Copyright Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n ja Wild Lynx ry:n yhteistiedote

14.1.2011

Kymmenvuotiaan surmaama ilves malliesimerkki ampuma-aselain ja metsästäjätutkinnon muutostarpeesta

Lapsi ei sovi liipaisimen taakse

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry ja Wild Lynx ry ovat tyrmistyneitä Sotkamossa uudenvuodenaattona tapahtuneesta ilveksen metsästyksestä, jonka päätekijänä oli vasta 10-vuotias lapsi. Ilveksen ampunut poika oli metsällä isänsä ja tämän jahtiseurueen kanssa.

HESY ry:n ja Wild Lynx ry:n mielestä 10-vuotias lapsi on aivan liian nuori tappamaan Suomen suurpetoja. Yhdistykset hämmästelevätkin nykyistä ampuma-aselakia (88 §), joka sallii alle 15-vuotiaan käyttää ampuma-asetta 18 vuotta täyttäneen aseen hallussapitoluvan omaavan henkilön välittömässä valvonnassa, mikäli tämä kykenee valvomaan, ettei aseen käyttämisestä aiheudu vaaraa. Tällä hetkellä aselaissa ei ole määritelty edes mitään alaikärajaa ampuma-aseen käytölle, jos sitä valvoo 18 vuotta täyttänyt ja aseen hallussapitoluvan omaava henkilö.

Metsästys edellyttää metsästäjätutkinnon suorittamista, mutta tutkinnon suorittamiselle ei ole asetettu alaikärajaa. Juuri nämä kaksi alaikärajatonta tekijää mahdollistavat sen, että alle 15-vuotiaskin voi valvotusti metsästää.

– Sisäasianministeriön on nyt ryhdyttävä toimiin, jotta ampuma-aselakiin saadaan asetus, joka kieltää ampuma-aseiden käytön alle 15-vuotiaalta. Myös metsästäjätutkinnolle on asetettava alaikäraja. Nythän periaatteessa jopa alle 10-vuotiaskin voi suorittaa metsästäjätutkinnon ja metsästää täysi-ikäisen ja aseen hallussapitoluvan omaavan henkilön valvomana hirviä, ilveksiä ja muita eläimiä. Myös 15–17-vuotiaille myönnetyistä rinnakkaisluvista näiden vanhempien aseisiin on luovuttava, HESY ry:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen ja Wild Lynx ry:n puheenjohtaja Jaana Julin vaativat.

HESY ry ja Wild Lynx ry pitävät Sotkamon tapausta erityisen tuomittavana sen takia, että lapsen tähtäimessä oli rauhoitettu ja harvinainen laji: ilves. Sotkamossa nyt ammuttu ilves metsästettiin luvanvaraisesti, mutta kanta on vaarassa Suomessa joulukuussa aloitetun ilveksen tehopyynnin takia. Ilveksen metsästys poronhoitoalueen ulkopuolella ei ylipäätään ole perusteltua, sillä näillä alueilla ilvesvahingot olisivat ennaltaehkäistävissä.

Luukkainen ja Julin painottavat, että Suomessa on nyt rankalla kädellä alettava muuttaa käytäntöjä, jotka houkuttelevat lapsia metsästämään. Yksi selkeä muutosta vaativa tapausesimerkki ovat koululaitosten sorsastusvapaat. Tällä hetkellä monet Keski-Suomen koulut antavat sorsastuskauden aloituspäivän oppilailleen vapaaksi, jotta nämä voivat osallistua metsästykseen.

– Sorsastusvapaa on vanha ja tarpeeton jäänne, josta on jo luovuttava. Koulun tehtävä ei ole tukea metsästystä. Täytyy muistaa, että monet koululaiset ottavat osaa sorsastukseen sukunsa ja vanhempiensa painostamina. Lapsen kehitykselle metsästyksellä on kuitenkin kielteisiä vaikutuksia. On selvää, että eläimen tappaminen, suolistus ja paloittelu raaistavat kasvavan lapsen tunne-elämää, Luukkainen ja Julin summaavat.

Lisätietoja:

HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS HESY ry
Hannele Luukkainen, puheenjohtaja p. 040 547 7770,
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Erja Veivo, tiedottaja p. 040 577 4733,
erja.veivo@hesy.fi

WILD LYNX ry
Jaana Julin, puheenjohtaja 050 541 1912,
jaana.julin@gmail.com