Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä

Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy ry.

Yhdyskunnantie 11

00680 Helsinki

Y-tunnus: 0201239-8

Puhelinnumero: 09 54200 100 (ma-pe 10:00 – 17:00)

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Mari Aro, yhdistyskoordinaattori

040 532 5849

mari.aro@hesy.fi

Rekisterin nimi

Hesy:n jäsen- ja asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää Hesy:n ja yhdistyksen jäsenen sekä asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteritietoja voidaan käyttää DNA:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää Hesy:n jäsenistä ja asiakkaista seuraavia tietoja:

  • Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot ja syntymäaika
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakashistoria, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Laskutusyhteystiedot ja laskutukseen liittyvät tiedot
  • Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
  • Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot (haku- ja selaustiedot)
  • Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot

Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja kerätään Hesy:n jäseneksi liittymisen yhteydessä, eläinten luovutuksen yhteydessä, myyntitapahtuman yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeet).

Hesy huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä.

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei laki niin velvoita. Hesy voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

Rekisterin luottamuksellisuus

Koko Hesy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin Hesy:n asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisterin tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja henkilökohtaisesti allekirjoitettuna osoitteeseen:

Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy ry.

Yhdyskunnantie 11

00680 Helsinki

Tarkastuspyynnössä tulee yksilöidä asiakastiedot sekä mainita, että tieto koskee Hesy:n jäsen- ja asiakasrekisterin tietoja.