Lausunto hallituksen esityksestä teatteri- ja orkesterilain muuttamiseksi koskemaan sirkustaidetta

By November 22, 2013 November 24th, 2013 Lausunnot

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta. HESY yhtyy lausunnossaan Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton yhteiseen lausuntoon. 

Lisäksi HESY toivoo, että lainsäädäntöä tiukennettaisiin pidemmällä aikavälillä niin, että kaikkien eläinten käyttö sirkuksissa ja niihin verrattavissa esityksissä tulisi kielletyksi.

Helsingissä 21.11.2013

Hannele Luukkainen

puheenjohtaja
Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY