was successfully added to your cart.

Löytöeläinten asemaa parannettava tuntuvasti eläinsuojelulailla

By February 28, 2017Tiedotteet

Kuva: Kristiina Oinonen

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Tiedote 28.2.2017

Löytöeläinten asemaa parannettava tuntuvasti eläinsuojelulailla

– löytöeläinten kuljetus takkuaa, hoito on kirjavaa ja ongelmien ennaltaehkäisy ontuu

Valtakunnallista löytöeläinpäivää vietetään Suomessa lauantaina 4. maaliskuuta. Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY haluaa merkkipäivän kynnyksellä kiinnittää yleisön huomiota löytöeläinten heikkoon asemaan Suomessa ja esittää uuteen eläinsuojelulakiin parannusehdotuksia.

Löytöeläinongelman syntyä ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä HESY esittää, että ainakin kissoille, koirille ja kaneille säädetään tunnistusmerkintäpakko ja Suomeen luodaan valtakunnallinen eläintietokanta, johon kirjataan kaikkien tunnistusmerkittyjen eläinten tiedot. Tunnistusmerkintä ja yhtenäinen eläintietokanta mahdollistaisivat löytöeläimen omistajan jäljittämisen.

– Tällä hetkellä kuntien on huolehdittava löytöeläimistä viidentoista vuorokauden ajan. Jos kadonnutta lemmikkiä ei ole tunnistusmerkitty eikä omistaja ymmärrä hakea eläintä määräajan puitteissa paikkakunnan talteenottopaikasta, eläin voidaan lopettaa, myydä tai sijoittaa eteenpäin. Tunnistusmerkitynkin löytöeläimen omistajan etsiminen on nykyisen monesta erillisestä eläintietokannasta koostuvan järjestelmän takia kuin neulan etsimistä heinäsuovasta. Tunnistusmerkintärekisterillä voitaisiin korvata myös koiravero niissä kunnissa, joissa sitä vielä peritään kuten Helsingissä, sanoo HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

Tunnistusmerkintä- ja rekisteröintivelvoitteen avulla myös lemmikkinsä hylänneet omistajat saataisiin rikosvastuuseen eläimen heitteillejätöstä. Tämä edistäisi vastuullista eläimenpitoa ja vähentäisi osaltaan lemmikin harkitsematonta hankintaa.

Eläinsuojelulakiin olisi kirjattava myös vastuutaho, jolle määrätään velvoite hoitaa löytöeläinten kuljetus niiden talteenottopaikkaan. Tällä hetkellä löytöeläinten toimittaminen löytöeläintaloille on suurimmassa osassa Suomea kuntalaisten viitseliäisyyden, ajan ja mahdollisuuksien varassa, vaikka kansalaisille ei ole tällaista kuljetusvelvoitetta eläinsuojelulaissa säädetty. HESY toivoo löytöeläinten vastaanoton ja kuljetuksen toimivan myös ympärivuorokautisesti.

Löytöeläinten hoidolle olisi lisäksi määriteltävä Suomessa minimitaso, jonka olisi täytyttävä jokaisen kunnan löytöeläinten talteenottopaikassa. Tällä hetkellä kunnat kilpailuttavat löytöeläinten hoidon ja valitsevat löytöeläinhoitolansa usein hinnan perusteella. Tämän seurauksena Suomessa on hyvin kirjava joukko eritasoisia löytöeläinten talteenottopaikkoja.

– Kun kyseessä ovat eläimet, kilpailutuksen keskeisin kriteeri ei saa olla edullisuus. Ensisijaisiksi valintaperusteiksi on asetettava hoidon laatu sekä työntekijöiden ammattitaito. Löytöeläimille on taattava kunnollinen eläinlääkärin tekemä tulotarkastus, sairauksien hoito, tarpeelliset rokotukset ja madotukset ja tunnistusmerkintä. Eteenpäin sijoitettaessa täysikasvuiset kissat, kanit ja uroskoirat on myös leikkautettava, Luukkainen summaa.

Valtakunnallista löytöeläinpäivää vietetään joka vuosi maaliskuun ensimmäisenä lauantaina.

HESYn Eläinsuojelukeskuksessa järjestetään valtakunnallisena löytöeläinpäivänä 4.3. klo 12–15 Avointen ovien päivä -niminen tapahtuma, jonka aikana yleisölle esitellään yhdistyksen toimintaa useilla eri infopisteillä. Tapahtumapaikka: Eläinsuojelukeskus, Yhdyskunnantie 11, 00680 Helsinki. Tapahtuman Facebook-sivut.  

Lisätietoja:

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Hannele Luukkainen
puheenjohtaja
p. 040 547 7770
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Pirjo Onza
toiminnanjohtaja
p. 040 646 4061
pirjo.onza@hesy.fi

Erja Veivo
tiedottaja
p. 040 577 4733
erja.veivo@hesy.fi