Copyright Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n ja Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n yhteistiedote

28.1.2011


Kiasman lintujen elinolosuhteita parannettava tuntuvasti

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry ja Lemmikkilinnut Kaijuli ry arvostelevat nykytaiteen museo Kiasmaa, jonka näyttelyyn on otettu eläviä seeprapeippoja, timanttikyyhkyjä ja kanarialintuja sisältävä taideteos. Kiasman mukaan lintujen hyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Lintujen pito on varmistettu myös Helsingin kaupungin eläinsuojelueläinlääkäriltä, joka on todennut pitopaikan täyttävän lain vaatimukset.

Näin varmasti onkin, koska laissa asetetut eläinsuojeluvaatimukset häkkilintujen pidolle ovat olemattomat. Sen sijaan lintujen hyvinvoinnista ei teoksen yhteydessä voida puhua.

– Vaikka häkkien koot ovatkin suositusten mukaiset, on muistettava, että eläinsuojeluasetuksen vaatimukset lemmikkilintujen häkkikoolle ovat todella minimaaliset. Esimerkiksi. ryhmässä olevien timanttikyyhkyjen häkkipinta-alan vähimmäisvaatimus on 0,04 neliömetriä lintua kohden. Tämä on aivan liian pieni tila eläimelle, jonka voimakkain tarve ravinnonsaannin jälkeen on lentäminen. Voidakseen hyvin lintujen tulisi päästä välillä vapaaksi tai ne tulisi sijoittaa usean neliömetrin lentohäkkeihin, HESY ry:n varapuheenjohtaja Jukka Marttila ja Kaijuli ry:n puheenjohtaja Tiina Torikka sanovat.

Kiasmassa olevat linnut kärsivät myös virikkeiden puutteesta ja stressioireista. Häkeissä ei ole perustarvikkeiden ja yhden keinun lisäksi kuin muutama katosta roikkuva hirssintähkä. Lintujen virikkeellistämiseksi tämä ei riitä, sillä ärsykkeiden tarkoituksena on antaa linnulle mahdollisuus toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä, kuten ravinnon hankintaa. Tekemisen puute voi aiheuttaa höyhenten nyppimistä ja stereotyyppistä käyttäytymistä. Yhden näyttelyssä pidettävän seeprapeipon on esimerkiksi nähty näykkivän kulunutta hirssiä vartin verran ja yhden kyyhkyn on havaittu kävelevän pakonomaisesti edestakaisin orrella.

Museovieraiden läsnäolo ja häly lisäävät lintujen rasitusta. Häkit on sijoitettu niin, että yleisö pääsee kiertelemään niiden ympärillä. Häkkien sivu- tai takaseinämiin asetellut valkoiset kankaanpalat eivät takaa linnuille riittävää suojaa. Ahtaassa tilassa ihmisiä pakoon pyrkivät isommat kyyhkylinnut törmäävät helposti häkin seinämiin ja putoavat häkin pohjalle. Linnut ovat saaliseläimiä, joille jo viikon kestänyt jatkuva stressi voi olla kohtalokasta.

HESY ry:n ja Kaijulit ry:n mielestä elävien eläinten esineellistäminen ja käyttäminen taideteoksen osana on ylipäätään paheksuttavaa, eikä se edistä taiteen asiaa millään tavoin. Yhdistykset ovat huolissaan myös siitä, että näyttely antaa yleisölle väärän kuvan lintujen hoidosta, ja tarjoavat museolle parannusehdotuksia, joilla lintujen hyvinvointia voidaan lisätä.

– Linnut pitäisi siirtää usean neliömetrin lentohäkkeihin, jotka sijoitetaan rauhallisiin, ihmisiltä suojaisiin pakkoihin. Häkkeihin olisi rakennettava lisäksi lepopaikkoja, jotka tarjoavat linnuille turvaa päivälläkin. Virikkeellistämisessä olisi huomioitava lintujen luonnolliset käyttäytymistarpeet. On valitettavaa, että suomen kielellä julkaistut häkkilintujen hoitoa käsittelevät kirjat ovat vanhentuneita. Näin ollen ei ole ihme, että myös maassamme asetetut eläinsuojeluvaatimuksetkin häkkilintujen pidolle kaipaavat pikaista päivitystä, Marttila ja Torikka kertovat.


Lisätietoja:

HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS HESY ry
Jukka Marttila, varapuheenjohtaja, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri,
puh. 0500 506 605 jukka.marttila@elainlaakarikeskus.fi

Erja Veivo, tiedottaja p. 040 577 4733,
erja.veivo@hesy.fi

KAIJULI ry,
Tiina Torikka, puheenjohtaja
puh. 050 552 9142, puheenjohtaja@kaijuli.fi