Copyright Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Tiedote 26.4.2013

 

Löytöeläinasia jo tänään eduskunnassa – ehdotus uudeksi koe-eläinlaiksi hylättävä

 

 

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry vetoaa kansanedustajiin, jotta he hylkäisivät tänään perjantaina, 26. huhtikuuta 2013 kello 13 alkavassa eduskunnan täysistunnossa koe-eläinlakiehdotuksen, joka sallii löytöeläinten käytön koe-eläiminä. HESY katsoo, että kansalaisten huoli lemmikeistään tulee ottaa tosissaan.

HESY painottaa, että löytöeläinten koe-eläinkäytön laajuutta on mahdotonta etukäteen tietää tai ennustaa sen perusteella, että löytöeläinten käyttö sallitaan vain poikkeuksella (26 §) ja että poikkeuksen sallimiselle on tietty kriteeristö. Kukaan ei voi tässä vaiheessa tietää sitä, koskevatko tulevat tutkimushankkeet kerrallaan kahta vai kahtasataa löytöeläintä.

– Suomi voisi pitää voimassa nykyisen täyskieltonsa löytöeläinten käytöstä. Nyt ehdotettuun poikkeamaan ei sisälly mitään määritelmää eläinkokeissa käytettyjen löytöeläinten lukumäärästä. Koko rajaus on kirjattu nyt lakiin hyvin epämääräisesti, emmekä me voi siitä päätellä sitäkään, minkälaisia lupakäytännöt tulevat todellisuudessa olemaan, HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen selventää.

Löytöeläimillä tehtävät eläinkokeet eivät ole välttämättä myöskään niin harmittomia kuin mitä maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt. Lakiehdotus ei rajaa löytöeläimillä tehtäviä eläinkokeita vain näytteenottoon tai seurantapannan asentamiseen ts. vakavuusluokaltaan lieviin eläinkokeisiin, vaan laki sallii löytöeläinten käytön kaikissa eläinkokeiden vakavuusluokissa, jotka ovat: 1) lievä; 2) kohtalainen; 3) vakava; ja 4) ei toipumista.

– Ihmiset ovat huolissaan ja ilmaisseet toivomuksensa, että lemmikkejä ei saa käyttää eläinkokeissa. Löytöeläimillä tehtyjen eläinkokeiden luonteen vähättely tai se, että niiden kerrotaan kohdistuvan vain villiintyneisiin eläinyksilöihin, ei ole vastaus kansalaisten pelkoihin. Täytyy muistaa, että irrallaan tavatun lemmikkieläimen ja villiintyneen kotieläinlajiin kuuluvan eläimen välinen raja on veteen piirretty viiva. Minkään löytöeläimen käyttöä koe-eläimenä ei pidä sallia, koska se voi johtaa ennakoimattomiin ja vaarattoman tuntuisia näytteenottoja vakavampiin tilanteisiin, Luukkainen sanoo.

Suomalaisten huolta kuvastaa hyvin esimerkiksi se, että netissä oleva adressi, jossa löytöeläinten käyttöä koe-eläiminä vaaditaan kiellettäväksi, on kerännyt neljässä päivässä yli 22 000 allekirjoitusta.

Isossa-Britanniassa löytöeläinten käyttöä koskeva EU-direktiivin artikla (11), jota ollaan sitäkin parhaillaan saattamassa Suomen lainsäädäntöön, nostatti siinä määrin vastustusta ja huolta lemmikinomistajien ja eläinsuojelujärjestöjen parissa, että Iso-Britannia päätti pitää voimassa kieltonsa, jonka mukaan irrallaan tavattuja lemmikkejä ei voi käyttää eläinkokeissa. Esimerkiksi BUAV (British Union for the Abolition of Vivisection) ilmaisi Ison-Britannian sisäministeriön lausuntokierroksella löytöeläinten koe-eläinkäytön sallimisen voivan johtaa tilanteeseen, jossa varastettuja ja hylättyjä lemmikkejä saattaisi päätyä koe-eläinlaboratorioihin, mikä huolestuttaisi syvästi kansalaisia. Myös koe-eläimiä käyttävät tahot vastustivat ehdotusta.

Eläinsuojelujärjestöjen aktiivisen kampanjoinnin ja vilkkaan kansalaiskeskustelun seurauksena Britannia päättikin säilyttää vuodelta 1986 peräisin olevan koe-eläinlain säädöksen villiintyneiden ja irrallaan tavattujen koirien ja kissojen ja muiden lemmikkien täydellisestä käyttökiellosta eläinkokeissa. Myös Suomi voisi tehdä näin, mutta jotta uuteen ehdotukseen päästäisiin, tulee lakiehdotus ensin hylätä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden korjata myös muut lakiehdotuksen ongelmat.

Suomen nykyinen koe-eläinlaki on vuodelta 2006, ja se kieltää irrallaan tavattujen koirien, kissojen ja muiden lemmikkien käytön eläinkokeissa. Koska EU ei vaadi kyseisen lainkohdan muuttamista, sitä ei ole mitään syytä lieventää tai vesittää.

 

 


Lisätietoja:

HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS HESY ry

Hannele Luukkainen, puheenjohtaja p. 040 547 7770,
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Erja Veivo, tiedottaja p. 040 577 4733,
erja.veivo@hesy.fi