Tiedote 19.1.2012

Eläinsuojelujärjestöt kannustavat suomalaisia osallistumaan eläinsuojelulain uudistamiseen

- tavoitteena maailman edistyksellisin eläinsuojelulainsäädäntö

 

 

Maa- ja metsätalousministeriö on aloittanut uuden eläinsuojelulain valmistelun, ja ministeriö kerää parhaillaan kansalaismielipiteitä lakiuudistuksesta. Suomalaiset eläinsuojelujärjestöt Animalia, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto sekä Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY kannustavat suomalaisia ottamaan kantaa uudistuvaan eläinsuojelulakiin vastaamalla ministeriön kansalaiskyselyyn.

Eläinsuojelujärjestöt toivovat, että kansalaiskeskustelu vakuuttaa päättäjät siitä, että lakia on uudistettava suuntaan, jossa eläinten hyvinvointi otetaan huomattavasti nykyistä paremmin huomioon. Järjestöjen tavoitteena on maailman edistyksellisin eläinsuojelulainsäädäntö.

- Tietoisuus siitä, että eläimet eivät Suomessa voi parhaalla mahdollisella tavalla, on lisääntynyt viime vuosina. Kansalaisilla on nyt erinomainen mahdollisuus kertoa näkemyksensä lain valmistelijoille ja vaikuttaa tulevaan lainsäädäntöön. Haluamme koota kansanliikettä, joka kannustaa päättäjät säätämään Suomeen maailman edistyksellisimmän eläinsuojelulain, kertoo eläinsuojeluliitto Animalian toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Järjestöt kannustavat suomalaisia kertomaan mielipiteensä eläinsuojelulainsäädännöstä valtiohallinnon Otakantaa.fi -sivustolla.

- Eläinten hyvinvointi on ollut viime vuosina julkisessa keskustelussa ennennäkemättömällä tavalla. Eläinsuojelujärjestöt ja kansalaiset haluavat lakiin sen kipeästi kaipaamia tiukennuksia. Nykyinen lainsäädäntö ei toteuta eläinten hyvinvointia, muistuttaa SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liiton toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

Eläinsuojelujärjestöt vaativat, että eläinsuojelulain uudistus on tehtävä huolella ja siihen on varattava riittävästi resursseja. Eläinten hyvinvointi on asetettava etusijalle myös lakia tarkentavia asetuksia tehtäessä, eivätkä asetukset saa enää jatkossa vesittää itse lain tavoitteita. Jotta tavoite maailman edistyksellisimmästä eläinsuojelulainsäädännöstä toteutuisi, lainsäädännön tulisi pohjautua uusimpaan tieteelliseen tietoon eläinten tarpeista ja hyvinvoinnin edellytyksistä.

- Uudesta laista on saatava sisällöltään sellainen, että se ottaa huomioon myös tulevaisuuden muutokset ja pysyy edistyksellisenä useita vuosikymmeniä. Ennakointi on tarpeen, jotta uusi eläinsuojelulaki ei olisi vanhentunut jo voimaan astuessaan, vaatii Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

Järjestöt seuraavat eläinsuojelulain uudistusta muun muassa verkkosivuillaan sekä elainpolitiikka.fi -sivustolla.

 

LISÄTIEDOT

Valtiohallinnon Ota Kantaa sivuston kysely eläinsuojelulaista:
http://otakantaa.fi/aihe/elainsuojelulaki-uudistuu

Animalian lausunto sekä tavoitteita eläinsuojelulain uudistamiselle:
http://www.animalia.fi/animalia-toimii/lausunnot

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liiton lausunto eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta:
http://www.sey.fi/sey_toimii/lausunnot


YHTEYSTIEDOT

Eläinsuojeluliitto Animalia
Kati Pulli, toiminnanjohtaja
p. 09 720 659 10
kati.pulli@animalia.fi

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
Helinä Ylisirniö, toiminnanjohtaja
p. 050 371 2740
helina.ylisirnio@sey.fi

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry
Hannele Luukkainen, puheenjohtaja
p. 040 547 7770
hannele.luukkainen@clarinet.fi