Copyright Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Tiedote 16.6.2011


Kissaa ei tule määritellä vieraslajiksi

 

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry sekä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry vastustavat villiintyneen kissan määrittelyä vieraslajiksi. Kissan statuksen muutos on ollut esillä ehdotuksessa kansalliseksi vieraslajistrategiaksi, jota on esitetty lisättäväksi tulevaan hallitusohjelmaan.

Määritelmänsä mukaan haitallinen vieraslaji lisääntyy ja leviää voimakkaasti ja sillä on huomattavia kielteisiä vaikutuksia lajistoon. Vieraslajin määritelmän mukaan kissan tulisi siten selviytyä ja lisääntyä Suomen luonnossa, jotta se voitaisiin luokitella vieraslajiksi. Kissa ei kuitenkaan selviä Suomen luonnossa ilman ihmisen talvista apua, joten Suomeen ei voi kehittyä "villiintyneiden" kissojen luonnossa lisääntyvää kantaa, joka aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa.

– Kissa on lemmikkieläin, jota löytyy luonnosta vain heitteillejätettynä ja joka ei selviä Suomen talvesta ilman ihmisen apua. Näin ollen vieraslajin määritelmä ei sovellu kissaan, koska vieraslajeiksi luokitellut eläimet pärjäävät ja lisääntyvät Suomen luonnossa omin avuin. Koska kissan heitteillejättö on lainsäädännössämme rikos, kissan statusta ei ole syytä muuttaa, HESY ry:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen perustelee.

HESY ja SEY vastustavat kissan määritelmään esitettyä muutosta, koska villiintynyt kissa ja kotikissa edustavat samaa lajia ja ne kuuluvat samaan biologiseen luokkaan. Villiintyneen kissan määrittely on mahdotonta lemmikkinä pidettävän kotikissan edustaessa villiintyneen kissan kanssa samaa lajia.


Tämä on muun muassa maailman eläinsuojeluliiton WSPAn (World Society for the Protection of Animals) sekä johtavien eurooppalaisten eläinsuojelujärjestöjen kanta, johon HESY ja SEY yhtyvät.

– Villiintyneiden kissalaumojen synty on estettävä eettisesti kestävällä tavalla. Kuntien, valtion ja järjestöjen yhteistyönä tulisi toteuttaa kissojen valtakunnallinen leikkautuskampanja. Muutenkin valvomatta liikkuvien kissojen sterilisaatio tai kastraatio tulisi määrätä Suomessa pakolliseksi. Lisäksi lemmikkikissojen, kuten koirienkin, tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on säädettävä pakolliseksi ja tähän on saatava valtiovallalta rahallista tukea, toteaa SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

 

 

Lisätietoja:

HESY: puheenjohtaja Hannele Luukkainen p. 040 547 7770, hannele.luukkainen@clarinet.fi

SEY: toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö p. 050 371 2740, helina.ylisirnio@sey.fi