Title Image

HESY muistuttaa: Valvottu ulkoilu kissan paras henkivakuutus

HESY muistuttaa: Valvottu ulkoilu kissan paras henkivakuutus

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Tiedote 5.8.2020

HESY muistuttaa: Valvottu ulkoilu kissan paras henkivakuutus

 Kissalla on Suomessa lain mukaan vapaa liikkumisoikeus koko maassa. Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY katsoo, että vapaa ulkoilu voi vaarantaa kissojen hyvinvoinnin ja suosittelee vahvasti kissanomistajia ulkoiluttamaan lemmikkejään vain valvotusti.

Kissan vapaasta liikkumisesta ulkona säädetään Suomessa järjestyslailla, jonka 14 §:n mukaan kissalla on vapaa liikkumisoikeus koko maassa muutamin poikkeuksin. Järjestyslaissa poikkeukset on ilmaistu seuraavasti: ”omistajan on pidettävä huolta siitä, ettei kissa pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua”.

Lisäksi vuonna 1993 voimaan astuneessa metsästyslaissa säädetään, että kotikissalla on lain suoja koko maassa eikä sitä saa vahingoittaa. Vain villiintyneen kissan saa tappaa maanomistaja tai metsästysoikeuden haltija. Yksin ulkona liikkuvaa kissaa ei kuitenkaan voi pitää villiintyneenä kissana, vaan pikemminkin löytöeläimenä, joka on syytä korjata löytöeläinten talteenottopaikkaan. Sekä metsästyslaki että eläinsuojelulaki kieltävät seuraeläimeksi otetun kissan heitteillejätön.

Kissan itsenäiseen ulkoiluun liittyy kuitenkin riskejä, joiden takia HESY suosittelee kaikkia kissanomistajia ulkoiluttamaan eläimiään vain valvotusti.

– Vastuullinen kissanomistaja ulkoiluttaa kissaansa vain valvotusti, sillä vapaana ulkoilevaa kissaa uhkaavat monet vaarat kuten liikenne, pedot ja kissanvihaajat. Ei riitä, että kissa on tunnistusmerkitty ja rekisteröity sekä varustettu kaulapannalla. Omistaja, joka on kissan mukana tai talutushihnan toisessa päässä, on kissalle hyvä henkivakuutus, sanoo HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

Kissan turvalliseen ulkoiluun on monia vaihtoehtoja. Valjas- ja ulkotarhaulkoilu ovat kissalle turvallisia tapoja nauttia luonnosta. Pihatontinkin voi aidata kissan pitävästi. Parveke on monelle sisäkissalle toimiva ratkaisu ulkoiluun. Karkaamisten estämiseksi kissanomistajan tulisi huolehtia kodin parvekkeiden ja ikkunoiden verkotuksesta tai lasituksesta. Parvekeverkkojen pitävyys on tarkistettava vuosittain ja mahdolliset rakoset on korjattava.

Lisätietoja:

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Hannele Luukkainen
puheenjohtaja
p. 040 547 7770
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Erja Veivo
tiedottaja
p. 040 577 4733
erja.veivo@hesy.fi