Title Image

Keltaista näkyvissä

Keltaista näkyvissä

Keltainen nauha koiran hihnassa on helppo tapa kertoa muille, että koirakko toivoo tilaa ja omaa rauhaa. Yleisestä ennakkoluulosta poiketen nauha ei automaattisesti tarkoita sitä, että koira olisi aggressiivinen tai vaarallinen.

Keltainen nauha tai rusetti koiran valjaissa, pannassa tai hihnassa kertoo, että koira tarvitsee syystä tai toisesta tilaa. Nauhalla ilmaistaan, että koira ei juuri nyt voi olla lähellä toisia koiria. Ilman omistajan lupaa ei vieraan ihmisenkään ole syytä lähestyä, vaikka toki koiran tervehtimiseen tulee joka tapauksessa aina kysyä omistajan lupaa.

Nauhaa voidaan käyttää tilapäisesti tai jatkuvasti. Syitä nauhan käyttöön on monia. Koira on ehkä koulutusvaiheessa tai sillä on huonoja kokemuksia toisten koirien kanssa. Keltaista nauhaa käyttävä koira saattaa olla pelokas tai sillä voi olla esimerkiksi jokin tarttuva tauti, jonka vuoksi kontaktia muiden koirien kanssa ei suositella.

Idea keltaisen nauhan käytöstä tulee Kanadasta ja on koirankouluttaja Tara Palardyn keksintö. Nauhan käyttötarkoitus on kansainvälinen, joten keltaista nauhaa käyttävä koira tunnistetaan missä päin maailmaa tahansa.

Nauha itsessään voi olla tehty lähes mistä tahansa materiaalista. Se voi olla itse tehty ja tuunattu vaikka muovikassin siivusta. Tärkeintä on, että väri on keltainen. Koska nauhalle ei ole määritetty standardeja, kenellä vain on mahdollisuus ottaa se tarvittaessa käyttöönsä.

Keltaisen nauhan tarkoitus on suomalaisille edelleen melko tuntematon. Koirankouluttaja Johanna Vihermaa kertoo, että sen käyttöön suhtaudutaan epäluuloisesti. Pelätään leimaamista ja sitä, että ihmiset alkavat epäillä, ettet ole osannut kouluttaa koiraasi.

– Osa ihmisistä tietää nauhan merkityksen, mutta vääntää siitä tarkoituksella negatiivisen. Siksi mainostan tätä (keltaista nauhaa) nykyään koulutustilan tarpeena, koska se antaa todenmukaisemman kuvan siitä, Vihermaa kertoo.

Aiempina vuosina Vihermaa on kampanjoinut aktiivisesti keltaisen nauhan puolesta. Aluksi hän jakoi tietoa lähialueensa asukkaille, myöhemmin mukaan tulivat esimerkiksi Facebook-ryhmä ja verkkosivut. Tällä hetkellä kampanjaa pyritään edistämään sen verran, kun se Vihermaan resurssien ja aikarajojen puitteissa on mahdollista.

Keltaisesta nauhasta ja sen käytöstä Vihermaa kertoo koirankoulutuskursseilla. Ulkokoulutuksen aikana ryhmän koirat käyttävät keltaista nauhaa osoittamaan, että ne ovat koulutuksessa. Omistajat päättävät itse, jatkavatko nauhan käyttöä kurssin loputtua.

Keltaisen nauhan kanssa ulkoilevan koiran kohtaamisesta ei ole syytä tehdä isoa numeroa. Kohtelias ohitus pienen matkan päästä riittää. Kunnioita keltaista nauhaa pitävän koirakon toivetta siitä, että heitä ei tulla tervehtimään.

Tietoisuus nauhasta on hieman lisääntynyt, mutta ei toivotulla tavalla. Mikään isompi taho ei virallisesti kampanjoi keltaisesta nauhasta valtakunnallisesti niin, että tieto saavuttaisi suuren joukon myös niitä ihmisiä, joilla ei tällä hetkellä ole koiraa.

Keltaisesta nauhasta tiedottamisen ja sen puolesta puhumisen ovatkin hoitaneet tähän mennessä yksityiset tahot, eikä heitäkään ole paljon. Vuonna 2015 Vihermaata pidettiin kampanjan aluille panijana, mutta todellisuudessa tämä ei pidä paikkaansa. Ei ole tiedossa, kenen aloitteesta se alun perin tuli Suomeen. – Mä en ole sitä tuonut, kommentoi Vihermaa.

Suomen Kennelliiton käyttäytymisen jalostustyöryhmä kommentoi, että keltainen nauha voi auttaa kanssaulkoilijoita tunnistamaan koiran, joka tarvitsee tilaa ja näin antaa koiralle positiivisia kokemuksia muiden kohtaamisesta. Työryhmä huomauttaa, että nauhan käyttäjä ei kuitenkaan voi olettaa muiden tunnistavan nauhan merkitystä tai edes huomaavan sitä. Nauhaa käyttämällä ei myöskään voi vaatia muita väistämään.

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen korostaa koiraetikettiä ja hyviä käytöstapoja. Etikettiin kuuluu esimerkiksi kiinnipitosäädösten noudattaminen sekä muiden huomioiminen niin, ettei vieraita koiria päästetä missään tilanteessa tervehtimään toisiaan ilman lupaa.

Jotta keltaisen nauhan käyttö yleistyisi ja sen käyttötarkoitus ymmärrettäisiin oikein, pitäisi sen olla enemmän esillä niin mediassa kuin itsenäisenä kampanjanakin. Vihermaa pohtii, että yhteistyötahoja voisivat olla esimerkiksi eläinkaupat ja koirankouluttajat.

Jos käytät keltaista nauhaa, kerro vastaantulijoille nauhan merkityksestä. Tällä voidaan poistaa nauhan käyttöön liittyviä ennakkoluuloja. Vihermaa muistuttaa, että esimerkiksi keltaiset asusteet itsessään eivät ole merkki siitä, että koira tarvitsee tilaa. Tilan tarpeesta kertoo vain nauha.

Keltaisesta nauhasta ja sen käyttötarkoituksista voit lukea lisää osoitteessa https://annatilaakeltaiselle.wordpress.com/.

Teksti: Satu Laine

Kuvat: Anna Tuukkanen