Title Image

Kissoille määrättävä sirutus- ja rekisteröintipakko

Kissoille määrättävä sirutus- ja rekisteröintipakko

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY

Tiedote 20.8.2020

Suomen laiminlyödyin lemmikki jäämässä rekisteröinti- ja tunnistusmerkintävelvoitteen ulkopuolelle

Kissoille määrättävä sirutus- ja rekisteröintipakko

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY toivoo, että Suomeen perustetaan kaikki lemmikkieläimet kattava eläintietokanta ja tunnistusmerkintävelvoite ulotetaan koskemaan kaikkia tunnistusmerkittävissä olevia seuraeläimiä. Tällainen määräys parantaisi merkittävästi etenkin kissojen asemaa.

Koirien tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä ollaan kaavailemassa pakolliseksi Suomessa vuonna 2023. HESY on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon asiaa koskevasta asetusluonnoksesta. Yhdistys puoltaa koirille säädettävää tunnistamis- ja rekisteröintivelvoitetta, mutta vaatii sen ulottamista kaikkiin seuraeläimiin.

– Tunnistusmerkintä- ja rekisteröintivelvoite on tehokas ja helppo keino parantaa löytöeläinten omistajien jäljitettävyyttä, edistää vastuullista lemmikinpitoa ja kitkeä epäeettistä lemmikkien kasvatus- ja myyntitoimintaa. Koska karkaamiset, hylkäämiset ja pentutehtailu koskevat Suomessa kaikkia lemmikkieläinlajeja, maahamme tarvitaan kaikki seuraeläimet kattava rekisteri ja tunnistusmerkintäpakko niille eläimille, joille voidaan asentaa mikrosiru niitä vahingoittamatta, sanoo HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

Erityisen tärkeää on tunnistusmerkitä ja rekisteröidä kissat, jotka ovat kautta linjan yliedustettuina Suomen löytöeläintaloilla. Valtaosa löytöeläinten talteenottopaikkoihin päätyvistä ja sinne jäävistä eläimistä on kissoja. Kyselytutkimusten perusteella löytöeläintaloille päätyvien kissojen lukumäärän on arvioitu olevan noin 10 000 vuosittain. Omaan kotiinsa näistä päätyy arvioiden mukaan vain noin 10–25 prosenttia.

Lemmikkieläinlajeista kissoja hylätään Suomessa siis ylivoimaisesti eniten.

– Kissa on Suomen laiminlyödyin ja kipeimmin apua tarvitseva lemmikki. Tunnistusmerkintä- ja rekisteröintivelvoite parantaisi tuntuvasti kissojen asemaa. Sen avulla lemmikkinsä heitteille jättäneet omistajat saataisiin rikosvastuuseen teostaan, mikä edistäisi vastuullista eläimenpitoa. Kodittomien ja villiintyneiden kissojen määrä vähenisi, jos eläimen hylkäämisestä jäisi kiinni ja siitä seuraisi rangaistus, Luukkainen lisää.

Kissojen tunnistusmerkitseminen ja rekisteröiminen on pakollista tällä hetkellä ainakin viidessä EU-maassa: Belgiassa, Kreikassa, Luxemburgissa, Portugalissa ja Ranskassa. HESY toivoo Suomen nyt liittyvän näiden edistyksellisten maiden joukkoon.

HESY kampanjoi tänä vuonna näyttävästi kissojen puolesta. Yhdistyksen Katkaistaan kissojen kurjuuden kierre -kampanjan (4K) tavoitteena on kastroida ja steriloida mahdollisimman monta koditonta kissaa vuoden 2020 aikana sekä muistuttaa ihmisiä kissojen leikkaamisen tärkeydestä. Pidetään yhdessä kissoista huolta ja kissojen puolta! #4K. Lisätietoja kampanjasta: hesy.fi/4k/

Lisätietoja:
Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Hannele Luukkainen
puheenjohtaja
p. 040 547 7770
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Erja Veivo
tiedottaja
p. 040 577 4733
erja.veivo@hesy.fi