was successfully added to your cart.

All Posts By

erja.veivo

HESYn eläinten luovutusmaksut muuttuvat vuoden 2018 alusta alkaen

By | Tiedotteet | No Comments

HESYn eläinten luovutusmaksut muuttuvat vuoden 2018 alusta alkaen

HESYn hoidossa olevien eläinten luovutusmaksut muuttuvat vuoden 2018 alusta. Hinnanmuutos koskee eläimiä, jotka varataan 1.1.2018 jälkeen. Niiltä asiakkailta, jotka varaavat eläimen ennen vuodenvaihdetta, mutta lunastavat eläimen vasta vuoden 2018 puolella, peritään tämän vuoden luovutusmaksun mukainen summa.

Kissojen, koirien ja kanien luovutusmaksut vuoden 2018 alusta:

 • Kissat aikuiset 120 € (vuonna 2017 – 75 €)
 • Kissat seniorit 100 €
 • Pennut (12 vko – 6 kk) 170 € (vuonna 2017 – 150 €)
 • 2 aikuista kissaa tai 2 seniorikissaa 180 – 220 €
 • Koirat nuoret aikuiset 350 € (vuonna 2017 – alk. 250 €)
 • Koirat vanhat aikuiset 250 € (vuonna 2017 – alk. 250 €)
 • Pennut 400 € (vuonna 2017 – alk. 350 €)
 • Kanit poikaset 100 € (vuonna 2017 – 100 €)
 • Kanit aikuiset 50 € (vuonna 2017 – 40 €) 

Muiden eläinten hinnat pysyvät muuttumattomina (kts. alla)

 • Marsut 40 €
 • Rotat, hiiret, gerbiilit, hamsterit alk. 10 €
 • Punakorvakilpikonnat 20 €
 • Maakilpikonnat alk. 250 €
 • Käärmeet, liskot tapauskohtaisesti alk. 20 €
 • Linnut, pienet (seeprapeipot, undulaatit) alk. 20 €
 • Linnut, keskikokoiset (nymfi, agapornis) alk. 50 €
 • Isot papukaijat alk. 200 €
 • Chinchillat 50 €
 • Degut 20 €
 • Fretit alk. 100 €

 • Erityistapaukset sopimuksen mukaan

 

Kunnat on velvoitettava tilastoimaan löytöeläimensä

By | Tiedotteet | No Comments

Tiedote 28.11.2017

Kunnat on velvoitettava tilastoimaan löytöeläimensä

– statistiikka kertoisi totuuden Suomen löytöeläinongelman laajuudesta

Helsingin eläisuojeluyhdistys HESY ja Eläinsuojeluyhdistys Dewi esittävät tilastointivelvoitteen sisällyttämistä löytöeläinten talteenottopaikkojen ja kuntien sopimukseen.

HESY ja Dewi peräävät Suomen virallisille löytöeläinten talteenottopaikoille tilastointivelvoitetta. Löytöeläintalojen olisi pidettävä tietokantaa, josta selviää niihin tuotujen, niistä alkuperäisille omistajille palautuneiden, uusin koteihin sijoitettujen ja niissä lopetettujen eläinten vuotuinen lukumäärä ja eläinlajijakauma. Tietokantaan olisi merkittävä myös eläimen löytöpaikka ja -aika, ikäarvio, sukupuoli sekä alkuperä, jos talteenottopaikka ottaa löytöeläinten lisäksi vastaan huostaanotettuja tai pitovaikeuksien takia luovutettavia eläimiä. Koska läpinäkyvyys edesauttaa hyvää päätöksentekoa, tilastojen olisi oltava julkisia.

Löytöeläinten tilastointi auttaisi viranomaisia ja kansalaisia hahmottamaan Suomen löytöeläintilanteen sen koko laajuudessa. Tällä hetkellä löytöeläintaloilla ei ole Suomessa velvoitetta tilastoida eläimiään ja löytöeläinten vuotuisista määristä on esitetty vain kyselytutkimuksiin perustuvia arvioita, jotka eivät ole kattaneet kaikkia talteenottopaikkoja ja koko kuntakenttää.

Kyselytutkimusten perusteella yksistään löytöeläintaloille päätyvien kissojen lukumäärän on arvioitu olevan noin 10 000 vuosittain.

– Tämäkin määrä voi olla alakanttiin, ja totuus voi olla karumpi. Kokonaistilanteen hahmottaminen tarkoin luvuin siirtäisi löytöeläinten hoitoa koskevan keskustelun faktapohjalle ja tarjoaisi mahdollisuuden toimia aktiivisesti löytöeläinmäärien vähentämiseksi. Esimerkiksi valistustyö vastuuntuntoisesta lemmikinpidosta olisi helpompi kohdentaa niihin kuntiin, joissa eläimiä hylätään eniten, sanoo HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

Löytöeläintilastot olisivat tärkeää aineistoa löytöeläimiä vastaanottaville tahoille, sillä niiden pohjalta voitaisiin päätellä löytöeläintoiminnan kuntakohtainen tarve ja kustannukset sekä todennäköiset ruuhkahuiput. Tämä helpottaisi toiminnan resurssointia ja budjetointia. Lisäksi löytöeläintoimijoiden olisi mahdollista vertailla tilastojaan, tehdä yhteistyötä ja ottaa mallia edistyksellisimmistä talteenottopaikoista ja toimintatavoista.

– Esimerkiksi kodittomien kissojen määrät eivät jakaannu tasaisesti ympäri maan. Siksi olemassa olevat voimavarat olisi tärkeää kohdentaa oikein. Sijaiskotitoiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia ja kissojen adoptoijia on yleensä enemmän kaupungeissa. Sijaiskoteja kaipaavia kissoja taas on eniten ympäröivissä maaseutukunnissa. Toimivan vapaaehtoisverkoston luomisessa on siis haasteita, koska tekijöitä tarvitaan molempiin päihin, sanoo Dewin sijaiskotivastaava Anna Koskela.

Löytöeläinten määristä on Suomessa tehty tähän mennessä tiettävästi kaksi selvitystä, joista toisen on tehnyt Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto SEY vuonna 2007 ja toisen maa- ja metsätalousministeriö vuonna 2010. SEYn kyselyyn vastasi 125 löytöeläinhoitolaa, joiden toiminta kattoi 288 kuntaa, mikä on 69 prosentin osuus silloisista kunnista. Maa- ja metsätalousministeriön kyselyn tulokset kattoivat Suomen tuolloisesta 336 kunnasta 131.

Myös Eläinsuojeluyhdistys Dewi selvitti tänä vuonna löytökissojen määriä tunnistusmerkintään liittyvässä kyselyssään. Tähän kyselytutkimukseen sisällytettiin myös itsenäiset vapaaehtoisvoimin toimivat eläinsuojeluyhdistykset, jotka ottavat joka vuosi talteen merkittävän määrän kodittomia kissoja. Kyselyyn vastanneista 40 toimijasta 29 ilmoitti vuonna 2016 vastaanottamiensa kissojen määrän, joka oli yhteensä 4579. Kun vastaukset suhteuttaa kaikkien tiedossa olevien löytöeläintoimijoiden määrään, talteen otettujen kissojen vuotuiseksi määräksi saadaan noin 16 500.

Löytöeläinten todellisesta määrästä Suomessa ei ole tarkkaa tietoa. Britanniassa ja Yhdysvalloissa on esitetty, että kodittomien kissojen määrä olisi noin 20–30 prosenttia kotitalouksien kissojen määrästä. Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2016 Suomen kotitalouksissa oli noin 600 000 kissaa. Tästä luvusta 20 prosenttia on 120 000 kissaa.

Lisätietoja:

Terhi Jääskeläinen. 2015. Selvitys koirien ja kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä. Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus (s. 1–3).

Paula Hirsjärvi-Kallioinen. 2014. Löytöeläimet – kartoitus nykytilanteesta. Maa- ja metsätalousministeriö.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry
Hannele Luukkainen
puheenjohtaja
p. 040 547 7770
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry
Anna Koskela
sijaiskotivastaava
p. 045 133 0301
sijaiskotivastaava@dewi.info

Eläinsuojelun Topelius -palkinto europarlamentaarikko Sirpa Pietikäiselle

By | Tiedotteet | No Comments

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Tiedote 25.11.2017

Eläinsuojelun Topelius -palkinto europarlamentaarikko Sirpa Pietikäiselle

– europarlamentaarikko palkittiin laaja-alaisesta EU-tason eläinsuojelutyöstä

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY myönsi 143-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi Eläinsuojelun Topelius -palkinnon europarlamentaarikko Sirpa Pietikäiselle. Pietikäinen on työskennellyt vuosia parantaakseen eläinten asemaa EU-tasolla ja sitä kautta kunkin jäsenmaan kansallisessa lainsäädännössä.

Hänet valittiin vuonna 2016 Euroopan parlamentin eläinten hyvinvointia ajavan ryhmän puheenjohtajaksi. Tätä ennen hän toimi ryhmän varapuheenjohtajana. Vuonna 2015 Pietikäinen valittiin parlamentin perinteisessä “MEP Awards” -äänestyksessä vuoden mepiksi eläinten hyvinvointi -sarjassa. Uutteran eläinten oikeuksien ajajan työlistalle ovat kuulunet niin tuotanto-, lemmikki-, koe-, sirkus- kuin luonnonvaraisetkin eläimet, joiden hyvinvoinnin parempi turvaaminen on ollut hänen keskeinen poliittinen tavoitteensa.

– Pietikäinen on tehnyt merkittävää, pitkäjänteistä ja tuloksellista työtä päätöksenteon ytimessä suodakseen EU:n sadoille miljoonille eläimille paremman lainsuojan. Erityisen tarmokkaasti hän on ajanut Euroopan laajuisen ja yhtenäisen lemmikkien tunnistusmerkintärekisterin perustamista sekä määräystä niin sanotusta positiivilistasta. Siinä lueteltaisiin ne eläinlajit, joita on sallittua pitää lemmikkeinä. Yhtä päättäväisesti Pietikäinen on vaatinut eläinkuljetusten enimmäiskeston rajaamista EU:ssa kahdeksaan tuntiin. Hän on toistuvasti kritisoinut kuljetusolosuhteita ja peräänkuuluttanut teuraskuljetuksille parempaa valvontaa, sanoo HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

Myös Suomen uhanalaisten lajien puolustaminen on ollut Pietikäiselle sydämen asia, ja hän on esittänyt Euroopan komissiolle lukuisia kysymyksiä susien ja saimaannorppien riittämättömästä suojelusta maassamme. Tämän seurauksena Suomi on saanut EU-komissiolta huomautuksen saimaannorppien suojelun laiminlyönnistä ja kehotuksen kitkeä susien laittoman tappamisen. 

Keskeisimpänä poliittisena tavoitteena Pietikäisellä on ollut kaikkia eläinlajeja koskevan hyvinvointilainsäädännön luominen EU-alueelle. Lisäksi hän on ottanut eri yhteyksissä esille tarpeen sisällyttää lemmikkieläimet EU-lainsäädännön piiriin.

– Eläinten hyvinvointia koskevan puitelain olisi katettava kaikki eläinlajit, sillä esimerkiksi tähän asti lemmikit ja maitokarja ovat olleet täysin vailla EU-tasoisen lain suojaa. Puitelain tulisi taata eläimille mahdollisimman korkea hyvinvoinnin taso ja tarjota keinot, joiden avulla eläinten kaltoinkohteluun voitaisiin puuttua. EU:n kansalaiset ovat mielipidetutkimuksissa ilmaisseet syvän huolensa eläinten hyvinvoinnista. Meidän europarlamentaarikkojen tehtävä on vastata tähän huoleen, sanoo Pietikäinen.

 

Eläinsuojelun Topelius -palkinto:

Eläinsuojelun Topelius -palkinto jaetaan vuosittain eläinsuojelun saralla ansioituneelle yksityishenkilölle tai yhteisölle. Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY perusti palkinnon vuonna 1998 yhdistyksen perustajan Zacharias (Sakari) Topeliuksen juhlavuoden kunniaksi. Palkinto on Topeliuksen allekirjoittaman alkuperäisen kunniakirjan jäljennös. Aiemmat Eläinsuojelun Topelius -palkinnon saajat:

2016 vapaaehtoista eläinsuojelutyötä 40 vuotta tehnyt Annikki Aaltonen
2015 eläinpelastusyksikön ylipalomies Vesa Nurminen
2014 Eläinsuojelukeskus Tuulispää
2013 Wanhan Markin eläinten vanhainkoti
2012 toimittaja ja tietokirjailija Elina Lappalainen
2011 Otso Riiali
2010 ei jaettu
2009 Etsijäkoiraliitto
2008 tuottaja-käsikirjoittaja Marko Rauhala ja Myrsky-koira
2007 ei jaettu
2006 Helsingin kaupunki
2005 dosentti Leena Vilkka
2004 toimittaja Mirja Pyykkö
2003 ei jaettu
2002 kirjailija Eeva Kilpi
2001 ohjaaja Aki Kaurismäki
2000 pääkaupunkiseudun pelastuslaitokset
1999 eläinlääkäri Pertti Hartikka
1998 kirjailija Leena Krohn

Lisätietoja:

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Hannele Luukkainen
puheenjohtaja
040 547 7770
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Sirpa Pietikäinen
europarlamentaarikko, Euroopan parlamentin eläinten hyvinvointiryhmän puheenjohtaja
+32 228 45264
sirpa.pietikainen@ep.europa.eu

1.-24.12. Joulukeräys HESYlle Espoontorin Musti ja Mirri -myymälässä

By | Tapahtumat | No Comments

1.-24.12. Joulukeräys HESYlle Espoontorin Musti ja Mirri -myymälässä
Kauppakeskus Espoontorissa sijaitseva Musti ja Mirri -myymälä järjestää 1.–24.12. välisenä aikana joulukeräyksen HESYn hoidossa olevien hylättyjen eläinten hyväksi. Myymälään voi viedä keräyksen aikana eläinten ruokia sekä puhtaita pyyhkeitä ja lakanoita. Avoinna: ma-pe 10–19, la 10–17. Joulukuussa myymälä on avoinna myös sunnuntaisin klo 12–16 ja jouluaattona klo 9–12. Osoite on Kamreerintie 3, 02770 Espoo.

Marras-joulukuu: Eetun kolmas elämä

By | Ajankohtaista, Kuukausikirjeet | No Comments

Eetun kolmas elämä

Hylätyksi aikanaan joutunut Eetu harjoittelee uusia taitoja ”kissakoulussa”. Annamari Jukkolan mukaan löytökissaa otettaessa on kuunneltava järkeä.

Annamari Jukkola oli miettinyt perheensä kanssa jo useamman kerran kissan ottamista, mutta lopullisena kimmokkeena kissalliseksi taloudeksi muuttumiselle toimi viime kesänä lehdessä julkaistu juttu. Artikkelissa kerrottiin HESYn toiminnasta ja jokakesäisestä löytökissasumasta.

Jukkoloilla oli kaksi kriteeriä kissan valintaan. Ensinnäkin kissan olisi viihdyttävä myös omissa oloissaan. Toisekseen kissan olisi sopeuduttava olemaan sisätiloissa. Sitten Jukkolat suuntasivat HESYlle ja ihastuivat rauhalliseen Eetuun. Eetu oli HESYllä jo toistamiseen. Ensimmäisen kerran kissa päätyi yhdistyksen hoitoon vuonna 2014. Eetu pääsi uuteen kotiin, mutta se jouduttiin palauttamaan takaisin vuonna 2017.

– Halusimme tutustua paremmin Eetuun ja kävimme katsomassa sitä muutaman kerran. Nämä kohtaamiset riittivät vakuuttamaan meidät siitä, että tulemme toimeen keskenämme. Näimme, että Eetu todella tarvitsi oman kodin. Se ratkaisi asian.

Annamari Jukkola sanoo, että Eetun ottaminen ei tapahtunut ex tempore -hengessä, vaan tarkan harkinnan tuloksena. Perhe oli jo etukäteen tutustunut löytökissoja käsittelevään materiaaliin ja siihen, miten löytökissojen kotiuttaminen onnistuu. Lisäksi he keskustelivat HESYn eläintenhoitajien kanssa löytötaustaisten kissojen pitoon liittyvistä tyypillisimmistä haasteista.

Eetu määrää tahdin

Uudessa kodissaan Eetu oli aluksi melko pelokas ja valvotti koko perhettä ensimmäisenä yönä.  Eetu kuitenkin selkeästi piti ihmisistä ja halusi rohkaistua. Se oli kissojen tapaan uteliaskin.

– Pyrimme helpottamaan Eetun sopeutumista olemalla sen seurassa ja tarjoamalla kissalle myös omaa tilaa. Turvallisten arkirutiinien, mieluisien kokemusten sekä rohkaisujen avulla Eetu pääsi kiinni normaaliin kotielämään, Annamari Jukkola sanoo.

Asioissa on edetty Eetun tahtiin.

– Olemme leikittäneet Eetua ja harjanneet kollin turkkia siten, että kissa on saanut vetää rajan, jota ei ole halunnut meidän sillä kerralla ylittävän. Olemme kuunnelleet kissaa, ja hyvä käytös on aina palkittu kiittelyin ja herkuin. Tämä on lisännyt selvästi Eetun itseluottamusta.

Luokan priimus

Eetu on uusissa tilanteissa varautunut. Sitten Eetun uteliaisuus voittaa vähä vähältä pidättyväisyyden.

– Eetu tarvitsee aikaa sulatellakseen uusia asioita ja sopeutuakseen uuteen ympäristöön. Päästyään liiasta arkuudestaan Eetu on osoittautunut leikkisäksi veijariksi, joka puskee kovasti ja kerjää huomiota.

Tavattoman älykäskin kolli on. Eetu ymmärtää nopeasti leikkien ideat ja sen, mitä siltä odotetaan.

– Eetu on sysännyt mielikuvituksemme liikkeelle. Meidän on alvariinsa keksittävä uusia tapoja, joilla houkuttelemme Eetun leikkimään. Nokkela Eetu onkin nyt ”kissakoulumme” oppilas ja harjoittelee kotioloissa valjaiden käyttöä, antaa käsipäivää ja käy makuulle herkkuja vastaan. Olemme tehneet myös pikkupyrähdyksiä rappukäytävään ja siivousparvekkeelle.

Kissa on opettanut vastuunottoa

Eetu on löytöeläin, mikä näkyy sen käytöksessä. Kissa pelkää kovia ääniä ja äkkinäisiä liikkeitä. Esimerkiksi ovisummerin äänen kuullessaan Eetu säntää sängyn päiväpeiton alle turvaan. Sen sijaan vieraisiin aikuisiin ja jopa lapsiin kissa on jo alkanut luottaa.

– Eetu istuu rauhassa sylissämme ja antaa silittää itseään, siis vatsan puoleltakin!

Kun Eetu muutti Jukkoloille, perheen koko arki muuttui. Kissan ottaminen on tuonut mukanaan paljon vastuuta.

– Kodin tarjoaminen hylätylle eläimelle on ollut kokonaisuudessaan hyvin positiivinen kokemus. On palkitsevaa nähdä, kuinka kovia kokenut eläin alkaa voida paremmin ja nauttia elämästä.

Teksti: Kirsi Ilves
Kuva: Annamari Jukkola


Tue kodittomien lemmikkieläinten hyväksi tehtävää työtä

Voit tukea Eetun kohtalotovereita tekemällä lahjoituksen HESYn avustustilille FI09 2001 1800 113063. Kirjoita viestiksi ”Lahjoitus” tai käytä viitenumeroa 100586. Pienikin lahjoitus auttaa!

 

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa, jonka numero on: RA/2017/13. Lupa on voimassa 1.2017–31.12.2017 Uudenmaan maakunnan alueella. Kerättyjä varoja käytetään vuosien 2017–2018 kuluessa.


12. klo 18–18.30 Eläinten jouluhartaus
Maanantaina 11.12. klo 18–18.30 Latokartanon torilla, Viikin kirkon edustalla järjestetään eläinten jouluhartaus, jossa rukoillaan lemmikkien ja kaikkien eläinten puolesta. Tapahtumaan osallistuvat voivat ottaa  mukaansa lemmikkinsä kuvan, jos paikan päälle saapuminen eläimen kanssa ei onnistu. Tapahtumassa lauletaan joululauluja ja kerätään kolehti HESYn kodittomien lemmikkien hyväksi. Tarjolla on lämmintä mehua. Tapahtuman Facebook-sivut. 


HESYn kannatustuotteita joululahjaksi tai omaksi iloksi

HESYn seinäkalenteri 2018, 12 € 
HESYn vuoden 2018 seinäkalenteri sopii hyvin joululahjaksi ja omaan käyttöön. Seinäkalenteri esittelee vuoden jokaisena kuukautena yhdistyksen pelastaman eläimen kuvan ja onnellisen käänteen saaneen tarinan. Hanki omasi tai anna lahjaksi! Hinta 12 €. Kaikkiin tilauksiin lisätään postikulut painon mukaan. Alle 20 euron tilauksiin lisätään 5 euron käsittelymaksu. Tutustu ja tilaa.

Joulukorttinippu 10 kpl / 2 €
HESYn joulukortit ovat tulleet myyntiin. Joulukortteja myydään 10 kappaleen nipuissa 2 euron hintaan. Kuva-aiheina ovat ”ilves” ja ”jouluhalaus”. Sekanippu kostuu sattumanvaraisista kuva-aiheista. Kaikki kuva-aiheet ovat tuttuja aiemmilta vuosilta. Tutustu ja tilaa.

Uutuustuotteet!
HESYn t-paitamallisto on täydentynyt uusilla painatuksilla, jotka ovat Cat Crusader, Dog Defender ja Rabbit Rescuer. Hanki nyt itsellesi tai lahjaksi HESYn veikeä uutuuspaita. T-paita on oivallinen ostos esimerkiksi pukinkonttiin.

Cat Crusader, 19 €
Cat Crusader -t-paitaa on saatavana classic- eli perusmallina.  Värivaihtoehdot ovat pinkki ja musta. Koot XS–XXL. Hinta 19 €. Hanki omasi tai anna lahjaksi! Kaikkiin tilauksiin lisätään postikulut painon mukaan. Alle 20 euron tilauksiin lisätään 5 euron käsittelymaksu.

Dog Defender, 19 €
Dog Defender -t-paitaa on saatavana classic- eli perusmallina.  Värivaihtoehdot ovat pinkki ja musta. Koot XS–XXL. Hinta 19 €. Hanki omasi tai anna lahjaksi! Kaikkiin tilauksiin lisätään postikulut painon mukaan. Alle 20 euron tilauksiin lisätään 5 euron käsittelymaksu.

Rabbit Rescuer, 19 €
Rabbit Rescuer -t-paitaa on saatavana classic- eli perusmallina. Värivaihtoehdot ovat pinkki ja musta. Koot XS–XXL. Hinta 19 €. Hanki omasi tai anna lahjaksi! Kaikkiin tilauksiin lisätään postikulut painon mukaan. Alle 20 euron tilauksiin lisätään 5 euron käsittelymaksu.


Hyvää joulun ja talven odotusta!

Toivottavat HESYn eläimet, henkilökunta ja hallitus

Jos haluat saada kuukausikirjeen sekä HESYn tiedotteita ja tietoa tulevista tapahtumista suoraan sähköpostiisi, ilmoita asiasta sähköpostitse osoitteeseen: erja.veivo@hesy.fi

Linkki esitteeseen.                                Linkki esitteeseen. 

8.–10.12.HESY Koiramessuilla

By | Tapahtumat | No Comments

HESY on näytteilleasettajana Koiramessuilla Messukeskuksessa Helsingissä 8.–10. joulukuuta. Poikkea HESYn osastolla 6a40 pikkuostoksilla ja kuulemassa, miten voit auttaa kodittomien lemmikkieläinten hyväksi tehtävää työtä.  Osoite: Messuaukio 1.

HESYn joulukeräys alkaa 8.12.

By | Tapahtumat | No Comments

HESYN PERINTEINEN JOULUKERÄYS alkaa 8.12. ja vuorot ovat varattavissa.
Lasipalatsi, Helsinki 8.–23.12.2017 klo 12–18, vuorot: klo 12–14, 14–16 ja 16–18.
Iso-Omena, Espoo 11.–14.12.2017 klo 12–18, vuorot: klo 12–15 ja 15–18.
HESY-Torilta (Hämeentie 2 B) saa kuvallista henkilötodistusta vastaan lippaan työpaikka- tai katukeräykseen.
Keräysvuorot ovat varattavissa, lähetä sähköpostia osoitteeseen aila.kettunen@hesy.fi

 

Hallitus tiedottaa 15.11.2017

By | Tiedotteet | No Comments

Hallitus tiedottaa 15.11.2017

HESYn hallitus on kokoontunut lokakuussa sekä marraskuussa.

Lokakuun kokouksessa hallitus totesi, että Jarmo Kelo sekä Martti From ovat eronneet hallituksesta. Loppukauden kokouksissa varajäsenet Minna Lahti ja Nina Immonen toimivat hallituksessa äänivaltaisina jäseninä.

HESY-tori on toiminut Hakaniemen torin reunalla elokuusta. Sen toiminta ei vielä ole saavuttanut kannattavuuden rajaa. Hallitus seuraa tilannetta ja edellyttää, että HESY-torin toiminnasta tulee kannattavaa.

Uusi eläinsuojelukeskus -projekti odottaa nykyisen Eläinsuojelukeskuksen Itä-Pakilassa sijaitsevan tontin kaava-asian edistymistä. Yhdistys kartoittaa edelleen myös muita mahdollisuuksia. Yhdistykselle on tarjottu olemassa olevaa kiinteistöä ostettavaksi, ja hallitus perehtyy siihen sekä mahdollisiin muihin sille esitettyihin vaihtoehtoihin.

HESYn kaikki löytöeläimet rekisteröidään vuoden 2018 alusta Turvasiru.fi-palveluun. Eläinten luovutusmaksuja korotetaan vuoden 2018 alusta. Tarkemmat tiedot julkaistaan yhdistyksen sivuilla joulukuun alussa.

HESYllä on ollut syksyn aikana useita yleisötapahtumia. Esimerkiksi hautausmaalla pidettiin talkoot 16.9., ja tapahtumaan osallistui kymmenkunta tehokasta talkoolaista. Iso kiitos heille muun muassa vanhan kaatuneen aidan purkamisesta.

Avoimet ovet -tapahtuma pidettiin Eläinsuojelukeskuksessa lauantaina 7.10. Talo oli koko tapahtuman ajan täynnä kiinnostuneita ihmisiä, jotka halusivat tutustua HESYn toimintaan.

Avoimet ovet -tapahtuma järjestetään jälleen keväällä, lauantaina 3.3.2018. Open House eli englanninkielinen Avointen ovien ilta -tapahtuma pidettiin 26.10. Tapahtumaan osallistui noin kolmisenkymmentä innokasta. Halloweenina 30.11. lapset saivat laskea talon mustia kissoja ja tutustua hämähäkkeihin.

HESYllä on syksyn aikana ollut myös useita tempauksia eri yritysten kanssa. Heidän avullaan on järjestetty ruokakeräyksiä, siivottu eläintiloja sekä kellareita, tehty markkinointiaineistoja, kuvattu videoita, inventoitu myymälän tavaroita, viihdytetty kissoja ja vaikka mitä. Isot kiitokset yrityksille aktiivisuudesta!

Henkilökunnalle järjestettiin työhyvinvointipäivä 2.11. Porvoossa. Päivän ohjelma koostui tutustumisesta Tolkkisten kissataloon, kissajoogasta, tutustumisesta Kissamuseoon sekä liikunnallisesta ohjelmasta. Aurinkoinen sää toimi erityisenä bonuksena virkistyspäivänä.

HESY tukee aloitetta metsästyslain 5:nnen §:n muuttamiseksi.

HESY on mukana Helsingin Seudun Kennelpiirin joulusiunauksessa Senaatintorilla tiistaina 21.11. kello 19. HESYn eläimille voi tuoda lahjoituksia. Erityisesti märkäruuista on lähes aina pulaa.

Lokakuu: Neljän koiran HESY-laumassa vastakohdat tasapainottavat toisiaan

By | Kuukausikirjeet | No Comments

Neljän koiran HESY-laumassa vastakohdat tasapainottavat toisiaan

Nurmijärven taajaman laitamilla sijaitsee Nina Wagner-Nymanin ja hänen perheensä omakotitalo, johon vipinää ja vilskettä tuo neljän koiran lauma: leppoisa vanhaherra Väinö, arvonsa tunteva kuningatar-koira Pipsa, vakavamielinen Leo ja lempeän luottavainen Reko. Nämä HESYlle ajautuneet karvaturrit löysivät yksi kerrallaan uuden alun Wagner-Nymanien kodista, jossa on aina ollut tilaa vielä yhdelle hännänhuiskuttajalle.

Hilpeä Väinö saapuu taloon ensimmäisenä

Kaikki lähti siitä, kun kymmenisen vuotta sitten vuonna 2007 perheen edellinen koira siirtyi ajasta ikuisuuteen ja koti jäi vaille karvaista kaveriaan. Taloon kaivattiin taas tassujen rapinaa ja hännän huisketta, ja niinpä otettiin yhteyttä HESYyn. Ei mennyt kauankaan, kun nelikosta ensimmäinen, 3-vuotias löytökoira Väinö, tassutteli tiensä perheen kotiin ja sitä myötä myös sydämiin. Oljenkeltainen Väinö teki heti vaikutuksen vilpittömällä iloisuudellaan.

Väinö. Kuva: Merle Holmberg

Huomion keskipisteenä mielellään paistatteleva seurapiiriherra sopeutui vaivatta osaksi perhettä. Erityisen kiintynyt Väinö on perheen äitiin, Ninaan. Vaikka Väinö onkin löytökoira, ei sen tausta Ninan mielestä juurikaan käy ilmi sen iloisesta olemuksesta.

– Väinö rakastaa kaikkea ja kaikkia, hän sanoo.

Pieniä koiruuksia on Väinö kuitenkin nuoruuden päivinään tehnyt. Perheen murkinat saattoivat kadota parempiin suihin, kun isäntäväen silmä vältti. Kerran tai pari nuorukainen myös livisti pihapiiristä maailmalle. Reissut jäivät kuitenkin lyhyiksi, kun Väinö saatiin nokkelilla liikkeillä taivuteltua takaisin kotiin. Tilanpuute ei ollut karkureissujen syy – perheellä on reilun 1200 neliön aidattu piha, jossa koirat saavat vapaasti telmiä ja kirmailla.

Vuodet kuluivat, ja Väinön kulku kävi verkkaisemmaksi ja elämänasenne mailtillisemmaksi. Nyt Väinön elämää rytmittävät lähinnä ruoka- ja torkkuajat. Herkkusuuna Väinö olisi aina valmis ruokakupille. Perheen kaikilla koirilla on kyllä oma peti, mutta Väinön mielestä unet maittavat parhailta kielletyllä alueella: talonväen sohvalla. Mukavuudenhaluinen Väinö lähtee kuitenkin mielellään aina lenkille nähdessään talutushihnan. Usein koko poppoo omistajista lemmikeihin käy nauttimassa luonnosta kansallispuistoissa ja muissa retkeilykohteissa. Vaikka Väinöllä alkaakin jo olla ikää, on lupsakka koiravanhus säilyttänyt vielä hilpeän luonteensa. Kun Väinö oikein innostuu, ilmaisee se hyvää mieltään murisemalla. Näin se juttelee koirakavereilleen ravatessaan ympäri taloa ja tutustuessaan uusiin ihmisiin.

Ujo Pipsa-koira löytää äänensä lauman kuningattarena

Pipsa. Kuva: Merle Holmberg

Seuraavan vuoden puolella eli vuonna 2008 Wagner-Nymanit alkoivat miettiä, että Väinölle olisi hyvä saada naaraspuolinen koirakaveri. Niinpä pariskunta otti yhteyttä HESYyn ja odotteli hetken sopivan neitikoiran löytymistä. Lopulta HESYltä tuli puhelinsoitto: arka 4-vuotias tyttökoira nimeltään Pipsa oli kotia vailla. Huostaanotettu Pipsa asteli uuteen kotiinsa varoen ja asettui tarkkailemaan tilannetta nojatuolin alle. Sinne se olisi halunnut jäädäkin, mutta vähitellen ujo hauva saatiin houkuteltua tutustumaan uuteen ympäristöönsä ja osallistumaan perheen touhuihin. Pipsa turvautui etenkin talon isäntään, jota Pipsa rakastaakin enemmän kuin ketään tai mitään muuta maailmassa. Pipsan kanssa edettiin verkkaiseen tahtiin, ja vähitellen tämä aluksi niin hiljainen sivustaseuraaja löysikin äänensä. Nyt koko pihapiiri raikuu Pipsan testatessa äänialojaan!

Pipsa on lauman ainoa leidi ja on omaksunut kuningattaren roolin pojanviikareiden joukossa. Pipsa on myös joukon pienin, mutta se ei menoa haittaa. Tuittupäinen Pipsa tekee aika lailla niin kuin tykkää. Ninasta Pipsa saakin vähän emännöidä.

– Pääasia on, että Pipsa saa elää rauhassa hyvän elämän.

Vaikka Pipsa hampaat ovat jo harvenneet, se on ikädaamiksi oikein terve ja pirteä. Pipsa on edelleen vikkeläliikkeinen ja pitää tarvittaessa laumassa jöötä siihen malliin, että toisinaan kurittomien poikien niskakarvat pöllyävät.

Leo ansaitsee paikkansa lauman uskollisena jäsenenä

Leo. Kuva: Merle Holmberg

Arki rullasi kahden koiran voimalla, mutta kolmaskin koirakaveri teki jo tuloaan. Vuonna 2012 perheen tytär oli harjoittelussa HESYllä ja tutustui siellä vuoden ikäiseen saksanpaimenkoira Leoon. Huostaanotettu Leo oli jäänyt edellisessä kodissaan vaille hoivaa ja huolenpitoa. Hoikalla ja hintelällä koiralla oli atopia ja selkävaiva, jonka vuoksi Leon on edelleen hankala kävellä kovalla alustalla. Uudessa perheessä varmistettiin, että Leo saa hoitoa vaivoihinsa. Lääkitys atopiaan ja  säännölliset käynnit manuaaliterapeutilla pitävät Leon toimintakykyisenä.

Tosikoksikin kutsuttu Leo ei aina huumoria ymmärrä, mutta toisinaan sekin heittäytyy leikin pyörteisiin. Leo on myös kova komentamaan, jos se kokee jäävänsä pois muiden leikeistä. Eroahdistuksesta kärsivä Leo ei muutenkaan pidä yksin olemisesta. Ninan sanoin Leo on “lempeä jättiläinen”. Leon ritarillisesta luonteesta kielii se, että se on toiminut perheen tyttären koulussa apukoirana hänen opiskellessa klinikkaeläinhoitajaksi. Vaikka Leo muuttaa tyttären omaan kotiin lähiaikoina, säilyttää se silti asemansa lauman uskollisena jäsenenä.

Seurallinen Reko tuo laumaan nuoruuden intoa

Reko. Kuva: Merle Holmberg

Vaikka Leon kotiutumisen jälkeen lauma näyttikin saavuttaneen jo reunansa, niin HESYllä oli vielä yksi karvainen jäsenehdokas joukon jatkeeksi. Vuonna 2015 suloinen akita-rouva pyöräytti maailmaan viisi hellyttävää karvakerää. Yksi näistä nappuloista kaipasi kotia, ja kauan ei Wagner-Nymanien tarvinnut miettiä asiaa, kun pieni pullea nyytti jo tuotiin kotiin. Reko tai Reino-Einari solahti vaivatta laumaan sen nuorimmaiseksi jäseneksi ja sai lempeän liikanimen ”pöhkö pieni pentu”. Nallukkamaisen herttainen Reko on kaikkien kaveri. Vaikka Reko onkin luonteeltaan luottavainen, tarvitsee se hetken miettimistauon ennen kuin hyppää uuteen ja tuntemattomaan. Ihmisrakkaana karvakuonona se haluaa hyöriä mukana arjen askareissa ja jolkotteleekin mielellään vierellä päivän toimissa. Nyt pieni Reko-pentu on kasvanut jo ison koiran mittoihin, mutta silti se pysyy aina perheen “pöhkönä pienenä pentuna”.

Yhteiselo rikastuttaa elämää

Erinäisten sattumien ja suunnattoman eläinrakkauden myötä syntyneessä iloisen kirjavassa koiralaumassa jokaisella on paikkansa ja tehtävänsä. Väinö, Pipsa, Leo ja Reko muodostavat yhdessä harmonisen tiimin, jossa kaikenkarvaisille koirakamuille on tilaa.

Myös perhe on tyytyväinen eloisaan koiralaumaansa.

– Kai me koiraihmiset ollaan vähän omanlaisensa laji. Voisi ajatella, että koirat rajoittavat elämää, mutta kyllä ne myös rikastuttavat sitä niin paljon, ettei niitä ilman osaisi olla, kertoo Nina vielä lopuksi.

Teksti: Katariina Känkänen
Kuvat: Merle Holmberg


Tue kodittomien lemmikkieläinten hyväksi tehtävää työtä

Voit tukea Väinön, Pipsan, Leon ja Rekon kohtalotovereita tekemällä lahjoituksen HESYn avustustilille FI09 2001 1800 113063. Kirjoita viestiksi ”Lahjoitus” tai käytä viitenumeroa 100586. Pienikin lahjoitus auttaa!

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa, jonka numero on: RA/2017/13. Lupa on voimassa 1.2017–31.12.2017 Uudenmaan maakunnan alueella. Kerättyjä varoja käytetään vuosien 2017–2018 kuluessa.


HESYn kannatustuotteita lahjaksi tai omaksi iloksi

HESYn seinäkalenteri 2018, 12 €
HESYn vuoden 2018 seinäkalenteri sopii hyvin isänpäivälahjaksi ja omaan käyttöön. Seinäkalenteri  esittelee vuoden jokaisena kuukautena yhdistyksen pelastaman eläimen kuvan ja onnellisen käänteen saaneen tarinan. Hanki omasi tai anna lahjaksi! Hinta 12 €. Kaikkiin tilauksiin lisätään postikulut painon mukaan. Alle 20 euron tilauksiin lisätään 5 euron käsittelymaksu. Tutustu ja tilaa.

Tassut rivissä -huppari, 40 €
Hanki HESYn huppari lämmittämään viilenevillä ilmoilla. Materiaali: 80 % puuvillaa ja 20 % polyesteriä. Värit: musta ja pinkki. Koot: S–XL. Kaikkiin tilauksiin lisätään postikulut painon mukaan. Alle 20 euron tilauksiin lisätään myös 5 euron käsittelymaksu. Tutustu ja tilaa.

Lasten t-paidat 8 €
Värivaihtoehdot ovat punainen ja keltainen. Kokovaihtoehdot ovat 128 cm ja 140 cm.  Cat Power -painatusta saatavana vain kokona 140 cm. Koirat-painatusta saatavana molempina kokovaihtoehtoina. Kaikkiin tilauksiin lisätään postikulut painon mukaan. Alle 20 euron tilauksiin lisätään myös 5 euron käsittelymaksu. Tutustu ja tilaa.

Ilahduta isää HESYn taidekortilla
Muista isää 12.11. Mikko Kääriän upealla eläinaiheisella taidekortilla. Yhden kortin kappalehinta on 0,50 €. Kymmenen kappaleen nippu kortteja maksaa 4 €. Tee tilaus ja ilahduta isääsi, ystävääsi tai sukulaistasi korttitervehdyksellä, jolla osoitat hänen olevan mielessäsi ja sinulle tärkeä. Kaikkiin tilauksiin lisätään postikulut painon mukaan. Alle 20 euron tilauksiin lisätään myös 5 euron käsittelymaksu

 


Tutustu uuteen esitteisiimme

 

 


Leppoisaa lokakuuta ja loppusyksyä!

Toivottavat HESYn eläimet, henkilökunta ja hallitus

Jos haluat saada kuukausikirjeen sekä HESYn tiedotteita ja tietoa tulevista tapahtumista suoraan sähköpostiisi, ilmoita asiasta sähköpostitse osoitteeseen: erja.veivo@hesy.fi

 

 

 

 


 

 

 

 

 

100-vuotiaan Suomen eläimet ansaitsevat kunnollisen eläinsuojelulain

By | Tiedotteet | No Comments

Uusi eläinsuojelulaki ei kiellä nautojen pitämistä parsinavetoissa. Kun eläin ei pääse liikkumaan, sen liikunnantarve patoutuu.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Tiedote 4.10.2017

HESY maailman eläinten päivänä:

100-vuotiaan Suomen eläimet ansaitsevat kunnollisen eläinsuojelulain

Maailman eläinten päivää juhlistetaan keskiviikkona 4. lokakuuta Suomessa jo 108:tta kertaa. Samaan aikaan Suomi viettää satavuotisjuhlavuottaan ja yli 20 vuotta vanhaa eläinsuojelulakia uudistetaan suuntaan, joka uhkaa jättää Suomen kauas Euroopan kärkimaiden joukosta. Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY on huolestunut maa- ja metsätalousministeriön esittämistä linjauksista. Jos eläinsuojelulaki toteutuu nykylinjauksen mukaisena, siihen jää monta valuvikaa.

– Eläinsuojelulain on pohjauduttava uusimpaan tutkimustietoon eläinten hyvinvoinnista. Sen on oltava kauaskantoinen ja taattava jokaiselle eläinyksilölle kunnolliset olosuhteet ja hyvä hoito nykyisissä oloissa ja tulevissa muutoksissa. Juhlavuottaan viettävän Suomen tulisi olla eläinsuojelun edelläkävijä, joka näyttää muille maille mallia päivittämällä eläinsuojelulain vastaamaan korkeita eläinten hyvinvointistandardeja. Sen sijaan nyt esitetty laki on vanhentunut jo syntyessään, sanoo HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

Maa- ja metsätalousministeriö esitteli kesällä uuden eläinten hyvinvointilain linjauksia. Esitysten mukana on erittäin tervetulleita parannuksia, mutta myös puutteita, joista keskeisimpiä ovat:

 • löytöeläinten lakisääteisen tallessapidon vähimmäisajan lyhentäminen 10 vuorokauteen nykyisestä 15 vuorokaudesta
 • lemmikkien pakollisen tunnistusmerkinnän ja valtakunnallisen lemmikkieläinrekisterin perustamisen puuttuminen esityksestä
 • se, että eläimille ei turvata jatkuvaa vedensaantia pysyvissä pitopaikoissa
 • lehmien parsinavettojen salliminen
 • porsitushäkkien salliminen
 • turkistarhauksen salliminen
 • eläinsuojeluvalvonnan siirtyminen uuden maakuntahallinnon alaisuuteen pois nykyisiltä virkaeläinlääkäreiltä

HESY toivoo kansalaisten ilmaisevan kansanedustajilleen ja muille päättäjille haluavansa Suomeen modernin eläinsuojelulain, joka täyttää kaikkien eläinlajien hyvinvointitarpeet. Kantaa voi ottaa kirjoittamalla mielipidekirjoituksia ja antamalla oman lausuntonsa eläinten hyvinvointilaista sen lausuntokierroksen aikana. Kaikkien eläinten ystävien kannattaa viimeistään tässä vaiheessa allekirjoittaa Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton Eläinlaki-vetoomus, jos se on vielä tekemättä: www.elainlaki.fi Tavoitteena on kerätä vetoomukseen 100 000 allekirjoitusta ennen kuin se luovutetaan eduskunnalle.

HESY viettää 4.10. maailman eläinten päivää ja järjestää päivän ympärillä lukuisia yleisölle avoimia tapahtumia. Tapahtumien sarja alkaa maailman eläinten päivän aattona 3.10. klo 17.30–19.30 pidettävällä Miten koira oppii? -luennolla ja saa jatkoa 4.10. klo 17–18 Ymmärrä kissaasi -luennosta ja samana päivänä klo 16.30–20 Ison Omenan kirjastossa pidettävästä HESYn infopisteestä. 5.10. klo 17–20 on luvassa Turvasiru tutuksi -tempaus, ja eläinten viikko huipentuu lauantaina 7.10. klo 12–15 järjestettävään HESYn avoimien ovien päivään. Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät internetosoitteesta: http://www.hesy.fi/tapahtumat/

Kansainvälinen eläinten päivä
Maailman eläinten päivää ryhdyttiin viettämään Suomessa HESYn puheenjohtajana vuosina 1916–1926 toimineen Constance Ullnerin aloitteesta. Ensimmäisen kerran kansainvälistä eläinten päivää vietettiin maassamme vuonna 1909 ja sitä vietetään edelleenkin joka vuosi 4.10.

Lisätietoja:

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Hannele Luukkainen
puheenjohtaja
p. 040 547 7770
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Pirjo Onza
toiminnanjohtaja
p. 040 646 4061
pirjo.onza@hesy.fi