Title Image

Mitä hallitus aikoo tehdä pelastaakseen Lapin rekikoirat lopetusuhalta?

Mitä hallitus aikoo tehdä pelastaakseen Lapin rekikoirat lopetusuhalta?

HESYn avoin kirje elinkeinoministeri Mika Lintilälle

Mitä hallitus aikoo tehdä pelastaakseen Lapin rekikoirat lopetusuhalta?

Arvoisa ministeri Mika Lintilä,

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY on syvästi huolissaan Lapissa koirasafareilla käytettävien rekikoirien kohtalosta ja tuomitsee niiden lopettamisaikeet. Koronaviruksen ja matkailurajoitusten takia Lapin matkailu on kokenut notkahduksen ja rekikoirayrittäjien tulot ovat tippuneet. Samaan aikaan koirien pidosta aiheutuu kuluja. Tämän takia osa rekikoirista elää lopetusuhan alla.

Lapin koirasafariyrittäjillä on käytössään tuhansia rekikoiria. HESY toivoo, että mahdollisimman monelle lopetusuhan alla elävälle koiralle löytyy uusi koti. On kuitenkin selvää, että valtaosaa ei saada uudelleensijoitettua. Ensinnäkin koiria on aivan liian paljon. Toisekseen ulkona pidettyjen työkoirien uudelleensijoittaminen on haastavaa. Valjakkokoirat soveltuvat harvoin sisällä pidettäviksi lemmikeiksi, mikä rajaa kotiehdokkaiden määrää. Koska kaikkien rekikoirien uudelleensijoittaminen ei ole realistista, on tilanteen ratkaisemiseksi löydyttävä muita, eläinten hyvinvoinnin kannalta suotuisia toimenpiteitä.

HESY tähdentää, että rekikoirayrittäjien tulee toimia vastuullisesti. Rekikoirien työ on kausiluontoista, joten meidän mielestämme niihin tulee suhtautua samoin kuin kausityöntekijöihin. Yhä useammat turistit edellyttävät, että matkailupalveluissa hyödynnettäviä työeläimiä kohdellaan hyvin ja niiden terveydestä pidetään huolta. Rekikoirien massalopetus – ja korvaaminen uusilla matkailun jälleen elpyessä – ei ole mielestämme osoitus eettisestä eläinturismista ja hyvistä käytännöistä.

Koirien hyvinvoinnista huolehtiminen velvoittaa etenkin niitä koirasafariyrittäjiä, jotka ovat saaneet joko Business Finlandilta kehitysrahoitusta koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa tai jotain muuta valtion/kuntien antamaa taloudellista tukea. Muutamat koirasafareja järjestävät yrittäjät ovat saaneet Business Finlandilta peräti 100 000 euron molemmin puolin liikkuvia rahoitussummia. HESY vaatii, että rekikoirayrittäjien osalta näiden ns. koronatukien saamisen ehdoksi on asetettava kielto lopettaa yrityksen hallinnassa olevia eläimiä.

Rekikoirayrittäjät ovat tärkeitä Suomen imagolle. Monet Kreikassa ja Espanjassa matkailleet suomalaiset paheksuvat paikallisten tapaa tappaa lomasesongin päätyttyä katukoiria ja -kissoja, joita turistit ovat lomamatkansa aikana syöttäneet. Lapin rekikoirien täysin laillinen lopettaminen matkailukauden estyessä on aivan yhtä tuomittavaa ja haitallista Suomen maabrändille.

Meidän tulee ylipäätään kyseenalaistaa koirabisnes, jota toteutetaan näin suuressa mittakaavassa pelkästään turistien, ei koirien ehdoilla. Tällaisenaan Suomen rekikoirabisnes ei paljon poikkea Aasian ja Lähi-idän maista tutuista kameli- tai norsusafareista, joihin liittyy paljon eläinten hyvinvointiongelmia.

Rekikoirayrittäjyyden on kannettava poikkeusaikojen yli ja päästävä irti eläimiä esineellistävästä asenteesta. Yksi askel kohti eläimen yksilöarvon tunnustamista on keskeyttää valjakkokoirina pidettävien koirarotujen turha pennuttaminen, mikäli koirasafariyrittäjien toimettomiksi jääneet koirat päädytään lopettamaan.

HESY kysyy elinkeinoministeri Mika Lintilältä, mitä hallitus aikoo tehdä pelastaakseen Lapin rekikoirat lopetusuhalta ja miten ko. koirien kohtalot aiotaan ratkaista? Entä miten varmistetaan, että Suomen rekikoirabisnes saadaan toimimaan nyt ja jatkossa eettisesti ja esimerkillisesti eläinten hyvinvointi edellä?

Helsingissä 18.9.2020

Nina Immonen

HESYn puheenjohtaja

Kirje on toimitettu elinkeinoministeri Lintilälle perjantaina 18.9.2020