Title Image

HESYn hoiviin lähes 500 eläintä vuonna 2021

HESYn hoiviin lähes 500 eläintä vuonna 2021

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Tiedote 8.2.2022

HESYn hoiviin lähes 500 eläintä vuonna 2021

– eläinten lajikirjo kasvanut selvästi Viikin löytöeläintalon myötä

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY otti vuonna 2021 hoitoonsa 481 avun tarpeessa olevaa lemmikkieläintä. Tämä tarkoittaa lähes kymmentä eläintä viikossa. Yli puolet eli 55 prosenttia eläimistä oli kissoja ja lähes 60 prosenttia eläinsuojelullisista tai sosiaalisista syistä hoitoon otettuja. Koirien, kanien ja lintujen määrä lisääntyi aiempiin vuosiin verrattuna huomattavasti.

Vuonna 2021 HESY otti hoiviinsa 266 kissaa, 76 koiraa, 42 kania ja 97 muiden lajien edustajaa, joista lintuja oli peräti 41. Eläimistä 168 oli löytöeläimiä, 17 palautuseläimiä ja valtaosa, 272 eläintä, eläinsuojelusyistä huostaanotettuja tai omistajan elämäntilanteen muutosten takia hoitoon otettuja. Kahdeksan HESYn hoiviin tulleista eläimistä oli tiineenä, minkä johdosta HESY-keskuksessa syntyi 24 eläintä.

HESY on vastannut pääkaupunkiseudun löytöeläintoiminnasta Viikin löytöeläintalolla vuoden 2020 lokakuusta alkaen. Viikin löytöeläintalo on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen löytöeläinten virallinen talteenottopaikka, jossa irrallaan tavattuja seuraeläimiä hoidetaan eläinsuojelulaissa määritellyn 15 vuorokauden ajan. Tänä aikana omistajalla on mahdollisuus lunastaa lemmikkinsä hoitokuluja vastaan. Mikäli löytöeläimiä ei noudeta määräajassa Viikin löytöeläintalolta, ne siirtyvät HESYn omistukseen ja niille aletaan etsiä uusia koteja yhdistyksen HESY-keskuksessa.

Yhdistyksen hoidossa olevien eläinten lajijakauma on muuttunut selvästi sen jälkeen, kun HESY alkoi hoitaa Viikin löytöeläintalon toimintaa. Vaikka kissoja on edelleen eniten, noin 55 prosenttia eläimistä, niiden osuus HESYn eläinten kokonaismäärästä oli aikaisempina vuosina selvästi suurempi: noin 75–85 prosenttia. Kissojen suhteellista määrää ei vähentänyt niinkään kissojen lukumäärän vähentyminen, vaan muiden eläinlajien määrien nousu.

Koiria otettiin HESYn hoiviin vuonna 2021 enemmän kuin edeltävinä kolmena vuonna yhteensä. Valtaosa koirista on viranomaisten eläinsuojelullisista syistä huostaanottamia. Kanien määrä kaksinkertaistui edeltävästä vuodesta, ja lintujen määrä peräti kahdeksankertaistui. Tämä heijastelee etenkin löytöeläinten palautumista alkuperäisille omistajilleen: löytökoirista noudetaan kotiin yli 90 prosenttia, pienlemmikeistä vain noin 17 prosenttia. Vaikuttaa siis siltä, että useimmat lemmikkikanit, -linnut ja muut pienlemmikit on ehdoin tahdoin hylätty ulkosalle.

– Ihmisten tulisi ehdottomasti muistaa, että oikeus ottaa lemmikki tuo mukanaan myös vastuun, joka kestää koko eläimen luonnollisen eliniän ajan. Lemmikkiä ei tule koskaan ottaa hetken mielijohteesta, ja jos ei ole valmis sitoutumaan lemmikkiin ja sen tuomiin kuluihin vuosien ajaksi, lemmikki pitää jättää ottamatta. Lemmikin hylkääminen on eläinsuojelurikos, aivan kuten lemmikin pahoinpitelykin, muistuttaa HESYn puheenjohtaja Nina Immonen.

– Vastuuntuntoinen omistaja myös mikrosiruttaa lemmikkinsä ja rekisteröi sirun. Jos lemmikki pääsee karkuteille ja päätyy löytöeläintaloon, omistajaan saadaan mikrosirun tietojen avulla yhteys nopeasti

HESY on perinteisesti myös auttanut maakuntien löytöeläinten talteenottopaikkojen ruuhkaa ottamalla resurssiensa puitteissa vastaan eläimiä jäsenyhdistyksiltään sekä sellaisilta löytöeläintaloilta sekä eläinsuojeluyhdistyksiltä, joiden tilat ovat täyttyneet. Viikin löytöeläintalon toiminnan myötä HESYn eläintilat ovat olleet pääsääntöisesti täynnä, joten näiden eläinten määrässä tapahtui vuonna 2021 merkittävä vähennys: pääkaupunkiseudun ulkopuolelta eläimiä tuli HESY-keskukseen 39, eli noin 8 prosenttia kaikista eläimistä.

HESYn hoidossa on tällä hetkellä noin 130 eläintä.