Copyright Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Tiedote 19.9.2003

UUSI JÄRJESTYSLAKI SALLII KISSOJEN VAPAANA PITÄMISEN
Lokakuun alussa voimaan tuleva järjestyslaki korvaa kunnalliset järjestyssäännöt ja muuttaa lemmikkieläinten vapaana pitämistä koskevia määräyksiä. Koirat on pääsääntöisesti pidettävä taajamissa kytkettyinä. Kissoja ei sen sijaan uuden lain mukaan tarvitse pitää kytkettyinä.

Kissojen ulkoilupaikkoja rajoitetaan

Joidenkin kuntien järjestyssäännöissä kissan vapaana pitäminen on aiemmin ollut kiellettyä. Uusi järjestyslaki kumoa nämä säännöt ja sallii kissan vapaan ulkoilemisen. Kissan omistajan tai haltijan on kuitenkin huolehdittava siitä, että kissa ei mene lasten leikkipaikoille, uimarannoille, urheilukentille, toriaikana torille eikä kytkemättömänä kuntopolulle. Rauhattomilla kaupunkialueilla yksinään ulkoilevaa kissaa uhkaavat monet vaarat. Vastuuntuntoinen omistaja ulkoiluttaakin kissaansa valvotusti aidatulla pihalla tai valjaissa. Metsästyslain mukaan kotikissalla on lain suoja koko maassa. Ainoastaan villiintyneen kissan saa lopettaa maanomistaja tai metsästysoikeuden haltija. Kissan liikkuminen ulkona ilman omistajaansa ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi villiintynyt. Käytännössä villiintyneen kissan erottaminen kesystä edellyttää, että eläin otetaan kiinni ja sitä tarkkaillaan ainakin muutamia päiviä löytöeläinten talteenottopaikassa.

Koirien kiinnipitovelvollisuus kaikkiin taajamiin - myös jätökset korjattava

Uuden järjestyslain mukaan koirat on liikennemerkein taajamaksi osoitetuilla alueilla pidettävä kytkettyinä. Poikkeuksen muodostavat koirapuistot ja muut aidatut alueet, joissa koira voi olla omistajan valvonnassa vapaana. Koiria ei saa päästää uimarannoille, urheilukentille, lasten leikkipaikoille, toriaikana torille eikä kytkemättömänä kuntopoluille. Koiranomistajan on myös korjattava koiransa ulosteet pois taajamien hoidetuilla alueilla.

Myös muiden eläinten kuin kissojen ja koirien kiinnipidosta määrätään uudessa laissa. Hevoset on pidettävä kytkettyinä. Muita eläimiä verrataan koiraan: ne on pidettävä kytkettyinä, jos ne kooltaan tai muilta ominaisuuksiltaan muistuttavat koiraa. Esimerkiksi kilpikonnaa ei siis tarvitse pitää kytkettynä.

Löytöeläinten talteenotto ei muutu

Eläinsuojelulain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava talteenottopaikka, johon löytäjä voi toimittaa irrallaan tavatut koirat, kissat ja muut lemmikkieläimet. Omistajalla on 15 vuorokautta aikaa noutaa eläimensä. Sen jälkeen löytöeläin voidaan myydä, luovuttaa edelleen tai lopettaa.

Lisätietoja:
HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS HESY ry
- Puheenjohtaja Hannele Luukkainen, p. ja faksi (09) 7242931, matkap. 040-5477770
- Tiedottaja Pia Peltopuro p. työ 09-7774470 faksi 09-7774467, matkap. 040 - 5774733

Vuodessa Helsingin eläinsuojeluyhdistys etsii uudet kodit noin 1500 eläimelle. Eläimet ovat pääkaupunkiseudulta löydettyjä tai viranomaisten huostaanottamia eläimiä. Eniten HESYä työllistävät kodittomat kissat, joita yhdistys sijoittaa uusiin koteihin vuosittain noin 1200. Lisäksi hoidetaan mm. kaneja, pikkujyrsijöitä ja vesikilpikonnia. Viime vuosina yhdistyksen hoitoon päihde- ja huumeongelmien takia päätyneiden koirien määrä on kasvanut voimakkaasti. Myös loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten määrä lisääntyy vuosi vuodelta.

Ennen uusiin eläinrakkaisiin koteihin sijoittamista kaikki eläimet rokotetaan ja leikkautetaan. Eläinten pelastamiseen kuluu vuosittain noin 430.000 euroa. Valtaosa varoista saadaan yksityisiltä lahjoittajilta. Kodittomien eläinten avustustilin numero on Nordea 200118-113063.