Title Image

Susien kannanhoidollisen metsästyksen jatkaminen uhkaisi Suomen EU-tukia

Susien kannanhoidollisen metsästyksen jatkaminen uhkaisi Suomen EU-tukia

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry
Tiedote
24.5.2023

Lassi Rautiainen: susi kalliolla

Kuva: Lassi Rautiainen

Susien kannanhoidollisen metsästyksen jatkaminen uhkaisi Suomen EU-tukia

Susi on Suomessa poliittinen peto. Keskustelu susista, niiden määristä ja suojelun tarpeesta on hyvin polarisoitunut ja susiasialla tehdään paljon politiikkaa. Susien puolustaja Carina Lintula ja Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry muistuttavat, että myös Suomen susien suojelua ohjaa Euroopan unionin luontodirektiivi, jonka rikkominen voi johtaa jopa taloudellisiin sanktioihin. Susikysymyksellä voi siis olla vaikutusta jopa valtion talouteen.

Euroopan unionin luontodirektiivi ohjaa EU:n jäsenvaltioiden toimintaa luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Suomessa esiintyy 140 lajia, alalajia tai lajiryhmää, jotka on suojeltu luontodirektiivillä – yksi näistä on susi. Suomi on sitoutunut noudattamaan EU:n luontodirektiiviä ja on näin tunnustanut susien suojelutarpeen. Suomessa on kuitenkin jatkuvasti haettu lupia niin sanottuun kannanhoidolliseen metsästykseen luontodirektiivin artiklaan 16(1)e vedoten.

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu otti tiukan linjan

Vuonna 2019 EU-tuomioistuin antoi ennakkoratkaisun, jossa se vastasi Suomen korkeimman hallinto-oikeuden esittämiin kysymyksiin luontodirektiivin artiklaan 16(1)e liittyen. Artikla 16(1)e-poikkeamaperustetta käytetään Suomessa niin sanotun kannanhoidollisen metsästyksen oikeusperustana. Ennakkoratkaisu linjaa EU:n luontodirektiivin tulkintaa, ja tuomioistuinratkaisut tulee huomioida myös hallinnollisessa päätöksenteossa, kuten Suomen riistakeskuksen päätöksissä.

EU-tuomioistuin linjasi ratkaisussaan, että jatkossa susien tappamiseen oikeuttavien poikkeuslupien tueksi on muun muassa esitettävä täsmälliset tieteelliset perusteet siitä, miksi lupia tarvitaan. Poikkeamisen päämäärä on oltava direktiivin tarkoitukseen nähden hyväksyttävä – pelkkä kannan rajoittaminen ei sitä ole – ja se on määriteltävä selkeästi ja täsmällisesti tieteelliseen tietoon perustuen. Tuomioistuin linjasi yksilöintivelvoitteen, jolloin suojelusta poikkeaminen tulisi rajata jopa tiettyyn yksilöön. Riistahallinnon tulee myös selvittää, onko poikkeusluvan myöntämisen sijaan olemassa muuta tyydyttävää ratkaisua.

Mahdolliset sanktiot

Jos Suomi ei ota huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen linjausta ja jatkaa poikkeuslupien myönnössä aiempaa linjaansa, se voi johtaa seuraamuksiin EU:n taholta. Tuomioistuin voi jopa määrätä Suomelle taloudellisia sanktioita. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi leikkauksia EU:n Suomelle myöntämiin tukiin ja rahoitusohjelmiin. Suomi saattaa myös joutua maksamaan sakkoja EU:lle.

Taloudellisten seuraamusten lisäksi EU voi ryhtyä myös muihin toimenpiteisiin, kuten lisääntyneeseen Suomen käytänteiden valvontaan tai toimien tiukentamiseen Suomen suhteen. Tällaiset seuraamukset vaikuttaisivat Suomen maineeseen ja suhteisiin muiden EU-maiden kanssa.

Susi poliittisena eläimenä

Suomen susikeskustelu on hyvin polarisoitunut, kun eri intressiryhmät ajavat omia näkemyksiään. Vastakkain ovat EU:nkin velvoittama susien suojelu ja monien metsästäjien ja maaseudun asukkaiden huolenaiheet. Tämä tekee susikysymyksestä hedelmällisen maaperän myös politiikan tekemiselle. Esimerkiksi metsästysjärjestöt tekevät vaikutustyötä poliitikkojen keskuudessa ja pyrkivät saamaan heiltä lupauksen kannanhoidollisen metsästyksen jatkumiselle.

On kuitenkin tärkeää, että Suomi noudattaa EU:n lainsäädäntöä ja ottaa vakavasti Euroopan unionin tuomioistuimen huomautukset. EU:n lainsäädännön noudattaminen on jäsenvaltioiden velvollisuus, ja vakavien rikkomusten seuraukset voivat olla merkittäviä.

– Metsästyslobbaajien tyynnyttelyn sijaan päättäjien tulee kehittää ei-tappavia keinoja edistämään metsästyksenharrastajien ja susien rinnakkaiseloa. Karjaa voidaan suojella esimerkiksi vartijakoirien, sähköpaimenten ja erilaisten valvontajärjestelmien avulla. Metsästyskoiran paras turva on lähistöllä pysyttelevä omistaja, sanoo susien puolestapuhuja Carina Lintula.

– Olisi todella vastuutonta jatkaa kannanhoidollista metsästystä ja ottaa EU:n asettamien taloudellisten sanktioiden riski. Hallitusneuvottelujen tavoitteenahan on laatia säästöbudjetti, ei menettää EU-tukia.

 

Tutustu Carina Lintulan laajempaan artikkeliin Susi – poliittinen peto täällä: https://www.hesy.fi/susi-poliittinen-peto/