Title Image

HESYn hoiviin yli 500 eläintä vuonna 2022 – hylättyjen lemmikkilintujen määrä jatkaa kasvuaan

HESYn hoiviin yli 500 eläintä vuonna 2022 – hylättyjen lemmikkilintujen määrä jatkaa kasvuaan

Neitokakadu
Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Tiedote 16.2.2022

HESYn hoiviin yli 500 eläintä vuonna 2022 – hylättyjen lemmikkilintujen määrä jatkaa kasvuaan

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry otti vuonna 2022 hoitoonsa 520 avun tarpeessa olevaa lemmikkieläintä. Lähes puolet eli 49 prosenttia eläimistä oli kissoja ja lähes 55 prosenttia tulijoista eläinsuojelullisista tai sosiaalisista syistä hoitoon otettuja. Etenkin lintujen määrä lisääntyi aiempiin vuosiin verrattuna huomattavasti.

Vuonna 2022 HESY otti hoiviinsa 254 kissaa, 77 koiraa, 34 kania ja 155 muiden lajien edustajaa, joista marsuja oli peräti 62 ja lintuja 59. Lähes kaikki marsut saapuivat yhdestä talteenottopaikasta. Eläimistä 172 oli löytöeläimiä, 24 palautuseläimiä ja valtaosa, 283 eläintä, eläinsuojelusyistä huostaanotettuja tai omistajan elämäntilanteen muutosten takia hoitoon otettuja. Yksitoista HESYn hoiviin tulleista eläimistä oli tiineenä, minkä johdosta HESY-keskuksessa syntyi 41 eläintä.

HESY on vastannut pääkaupunkiseudun löytöeläintoiminnasta Viikin löytöeläintalolla vuoden 2020 lokakuusta alkaen. Viikin löytöeläintalo on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen löytöeläinten virallinen talteenottopaikka, jossa irrallaan tavattuja seuraeläimiä hoidetaan eläinsuojelulaissa määritellyn 15 vuorokauden ajan. Tänä aikana omistajalla on mahdollisuus lunastaa lemmikkinsä hoitokuluja vastaan. Mikäli löytöeläimiä ei noudeta määräajassa Viikin löytöeläintalolta, ne siirtyvät HESYn omistukseen ja niille aletaan etsiä uusia koteja yhdistyksen HESY-keskuksessa.

HESYn hoidossa olevien eläinten lajijakauma on muuttunut selvästi sen jälkeen, kun yhdistys alkoi hoitaa Viikin löytöeläintalon toimintaa. Vaikka kissoja on edelleen eniten, 49 prosenttia, niiden suhteellinen osuus HESYn eläinten kokonaismäärästä oli aikaisempina vuosina selvästi suurempi, toisinaan jopa 85 prosenttia. Kissojen suhteellista määrää ei ole vähentänyt niinkään kissojen lukumäärän vähentyminen, vaan muiden eläinlajien määrien nousu.

Vuonna 2022 HESYn hoiviin tulleiden koirien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Valtaosa koirista on viranomaisten eläinsuojelullisista syistä huostaanottamia. Kanien määrä pieneni hieman edeltävästä vuodesta, mutta lintujen määrä lähes kaksinkertaistui edeltävästä vuodesta – ja vuonna 2021 lintuja saapui HESYlle kahdeksankertainen määrä aiempaan verrattuna. Lintujen määrä HESYllä onkin Viikin löytöeläintalon myötä lisääntynyt enemmän kuin minkään muun eläinryhmän. Valtaosa HESYlle tulleista linnuista siirtyy yhdistyksen yhteistyökumppanin Helpparrot ry:n hoitopaikkoihin etsimään uutta kotia.

Pienlemmikkien suuri osuus HESYlle päätyvistä eläimistä johtuu siitä, että niitä noudetaan harvoin kotiin Viikin löytöeläintalolta. Esimerkiksi löytökoirista noudettiin viime vuonna kotiin 93 prosenttia ja löytökissoista 67 prosenttia, mutta pienlemmikeistä vain noin 17 prosenttia. Vaikuttaa siis siltä, että useimmat lemmikkilinnut, -kanit ja muut pienlemmikit on ehdoin tahdoin hylätty ulkosalle eikä niitä kaivata takaisin kotiin.

– Ihmisten tulisi ehdottomasti muistaa, että oikeus ottaa lemmikki tuo mukanaan myös vastuun, joka kestää koko eläimen luonnollisen eliniän ajan. Lemmikkiä ei tule koskaan ottaa hetken mielijohteesta, ja jos ei ole valmis sitoutumaan lemmikkiin ja sen tuomiin kuluihin vuosien ajaksi, lemmikki pitää jättää ottamatta. Lemmikin hylkääminen on eläinsuojelurikos, aivan kuten lemmikin pahoinpitelykin, muistuttaa HESY ry:n puheenjohtaja Nina Immonen.

– Vastuuntuntoinen omistaja myös tunnistusmerkitsee lemmikkinsä ja rekisteröi tiedot asianmukaiseen rekisteriin. Jos lemmikki pääsee karkuteille ja päätyy löytöeläintaloon, omistajaan saadaan rekisterin tietojen avulla yhteys nopeasti.

HESY on perinteisesti myös auttanut maakuntien löytöeläinten talteenottopaikkojen ruuhkaa ottamalla resurssiensa puitteissa vastaan eläimiä jäsenyhdistyksiltään sekä sellaisilta löytöeläintaloilta ja eläinsuojeluyhdistyksiltä, joiden tilat ovat täyttyneet. Viikin löytöeläintalon toiminnan myötä HESYn eläintilat ovat olleet pääsääntöisesti täynnä, joten näiden eläinten määrät ovat pienentyneet. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta eläimiä tuli vuonna 2022 HESY-keskukseen 34, eli noin 6,5 prosenttia kaikista eläimistä.

HESYn hoidossa on tällä hetkellä noin 140 eläintä.