Copyright Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Tiedote 23.6.2008

HESY: KAIKKIIN KUNTIIN SAATAVA ERILLINEN ELÄINSUOJELUELÄINLÄÄKÄRI

Tuoreet tilastot vahvistavat eläinsuojelutarkastusten tarpeellisuuden. Viime vuonna Suomessa tehtiin yli 3500 epäilyyn perustuvaa eläinsuojelutarkastusta, joista 40 prosentissa todettiin eläinten hyvinvointia laiminlyödyn.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys painottaa, että kaikkien kuntien ja kuntayhtymien tulisi palkata erillinen eläinsuojelueläinlääkäri, joka päätyönään hoitaa eläinsuojelua. Toistaiseksi tällainen virka on ainoastaan Helsingissä.

- Tällä hetkellä kunnan virkaeläinlääkärit joutuvat tilanteisiin, joissa he ensin hoitavat asiakkaan eläimet, kirjoittavat laskun ja joutuvat sen jälkeen huomauttamaan tutulle asiakkaalleen eläinsuojelullisista puutteista. Lisäksi eläinsuojeluvalvonta kärsii virkaeläinlääkäreiden ajanpuutteesta, sanoo Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

Lääninhallitusten keräämien tilastojen mukaan virkaeläinlääkärit tekivät vuonna 2007 yli 3500 ns. epäilyyn perustuvaa eläinsuojelutarkastusta. Tarkastetuista tuotantoeläintiloista 41 prosenttia ja lemmikkieläinkohteista 39 prosenttia laiminlöivät eläinsuojelulakia. Suurimmassa osassa laiminlyöntejä eläimen omistaja sai määräyksen korjata eläimen olot määräaikaan mennessä.

Vakavia laiminlyöntejä, joissa vaadittiin välittömiä toimenpiteitä, todettiin 4 prosentissa tuotantoeläintarkastuksista, ja 13 prosentissa lemmikkieläimiin kohdistetuista tarkastuksista. Yksistään pääkaupunkiseudulla paljastui yli sata vakavaa laiminlyöntiä, joiden kohteena oli koiria, kissoja tai muita lemmikkejä, kuten lintuja, kaneja ja jyrsijöitä.

Jos epäilee, että eläintä kohdellaan huonosti, on siitä tärkeää tehdä ilmoitus paikallisille eläinsuojeluviranomaisille. Muutoin viranomaiset eivät tilannetta tarkasta. Helsingissä eläinsuojelueläinlääkärillä, muissa kunnissa kunnan virkaeläinlääkärillä, on oikeus ja velvollisuus käydä tarkastamassa eläinten olot. Mikäli eläinsuojelulliset syyt niin vaativat, voivat viranomaiset ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, esimerkiksi ottaa huostaan eläimen. Jos eläinrääkkäys-tilanne on akuutti, on myös poliisilla velvollisuus puuttua siihen. Eläinlääkärikin saa tarvittaessa poliisin tarkastuksille avukseen, eikä eläinsuojeluilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä paljasteta.

 

Lisätietoja:
HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS HESY ry
- Hannele Luukkainen, Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja p. 040-5477770
- Riikka Suominen, Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen tiedottaja p.040- 577 47 33