Copyright Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Tiedote 23.4.2009

SUOMEEN SAATAVA MAAILMAN EDISTYKSELLISIN ELÄINSUOJELULAKI
Suomen eläinsuojelua koskevaa lainsäädäntöä on uudistettava siten, että laki noudattaa kaikilta osiltaan vähintään parhaita jo ulkomailla käytössä olevia säädöksiä. Viranomaiset vetoavat usein siihen, että Suomen eläinsuojelulainsäädäntö on jo korkealla tasolla. Todellisuudessa lainsäädäntömme on merkittävästi jäljessä useista muista maista.

Esimerkkejä ulkomaisista, Suomen lakia tiukemmista eläinsuojelumääräyksistä tai käytännöistä

- eläintenpitokiellon saaneista henkilöistä pidetään viranomaisten käytössä olevaa keskitettyä rekisteriä (Ruotsi)
Suomessa eläintenpitokiellon saaneista henkilöistä ei ole olemassa rekisteriä.

-
koiralla saa teettää maksimissaan yhdet pennut vuodessa (Slovenia)
Suomessa pentuemäärää per vuosi ei ole rajoitettu.

- koirien kasvattamiseen tarvitaan lupa, ja viranomainen tarkastaa kennelin tilat ennen luvan myöntämistä (Iso-Britannia)
Suomessa koirankasvattajaksi saa ryhtyä kuka vaan, eikä eläinten tiloja tarkasteta ennen toiminnan aloittamista

-
ennen koiran hankintaa on tulevan omistajan suoritettava hyväksytysti käytäntöä ja teoriaa sisältävä kurssi koiran käyttäytymisestä ja koulutuksesta (Sveitsi) Suomessa koiraa hankkivan ei tarvitse opiskella mitään ennen eläimen ostamista

- naudan pitäminen paikalleen kytkettynä on kiellettyä (Itävalta, uudet navetat Ruotsissa ja Norjassa)
Suomessa valtaosa lypsylehmistä elää vuorokauden ympäri kaulastaan kytkettynä

- kaikki häkkikanalat ovat kiellettyjä (Itävalta)
Suomessa perinteisten, varustelemattomien häkkien käyttö kielletään vasta vuonna 2012 ja senkin jälkeen varusteltujen häkkien käyttö on sallittu.

- turkistarhaus on kiellettyä (Iso-Britannia, Kroatia, Sveitsi, Itävalta, Bulgaria. Lisäksi kettujen tarhaus on kielletty mm. Ruotsissa sekä Alankomaissa.)
Suomessa turkistarhausta jatketaan ja Suomi pyrkii jatkuvasti estämään muita Euroopan maita turkiseläinten suojelun kehittämisessä.

- maan eläinsuojeluasioista vastaa eläinasiavaltuutettu (Itävalta)
Suomessa eläinsuojelu on maa- ja metsätalousministeriön ja elintarvikeviraston vastuualuetta, jotka vastaavat myös eläintuottajien eduista.

-
eläinkokeet tupakkatuotteiden testaamiseksi ovat kiellettyjä (Belgia)
Suomessa sekä alkoholi- että tupakkatuotteita saa tutkia eläinkokein

Me allekirjoittaneet vaadimme, että vähintään yllämainitut muutokset on tehtävä Suomen eläinsuojelulakiin.

Adressi luovutetaan asiasta vastaaville ministereille keväällä 2011. Adressista vastaavat Animalia, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto sekä Helsingin Eläinsuojeluyhdistys.Voit allekirjoittaa adressin Eläinsuojelukeskuksella tai netissä osoitteessa http://www.adressit.com/elainsuojelulaki

 

Lisää esimerkkejä Suomea edistyksellisemmistä eläinsuojelulaiesta löydät sivulta http://animalia.fi/Default.aspx?tabid=3427

 

Lisätietoja:
HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS HESY ry
- Tiedottaja Riikka Suominen p. 040-577 47 33

ANIMALIA
- Toiminnanjohtaja Kati Pulli, p. (09) 720 65 910, 050 384 50 72

SEY Suomen eläinsuojeluyhdistystenliitto
- Viestintäpäällikkö Maria Blomster p. 050- 55 72 463