluamme ensinnäkin kiittää lain valmistelijoita, jotka ovat tehneet mittavan työn ja pistäneet asiantuntemuksensa likoon laatiessaan esitystä eläinten hyvinvointilaiksi. Esitys on perusteellinen ja lain lähtökohdat ovat sinänsä eläinten hyvinvoinnin puolella. Valitettavasti lakiesitys on kuitenkin hyvin ristiriitainen perusteluosioon nähden ja sisältää monta valuvikaa. Lain perusteluissa esimerkiksi tunnustetaan, että […]

Read More →

HESYn lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä Asia: VN/14924/2020 Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry kiittää lausuntopyynnöstä. HESY ajaa koirien pakollista tunnistamista ja rekisteröintiä ja kannattaa pääosin tehtyä asetusehdotusta. Asetukseen tulee mielestämme tehdä tarkennuksia, jotka esitämme alla. Lisäksi tunnistusmerkintä- ja rekisteröintivelvoite tulee ulottaa koskemaan kaikkia mikrosirun avulla tunnistusmerkittävissä olevia seuraeläimiä. Toivomme, että esittämämme […]

Read More →

28.2.2018 HESYn lausunto esityksestä laiksi eläinten hyvinvoinnista Viitaten lausuntopyyntöön. Dnro: 2070/01.01/2017 Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY kiittää lausuntopyynnöstä. Yleiset kommentit Haluamme ensinnäkin kiittää lain valmistelijoita, jotka ovat tehneet mittavan työn ja pistäneet asiantuntemuksensa likoon laatiessaan esitystä eläinten hyvinvointilaiksi. Esitys on perusteellinen ja lain lähtökohdat ovat sinänsä eläinten hyvinvoinnin puolella. Valitettavasti lakiesitys on kuitenkin hyvin ristiriitainen perusteluosioon nähden […]

Read More →