Copyright Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Tiedote 21.9.2010


 

Metsästysrikokset osoitus vallitsevan petokorvausjärjestelmän toimimattomuudesta

Petokorvauksia maksettava petomäärien mukaan

Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen HESY ry:n mielestä petokorvauksia pitäisi maksaa poron ja muiden kotieläinten omistajille alueella elävien petojen lukumäärän perusteella. Ruotsissa reviiripohjaiseen korvausmenetelmään on siirrytty jo 1990-luvun puolivälissä. Suomessa korvataan nykyään ainoastaan kotkien aiheuttamat porovahingot reviirien eli löytyneiden kotkanpesien perusteella. HESY:n mielestä reviiripohjaisen korvausjärjestelmän piiriin pitäisi saada myös Suomen suurpedot ilves, karhu, susi ja ahma.– Jos korvauksia ei maksettaisi kuolleista poroista, vaan alueella elävän petokannan mukaan, into tappaa petoja laittomasti vähenisi, koska niistä saataisiin elävinä rahaa. Tällä tavalla reviiripohjainen korvausmenetelmä pitäisi petovihan ja salakaadot aisoissa, HESY:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen perustelee.

Reviiripohjaiseen korvausmenetelmään siirtyminen tulisi nykyistä korvausmenetelmää jonkin verran kalliimmaksi. Sen lopullinen summa määräytyisi korvausten tasojen mukaan. Suomen suurpetopolitiikkaa on kuitenkin uudistettava: uhanalaisen lajin säilymisen arvoa ei voida mitata rahassa.

– Suomen suurpedot ovat uhanalaisia ja erityisen suojelun tarpeessa olevia eläimiä. Täytyy muistaa, että susia on maassamme vähemmän kuin saimaannorppia. Suomella on kansainvälinen vastuu suojella susikantaansa. Nykyään Ruotsin susikanta on hyvin pieni ja degeneroitunut juuri sen takia, että maamme poronhoitoalueilla lähes kaikille susille myönnetään kaatoluvat, eikä länsinaapuriimme ole tämän takia päässyt vuosikymmeniin vaeltamaan Suomen kautta uusia susia, Luukkainen selventää.

Tällä hetkellä petokorvauksia maksetaan Suomessa kuolleiden kotieläinten lukumäärän mukaan niin, että poronhoitoalueilla porosta korvataan enintään tapetun poron käypää arvoa vastaava määrä puolitoistakertaisena. Tämän tarkoituksena on kompensoida etsintäkustannuksia. Muualla maassa petojen tappamasta kotieläimestä maksetaan sen käypä arvo. Korvausjärjestelmän ongelma on, että se teettää poroisännille töitä ja kustannuksia ja lisää näin petovihaa.

– Poroisännät joutuvat koluamaan laitumiaan ja laskemaan tokkiaan, jotta heille selviäisi, montako poroa pedot ovat tappaneet. Tämä lisää suurpetovainoja. Viime talvena ja keväällä paljastuneet lukuisat laittomat ja tuskalliset metsästyskeinot, kuten takaa-ajo ja surmaaminen moottorikelkalla sekä veristen superlonpallojen ja jalkarautojen käyttäminen, ovat selkeä osoitus nykyisen riistavahinkolain toimimattomuudesta, Luukkainen sanoo.

Reviiripohjaisen korvausmenetelmän lisäksi myös riistavalvojien määrän moninkertaistaminen hillitsisi salametsästystä.

 

 

Lisätietoja:

HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS HESY ry
Hannele Luukkainen, puheenjohtaja p. 040 547 7770
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Erja Veivo, tiedottaja p. 040 577 4733
erja.veivo@hesy.fi