was successfully added to your cart.

Vastine 21.1.2016 Creat.fi-sivustolla julkaistuun juttuun

By January 22, 2016Tiedotteet

Vastine 22.1.2016

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n hallituksen vastine 21.1.2016 Teemu Kammonen-La Fiuran Creat.fi-sivustolle kirjoittamaan tekstiin: Eläinsuojelusta ihmisrääkkäykseen – mitä HESY:ssä tapahtuu? Linkki juttuun: http://creat.fi/elainsuojelusta-ihmisraakkaykseen-mita-hesyssa-tapahtuu/ 

HESY on pöyristynyt valheellisista väitteistä

Mihin näillä väitteillä pyritään?

HESY tekee ruohonjuuritason eläinsuojelutyötä 24/7 kahdessa eläintalossa ympäri vuoden. Vuosittain n. 400–500 löytö- ja huostaanotettua eläintä saa turvallisen paikan toipua ikävistä kokemuksista, eläinlääkärin avun ja erinomaisten hoitajien tuen. Kissat ja koirat viettävät talossamme keskimäärin kolme kuukautta ennen kuin saavat uuden kodin. Tähän arkeen mahtuu emojen turvallisia synnytyksiä, rokotuksia, madotuksia, hammaskorjauksia, ortopedisiä leikkauksia, kastrointeja, sirutuksia sekä riittävästi ruokaa, lämpöä ja eläintenhoitajien turvallisia sylejä. Tästä arkisesta työstä yhteistyössä vapaaehtoistemme kanssa koostuu HESYn eläinsuojelutyö.

Helsingin Eläinsuojeluyhdistys ry:n toiminta on viime aikoina saanut julkisuudessa osakseen runsaasti kritiikkiä. HESY pitää pöyristyttävänä tapaa, jolla mediat hyökkäävät kohti eläinten oikeuksia puolustavaa yhdistystä.

Kolme viikkoa uuden toiminnanjohtajan aloitettua työnsä hallitus sai huolestuttavia viestejä osalta henkilökuntaa. Toiminnanjohtaja ei käynyt tutustumiskeskusteluja ihmisten kanssa eikä pitänyt yhteistä henkilökunnan keskustelutilaisuutta. Kuukauden kuluttua yksi henkilö oli vapautettu työtehtävistä ja toinen siirretty toisiin tehtäviin ja tilanne talossa oli kaaosmainen. Hallituksen oli pakko puuttua asiaan kutsumalla henkilökunnan edustajat sekä toiminnanjohtaja hallituksen kokoukseen.

Hallitus kuuli sekä toiminnanjohtajaa että henkilökunnan edustajia. Sen lisäksi hallitus käsitteli kaikki ne viestit, jotka osa henkilökunnasta oli kirjoittanut hallitukselle luottamuksella. Asiaa käsiteltiin tarkasti, onhan juuri henkilökuntamme hyvinvointi yksi eläinsuojelujärjestömme keskeisimmistä arvoista. Jo huhtikuun 2015 vuosikokouksessa työterveyshuollon lääkäri Markku Liuke oli puhumassa kokoukseen osallistuneille työhyvinvoinnin merkityksestä hallituksen kutsumana. Näiden edellisten seikkojen pohjalta hallitus ryhtyi toimiin.

Kun kauden 2014 hallitus ja puheenjohtaja valittiin, hallitus ja puheenjohtaja puuttuivat välittömästi henkilökunnan sen hetkiseen huonoon tilanteeseen. Työpsykologi vieraili yhdistyksen toimitiloissa, ja yhdessä henkilökunnan kanssa sovittiin, että henkilökunnan jäsenet voivat halutessaan jatkossa kääntyä työterveyslääkärin puoleen. Työhyvinvointi parani ja poissaolot vähenivät. Aluehallintoviraston (Avi) kanssa käytäviä yhteisiä neuvotteluja ei ole tarvittu helmikuussa 2014 pidetyn kokouksen jälkeen.

HESY:n hallitus toivoi toiminnanjohtajaa valitessaan, että oikea henkilö pystyisi huolehtimaan sekä eläinten että henkilöstön hyvinvointiasioista. Vastoin odotuksia HESYn henkilöstöasiat ajautuivat niin syvään kriisiin, että hallituksen oli lopulta pakko todeta, ettei vastavalittu toiminnanjohtaja nauti luottamusta. Tämä johti toiminnanjohtajan irtisanoutumiseen. Tämä on varsin surullinen tarina, eikä tässä tarinassa voittanut kumpikaan osapuoli.

Mistä ongelmat johtuivat? Miten näin ikävään tilanteeseen ja erilaisiin ratkaisuihin päädyttiin?

Totuuden tietävät asianosaiset, ja kukin katsoo totuutta omien arvojensa ja asenteittensa kautta.

Creat.fi-sivuston jutussa esitettiin väitteitä eläinten huonosta hoidosta, likaisista työskentelytiloista, hujan hajan jätetyistä tavaroista. Lisäksi HESYä on jutussa arvosteltu vuosien 2012 ja 2013 aikaisista työskentelyolosuhteista, työpaikkakiusaamista jne. Artikkelin alkupuolella viitattiin työntekijöiden lakkoihin ja tuolloisen puheenjohtajan mielipiteeseen huonoista palkoista. Edelleen HESYä on arvosteltu siitä, että yhdistyksen hallitus valitsee henkilökunnalleen toiminnanjohtajaa tai jättää toiminnanjohtajan valitsematta. HESYä moititaan siitä, että yhdistyksellä on palkattuja työntekijöitä tai niitä on liikaa. Ja siitä, että rahan käyttö olisi holtitonta, taloudenpitoa ei valvottaisi tai rahoja ei käytettäisi eläintenhoitoon tai palkkojen korotukseen.  Uusi Eläinsuojelukeskus -hanketta epäillään tai sitä ei haluta.

HESYn taloutta on aina hoidettu hyvin. Tilintarkastuksen suorittavat KHT-tilintarkastajat eli Keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat, joita on lisäksi kuultu toiminnan kehittämisen yhteydessä. Uusia ohjeita on otettu käytäntöön. Kaikki keräykset hoidetaan rahakeräysluvan edellyttämällä tavalla ja ehtojen mukaisesti. Kukaan meistä ei voi osoittaa olevansa virheetön, ja palkat ovat joskus olleet myöhässä tai myös etuajassa työntekijöiden tilillä. Pääsääntöisesti palkat on maksettu ajallaan.

Media on julistanut, että vanhat asiat ovat nykypäivän totuuksia, ja pohjannut ns. totuutensa toisen osapuolen kuunteluun ja tulkintoihin asioista. Nämä HESYn vanhat asiat on käsitelty ja uusia toimintamalleja on otettu käyttöön.

HESYllä on pitkän tähtäimen tulevaisuudensuunnitelmia toimitilojen ja työntekijöiden työskentelyolojen parantamiseksi. Vanhat tilat ja aiemmat, jumiutuneet toimintamallit ovat asettaneet omat haasteensa eläinsuojelutyölle. HESYllä on selkeä päämäärä: siihen pääseminen vaatii työtä – kovaa työtä, jota HESYn työntekijät ja hallitus parhaillaan tekevät.

HESYn hallitus pitää edelleen kutsunsa voimassa ja toivottaa jokaisen ihmisen ja median edustajan tervetulleeksi Eläinsuojelukeskukseen tutustumaan niihin, joiden mielipiteen tulisi olla se tärkein: Eläinsuojelukeskuksen suojissa asuviin eläimiin ja siellä työskenteleviin ihmisiin.

Hallitus