Copyright Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Tiedote 16.4.2010

Suomessa käännytetään tai lopetetaan vuodessa useita lemmikkieläimiä, joiden tuontivaatimukset eivät täyty

 Älä salakuljeta eläintä ulkomailta  

 

 

Lemmikkieläimen hankinta ulkomailta vaatii aina perusteellista harkintaa ja kunnollista perehtymistä Suomen maahantuontivaatimuksiin. Paneutuminen kannattaa, sillä ajattelematta maahan tuotu eläin joudutaan pahimmassa tapauksessa lopettamaan tai palauttamaan lähtömaahan.

 

Suomeen on viimeisen kymmenen vuoden aikana tuotu yhä suurempi määrä lemmikkieläimiä, pääasiassa koiria ja kissoja, ulkomailta. Eläimet saapuvat maahamme sekä eläimiä ulkomailla auttavien suomalaisten rescue-järjestöjen kautta että maailmalla matkustavien yksittäisten ihmisten mukana. Koiraa tai kissaa sen enempää kuin mitään muutakaan eläintä ei voi kuitenkaan tuoda Suomeen noin vain, vaan sen tuomiselle on asetettu tiettyjä ehtoja.

Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen HESY ry:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen kehottaa kaikkia, jotka harkitsevat eläimen hankkimista ulkomailta, ottamaan selvää maahantuontivaatimuksista.

– EU-alueelta tuotavilla koirilla tulee esimerkiksi olla mikrosiru tai selkeästi luettava tatuointi eli tunnistusmerkintä, lemmikkieläinpassi, raivotautirokotus ja käsittely ekinokokkoosia.vastaan. EU:n alueen ulkopuolisista maista osa luetaan korkean raivotautiriskin maiksi, joista tuotaville koirille on tehtävä ennen maahan tuloa myös raivotautivasta-ainetutkimus.

Koirien ja muiden lemmikkien maahantuontivaatimukset löytyvät helposti Eviran nettisivuilta. Silti monet suomalaiset tuovat maahan laittomasti lemmikkieläimiä ymmärtämättä syyllistyvänsä salakuljetukseen. Laittomalla maahantuonnilla on ikävät seuraukset.

– Ongelmia syntyy, kun rajaeläinlääkäri tarkastaa eläimen tai kun eläin viedään Suomessa eläinlääkäriin, jossa huomataan, että kaikki ei ole kunnossa. Jos ulkomailta adoptoitu eläin ei ole terve tai jos sillä ei ole kaikkia Suomessa vaadittuja rokotuksia, joudutaan se lopettamaan tai palauttamaan alkuperäiseen maahansa. Monesti lemmikin omistajat arvostelevat eläinlääkäriä tällaisesta päätöksestä, vaikka kyseisessä tilanteessa tämä ei olisi voinut toimia toisin, Luukkainen selventää.

Koirien tuontivaatimusten tärkeimpänä tarkoituksena on estää raivotaudin eli rabieksen leviäminen EU:n alueella. Tämän vuoksi koiran tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista: tämä toimii takeena siitä, että rokotuksen antanut eläinlääkäri on varmistanut, että juuri kyseinen koira on varmasti saanut raivotautirokotuksen. Tästäkin on tieto Eviran sivuilla, silti se on yllätys monille, ja koiria, jotka on tunnistusmerkitty rabiesrokotuksen jälkeen, joudutaan turhaan lopettamaan tai käännyttämään.

Viime vuonna pääkaupunkiseudun virkaeläinlääkärit joutuivat Eviran kokoamien tietojen mukaan palauttamaan tai lopettamaan 36 laittomasti maahan tuotua lemmikkieläintä. Muualta maasta vastaavia tilastotietoja ei ole, mutta virkaeläinlääkäreiden tekemät lopetus- ja palautuspäätökset ovat kasvava trendi. Venäjän ja Suomen rajan välisillä asemilla myös tulli tekee jatkuvasti palautuspäätöksiä koirille ja kissoille, jotka eivät täytä tuontivaatimuksia. Käännytys- ja lopetuspäätöksiä langetetaan niin ikään kolmansista maista laittomasti tuoduille eläimille, jotka havaitaan eläinlääkinnällisissä rajatarkastuksissa.

Rabies tappaa vuosittain tuhansia:

Eviran mukaan Suomi on vuoden 1991 jälkeen ollut raivotautivapaa maa. Raivotauti on maailmanlaajuisesti yleinen sairaus, johon kuolee vuosittain tuhansia ihmisiä. Tauti leviää tavallisesti sairastuneen eläimen puremasta. Tartunnan levittäjinä ovat tavallisesti luonnonvaraiset petoeläimet sekä rokottamattomat koirat ja kissat. Oireiden puhjettua tauti johtaa aina kuolemaan niin eläimillä kuin ihmisillä. Raivotautia esiintyy Suomen lähialueilla Venäjällä ja Baltian maissa.

 

Lisätietoja:

HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS HESY ry

Hannele Luukkainen, puheenjohtaja p. 040 547 7770,
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Erja Veivo, tiedottaja p. 040 577 4733,
erja.veivo@hesy.fi

Evira: www.evira.fi