was successfully added to your cart.

HESYn hallitus tiedottaa

By May 16, 2016Tiedotteet

16.5.2016

HESYN HALLITUS TIEDOTTAA

1. Hallituksen jäsenten vastuualueet
HESYn sääntöjen mukaan hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan ja valitsee sihteerin, varainhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt ja toimikunnat.
 • Varapuheenjohtajaksi valittiin toimialajohtaja Tiina Larsson. Hän toimii myös hallituksen sihteerinä kunnes toiminnanjohtaja on valittu ja ottaa tehtävän hoitaakseen. 
 • Varainhoitajaksi valittiin varatuomari Satu Kouvalainen.  
 • Henkilöstöhallinnon vastuuhenkilöksi valittiin HR-asiantuntija ja perheyrittäjä Kirsi Sharma. 
 • Taloushallinnosta vastaavaksi valittiin hallitusammattilainen Martti From työparinaan ICT-osaaja Minna Lahti. 
 • Varainhankinnan vastuuhenkilöksi valittiin päiväkodin johtaja Sirpa Paakkola työparinaan sponsorisopimusten osalta Martti From. 
 • Palkattavan toiminnanjohtajan mentoriksi valittiin Tiina Larsson.  
 • HESYn nykyisten kiinteistöjen (Eläinsuojelukeskus ja koiratalo) isännöinnistä ja auton hoidosta vastaa Minna Lahti. Lisäksi hän toimii myös tapahtumavastaavana. 
 • Eläinten hautausmaan vastuuhenkilö on agrologi, eläintenhoitaja Seija Paakkola-Kuusinen. Hän vastaa myös HESYn hoivissa olevien eläinten hoidosta työparinaan Sirpa Paakkola. Lisäksi hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi nimettiin eläinlääkäri Jukka Marttila. 
 • Kansainvälisistä eläinsuojeluasioista vastaa yhdistyksen tiedottaja Erja Veivo. 
 • Eläinsuojeluasiat ja eläinsuojelulakiasiat kuuluvat puheenjohtaja, valtiotieteen lisensiaatti Hannele Luukkaisen vastuulle. 
 • Luukkainen vastaa myös yhteiskuntasuhteiden hoitamisesta sekä yhdistyksen viestinnästä ja toimii HESYn lehden päätoimittajana. Viestintätiimiin ja lehden toimitusneuvostoon kuuluvat hänen lisäkseen tiedottaja Erja Veivo sekä hallituksen jäsenet Martti From, Minna Lahti ja Sirpa Paakkola. Luukkainen toimii myös Kissamuseo-hankkeen vastuuhenkilönä. 
 • Uuden eläinsuojelukeskuksen toteuttamisesta vastaavan työryhmän vetäjäksi valittiin toiminnanjohtaja Jarmo Kelo työparinaan Martti From. Työryhmän jäseninä toimivat kaikki hallituksen jäsenet. 
 • Hallituksen ulkopuoliseksi kaniasiantuntijaksi valittiin dosentti Anja Lampio.
2. Hallituksen vastaus AVIn päätökseen ja siinä asetettuun uhkasakkoon
Hallitus on valmistellut kiireellisesti vastauksensa AVIn vaatimuksiin. Pyrimme toimittamaan vastauksemme kaikkine tarvittavine liitteineen asetettuun määräaikaan 31.5.2016 mennessä.
3. Hallitus päätti käynnistää toiminnanjohtajan työsuhteen täyttämisen
Henkilöstöhallinnon vastuuhenkilönä Kirsi Sharma valmistelee rekrytointia. Tavoitteena on täyttää paikka 1.8.2016 alkaen.
4. Hallituksen seuraava kokous on 2.6.2016