Title Image

Pääkaupunkiseudulla lunastamattomille löytöeläimille etsitään uudet kodit

Pääkaupunkiseudulla lunastamattomille löytöeläimille etsitään uudet kodit

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Tiedote 19.1.2021

Pääkaupunkiseudulla lunastamattomille löytöeläimille etsitään uudet kodit

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY on vastannut pääkaupunkiseudun löytöeläintoiminnasta Viikin löytöeläintalolla vuoden 2020 lokakuusta alkaen. Viikin löytöeläintalo on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen löytöeläinten virallinen talteenottopaikka, jossa irrallaan tavattuja seuraeläimiä hoidetaan eläinsuojelulaissa määritellyn 15 vuorokauden ajan. Tänä aikana omistajalla on mahdollisuus lunastaa lemmikkinsä hoitokuluja vastaan.

Mikäli löytöeläimiä ei noudeta määräajassa Viikin löytöeläintalolta, ne siirtyvät HESYn omistukseen ja niille aletaan etsiä uusia koteja yhdistyksen HESY-keskuksessa. Pääkaupunkiseudulla ei siis lopeteta noutamatta jääneitä, uudelleensijoitettavissa olevia löytöeläimiä.

– Me emme koskaan lopeta terveitä eläimiä, vaikka niiden sijoittaminen pitkittyisi tai tiloissamme olisi ruuhkaa. Pyrimme aina hoitamaan myös sairaat eläinyksilöt ja totuttamaan ihmisarat sähikäiset sijoituskuntoisiksi. Eutanasiapäätöksiä teemme äärimmäisen harvoin tilanteissa, joissa eläin on armeliaampaa lopettaa esimerkiksi parantumattoman ja kovia kipuja aiheuttavan sairauden takia, sanoo HESYn puheenjohtaja Nina Immonen.

Yhdistys järjestää Viikin löytöeläintalolla tilapäisen hoidon myös huostaanotetuille eläimille, jotka nekin siirretään tarvittaessa jatkohoitoon ja uudelleensijoitettaviksi HESY-keskukseen. Sekä löytö- että huostaanottotaustaisten eläinten hoitoketju pysyy siis katkeamattomana. Lisäksi yhdistys huolehtii Siuntion löytöeläimistä koiria lukuun ottamatta.

HESY hoitaa kaikki eläimet yhdistyksen eläinsuojelullisten periaatteiden mukaisesti. Eläimille tarjotaan perusteellinen eläinlääkärin tarkastus ja kattava hoito-ohjelma, johon sisältyy muun muassa loishäätö ja rokotteet. Lisäksi HESY leikkaa kissat, koirat ja kanit sekä tunnistusmerkitsee ja rekisteröi eläimet ennen uuteen kotiin sijoittamista.

Suomen eläinsuojelulain mukaan kunnan löytöeläinten talteenottopaikalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa hoitoonsa ottama löytöeläin 15 vuorokauden säilytysajan jälkeen. HESY toivoo löytöeläintoimintaa pyörittävien yrittäjien tekevän yhteistyötä eläinsuojeluyhdistysten kanssa, jotta sijoitettavissa olevia eläimiä ei lopetettaisi määräajan umpeuduttua. Lisäksi olisi suotavaa, että talteenottopaikat leikkaisivat kissat, kanit ja koirat sekä tunnistusmerkitsisivät kaikki sirutettavissa olevat eläimet ja rekisteröisivät niiden omistajatiedot ennen kuin ne luovutetaan uusiin koteihin.