Olen tänään vastaanottanut eläimen Helsingin eläinsuojeluyhdistyksestä seuraavin ehdoin:

Hoidan minulle luovutettua eläintä eläinsuojelulakia noudattaen ja huolehdin siitä, että eläimellä on puhtaat ja turvalliset elinolosuhteet ja se saa riittävästi ruokaa, vettä ja liikuntaa.  Sitoudun pitämään huolta eläimen turvallisuudesta, en päästä eläintä ulkoilemaan vapaasti, ja huolehdin siitä, ettei eläin pääse karkaamaan esimerkiksi ikkunoista tai sitä kuljetettaessa. Ymmärrän olevani eläimestä vastuussa koko sen luonnollisen eliniän.

Otan välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin, jos minulle luovutettu eläin sairastuu, ja sitoudun noudattamaan eläimelle laadittua rokotusohjelmaa. Mikäli minulle luovutettua eläintä ei ole kastroitu/steriloitu ennen luovutusta, huolehdin kastraatiosta/sterilisaatiosta annettujen ohjeiden mukaan.

Ymmärrän, ettei minulle luovutetun eläimen terveyttä voida taata, vaikka eläinlääkäri olisikin todennut sen kliinisesti terveeksi. Yhdistys vastaa eläimen eläinlääkärikuluista yhden kuukauden ajan luovutuksen jälkeen yhdistyksen valitsemalla eläinlääkärillä. Tämän jälkeen vastaan eläimen vastaanottajana kaikista kuluista itse.

Yhdistyksen edustajalla on oikeus käydä katsomassa minulle luovutettua eläintä. Mikäli yhdistyksen edustaja toteaa, että eläintä kohdellaan huonosti, on yhdistyksellä oikeus ottaa eläin välittömästi takaisin ilman korvausta.

En luovuta eläintä eteenpäin ilman yhdistyksen suostumusta enkä lopeta eläintä ilman lääketieteellistä perustetta. Mikäli minulle luovutettu eläin katoaa tai kuolee, ilmoitan asiasta välittömästi yhdistykselle. Ilmoitan yhdistykselle myös nimeni, osoitteeni ja puhelinnumeroni mahdolliset muutokset.

Sopimusrikesakko on 500 euroa, minkä lisäksi yhdistyksellä on oikeus periä sopimusrikkomuksesta syntyneet kulut. Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi yhdistykselle ja toinen eläimen vastaanottajalle.

Olen ymmärtänyt yllä olevat sopimusehdot ja sitoudun noudattamaan niitä.