was successfully added to your cart.

HESY löytöeläinpäivänä: Lakiluonnos on pettymys löytöeläinten kannalta

By March 2, 2018Tiedotteet

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Tiedote 2.3.2018


HESY löytöeläinpäivänä: Lakiluonnos on pettymys löytöeläinten kannalta

– tallessapitoaikaa lyhennetään eikä lemmikkieläinrekisteriä perusteta

Valtakunnallista löytöeläinpäivää vietetään Suomessa lauantaina 3. maaliskuuta. Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY vaatii merkkipäivän kynnyksellä, että uuteen eläinsuojelulakiin kirjataan vaatimus löytöeläinten minimihoidosta talteenottopaikoissa ja eläimet tunnistusmerkitään ja rekisteröidään. 

HESY on antanut lausuntonsa esityksestä eläinten hyvinvointilaiksi ja vaatii siinä löytöeläinten asemaan ja hoitoon tuntuvia parannuksia. Lakiesitys ei takaa löytöeläimille edes perusterveydenhuoltoa kuten riittävää loishäätöä ja suositeltavia rokotuksia.

– Lakiesitykseen on lisätty talteenottopaikkoja koskeva velvoite löytöeläimen sairauden tai vamman kohtuullisesta hoidosta ja ensiavusta, mikä on hyvä, mutta ei riittävä parannus. Lakiin on saatava tarkka kirjaus minimihoidosta ja sen sisällöstä. Löytöeläimen ensihoitoon on sisällytettävä vähintään eläinlääkärintarkastus, sisä- ja ulkoloisten häätö sekä infektion aiheuttajan selvittäminen ja sen mukainen hoito eläimen hyvinvoinnin takaamiseksi, sanoo HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

Kaikki talteenottopaikoista uusiin koteihin sijoitettavat eläimet olisi myös rokotettava sekä tunnistusmerkittävä ja rekisteröitävä johonkin tunnettuun eläintietokantaan. Lisäksi kaikki sukukypsät kissat olisi leikattava ennen kuin ne sijoitetaan eteenpäin. Lakiluonnokseen ei ole nyt kirjattu mitään näistä.

– Mielestämme on hyvin vastuutonta sijoittaa eteenpäin eläintä, jota eläinlääkäri ei ole tutkinut, joka voi olla sairas puutteellisen hoidon takia ja voi alkaa lisääntyä holtittomasti leikkaamattomuuden takia, Luukkainen lisää.

Kreikka päihittää Suomen löytöeläinten suojelussa

HESY on erityisen huolissaan lakiluonnoksessa esitetystä löytöeläinten talteenottoajan lyhentämisestä nykyisestä 15 vuorokaudesta 10:een. Laki velvoittaisi löytöeläintalot tarkistamaan, onko niihin toimitetuilla eläimillä tunnistusmerkintä ja tiedottamaan esimerkiksi verkkosivuillaan löydetyistä eläimistä. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan takaa sitä, että eläimen omistaja löytyy. Suomessa harvemmin tunnistusmerkitään kissoja, jotka ovat löytöeläintaloilla enemmistönä, eivätkä kaikki ymmärrä ruveta tavoittelemaan kadonnutta lemmikkiään ajoissa. Lemmikki voidaan täten lopettaa tai sijoittaa eteenpäin ennen kuin sen omistaja ottaa yhteyttä löytöeläintaloon.

– Hoitoajan lyhentäminen olisi perusteltavissa, jos Suomeen säädettäisiin koirien ja kissojen pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti, mikä edistäisi löytöeläimen omistajan jäljittämistä. Valitettavasti lakiesityksessä ei ole tällaista pykälää. Päätöstä on perusteltu kustannussyillä ja valvonnan vaikeudella. Samaan aikaan pitkään talousvaikeuksissa painineessa Kreikassa on pakollista tunnistusmerkitä ja rekisteröidä kaikki lemmikkieläimet. Lisäksi maan laki velvoittaa lääkitsemään, leikkaamaan ja tunnistusmerkitsemään kaikki talteenotetut löytöeläimet.

– Suomi on nyt jäämässä Euroopan kehityksestä pahasti jälkeen. EU:n 28 jäsenvaltiosta koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on pakollista jo 23 maassa, Luukkainen vertailee.

Lemmikkien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on tehokas keino nopeuttaa talteenottopaikkoihin päätyneiden omistajien löytymistä. Tämä lyhentää löytöeläimen hoitoaikaa ja pienentää löytöeläintoiminnasta koituvia kuluja. Esimerkiksi Ruotsissa koirien pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on edesauttanut merkittävästi löytökoirien palautuvuutta alkuperäisiin koteihinsa: peräti yli 90 prosenttia talteenottopaikkoihin päätyvistä koirista palautuu omistajilleen 24 tunnin sisällä.

HESY on lausunnossaan esittänyt lakiluonnokseen myös lisäystä, jonka mukaan vain eläinlääkäri saa lopettaa lunastamattoman löytöeläimen, ja ottanut kantaa moniin seura-, harrastus-, tuotanto- ja sirkuseläimiä koskeviin esityksiin, jotka estäisivät eläimen mahdollisuuden toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä ja aiheuttaisivat eläimelle kärsimystä. Löytöeläinten kannalta lakiesityksessä on myös muutamia merkittäviä parannuksia, kuten esimerkiksi maakuntien velvoite järjestää löytöeläinten kuljetus talteenottopaikkaan ja talteenottopaikan velvoite tilastoida löytöeläimet.

HESYn lausunto on luettavissa yhdistyksen kotisivuilta.

Valtakunnallista löytöeläinpäivää vietetään joka vuosi maaliskuun ensimmäisenä lauantaina.

HESYn Eläinsuojelukeskuksessa järjestetään valtakunnallisena löytöeläinpäivänä 3.3. klo 12–15 Avointen ovien päivä -niminen tapahtuma, jonka aikana yleisölle esitellään yhdistyksen toimintaa ja eläimiä. Tapahtumapaikka: Eläinsuojelukeskus, Yhdyskunnantie 11, 00680 Helsinki. Tapahtuman Facebook-sivut.  

Lisätietoja:

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Hannele Luukkainen
puheenjohtaja
p. 040 547 7770
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Pirjo Onza
toiminnanjohtaja
p. 040 646 4061
pirjo.onza@hesy.fi

Erja Veivo
tiedottaja
p. 040 577 4733
erja.veivo@hesy.fi