Copyright Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Tiedote 26.8.2010

Porvoolaisia villiintyneitä kissoja koskeva selvitys

Julkisuudessa on kerrottu Helsingin eläinsuojeluyhdistykseen tuoduista kissanpennuista.

Yhdistykselle tuotiin 6.8.2010 seitsemän villiintynyttä ja sairasta kissanpentua, koska pentujen omistaja tai omistajalta pennut loukuttaneet henkilöt eivät enää kyenneet hoitamaan niitä. Pennut olivat peräisin porvoolaiselta tilalta, jossa henkilöllä on jo vuosien ajan ollut useita leikkaamattomia kissoja, jotka ovat lisääntyneet hallitsemattomasti. Yksityiset ihmiset ovat käyneet niitä sieltä loukuttamassa ja viime vuonna he toivat ensimmäistä kertaa pentuja Hesylle.

Ero viime vuonna tuotuihin pentuihin oli selkeä. Tänä vuonna tuodut pennut olivat vanhempia, sairaampia ja villiintyneempiä. Pennut olivat niin villiintyneitä, että edes rutiinivastaanottotarkastusta (peruskunnon, mm. silmien ja hampaiden tutkiminen) ei voitu tehdä ilman rauhoitusta. Eläinlääkärintarkastuksessa ilmeni, että pennuilla oli mm. niin pahoja silmätulehduksia, että joillakin oli silmissä haavaumia. Pentujen tila oli niin kriittinen, että se olisi vaatinut välitöntä hoitoa useita kertoja päivässä, mutta pahasti villiintyneinä pennut eivät olisi kestäneet tätä. Hoitojen ei missään nimessä voitu antaa odottaa niin kauan, että pennut olisivat tottuneet ihmisiin ja rauhoittuneet.

Villiintyneisyyden ja sairauden yhteistuloksena eläinlääkäri totesi, että eutanasia on eläinsuojelullisista syistä paras ratkaisu kyseisille pennuille. Elämän pitkittäminen olisi tässä tapauksessa ollut julmaa ja tuottanut pennuille kohtuutonta kärsimystä. Eutanasiapäätöksen tekivät eläinlääkäri, johtava eläintenhoitaja ja kaksi pennut vastaanottanutta ja hoitanutta eläintenhoitajaa yhdessä ja yksimielisesti. Kyseiset henkilöt ovat kokeneita ammattilaisia, jotka ovat käsitelleet ja hoitaneet Hesylle tuotuja erikuntoisia löytöeläimiä, sosiaalitapauksia ja huostaanotettuja eläimiä. Hesyn äärimmäisen tiukat lopetuskriteerit vaativat, että päätöksen kunkin eläinyksilön lopetuksesta tekevät aina eläinlääkäri, johtava eläintenhoitaja ja eläintä hoitanut eläintenhoitaja yhdessä. Eläimiä lopetetaan ainoastaan poikkeustapauksissa; jos ne ovat parantumattomasti sairaita, villiintyneitä tai sellaisia, että niitä ei voi ilman nukutusta käsitellä.


Tapaus on käsitelty perusteellisesti Hesyn hallituksen kokouksessa. Kokoukseen pyydettiin lausunnot kaikilta tapaukseen liittyviltä tahoilta eli henkilöiltä, jotka tekivät eutanasiapäätöksen, sekä henkilöiltä, jotka loukuttivat, hoitivat kissoja ennen Hesylle tuontia ja luovuttivat pennut Hesylle. Lausunnot saatiin eutanasiapäätöksen tehneiltä sekä rouvalta, joka toimi pentuja loukuttaneiden ja tuoneiden yhdyshenkilönä Hesyyn päin ja tarjosi tilat pentujen kokoamiselle. Lopetettujen pentujen ruumiit on toimitettu patologille ja patologin lausunnosta tiedotetaan erikseen, kun se on saatu. Poliisi on jo todennut, että tapauksessa ei ole mitään huomautettavaa.


Hesyn päätoimialuetta on pääkaupunkiseutu, mutta yhdistys auttaa resurssiensa rajoissa muiltakin paikkakunnilta tulleita eläimiä. Hesyn hallitus on päättänyt, että jatkossa yhdistys ei enää ota vastaan kyseisenlaisia yksityisten ihmisten ”pesäkkeitä”, joissa eläimet saavat lisääntyä hallitsemattomasti, ilman virkaeläinlääkärin puuttumista tilanteeseen. Yhdistys vaatii, että kuntien virkaeläinlääkärit hoitavat työnsä ja varmistavat, että vastaavia tapauksia ei pääse edes syntymään.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry ottaa hoiviinsa vuosittain noin 500 eläintä. Näistä 5-8% on jouduttu lopettamaan. Ohessa viime vuosien tilastot, joista ilmenee kaikkien Hesyyn hoitoon tulleiden eläinten ja lopetettujen eläinten lukumäärät. Vuoden 2006 lokakuusta lähtien pääkaupunkiseudun löytöeläimet siirtyivät Hesyltä Viikin löytöeläintaloon, mikä puolitti Hesylle tulleiden eläinten lukumäärän. Toisaalta tämän jälkeen Hesylle on tullut keskimääräistä huonokuntoisempia eläimiä, sillä hyväkuntoiset karkulaiset päätyvät Viikistä takaisin omaan vanhaan kotiinsa, eivätkä enää kulje Hesyn kautta.


Vuosi¨............... Kaikki eläimet................... Eutanasia
2006......................... ¨913 .................................64
2007.......................... 487 ..................................46
2008.......................... 448 ..................................29
2009...........................455 ..................................35

 

HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS HESY RY

Hannele Luukkainen, Hesyn hallituksen puheenjohtaja p. 040-547 7770, hannele.luukkainen@clarinet.fi

Jukka Marttila, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, Hesyn hallituksen varapuheenjohtaja jukka.marttila@elainlaakarikeskus.fi

Lena Lundell, Hesyn hallituksen sihteeri p.040-146 2501 (vain klo 17 jälkeen), lena.lundell@yahoo.com