Copyright Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

12.6.2009

LISÄTIETOJA HESYN TYÖTAISTELUSTA
 

Miten Hesyä johdetaan?

Hesyä johtaa hallitus, jonka puheenjohtajan ja jäsenet vuosikokous valitsee. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa. Hallituksen alaisuudessa työskentelevät ns. linjaesimiehet eli eläintenhoidon esimies, koiratalon johtava eläintenhoitaja, tiedottaja-toimistovastaava sekä varainhankkija. Muut työntekijät toimivat linjaesimiesten alaisuudessa. Kuka tahansa henkilökunnasta tai jäsenistöstä voi esittää asioita hallituksen käsiteltäväksi. Hallitus työskentelee ilman palkkioita, eikä hallituksen jäsenille makseta edes kulukorvauksia kuten puhelin- tai matkakuluja. Hallituksen jäsenet maksavat kokoustarjoilut itse.

Miten Hesyn taloutta hoidetaan?  

Hesyn toiminnassa noudatetaan hallituksen hyväksymää talousohjesääntöä, jossa on määritelty tarkkaan miten yhdistyksen taloutta hoidetaan. Siinä on mainittu mm. tilinkäyttöoikeudet ja tilausvaltuudet. Yhdistyksen nimenkirjoittajilla - puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla - ei ole tilinkäyttöoikeutta yhteenkään Hesyn pankkitiliin eikä tilausvaltuuksia. Talousohjesäännössä on huolehdittu myös siitä, että ei synny ns. vaarallisia työyhdistelmiä eli laskujen hyväksyjä ei voi toimia myös laskujen maksajana. Hesyn kirjanpito hoidetaan ammattimaisessa tilitoimistossa ja tilintarkastajana toimii kauppakamarin hyväksymä KHT-tilintarkastaja.

Hesyn tuloslaskelma näytti 2008 reilua ylijäämää, miksi ja mitä näille rahoille tehdään?

Lahjoitusvaroin toimivana yhdistyksenä Hesyn tulot ovat varsin epäsäännöllisiä. Saamme pieniä lahjoituksia kuukausittain ja aina välillä jonkin suuremman lahjoituksen tai testamentin. Jos tällainen suurempi lahjoitus sattuu vuoden loppuun, voi tuloslaskelma jäädä reilusti positiiviseksi. Se ei kuitenkaan tarkoita, että yhdistyksellä olisi jatkuvasti paljon rahaa käytössä. Normaalisti Hesyllä on hyvin niukasti rahaa käytettävissä ja pyrimme toimimaan niin, että vähilläkin lahjoitusvaroilla saadaan paljon aikaiseksi. Näin oli myös vuonna 2008.

Yhdistyksen vuotuiset kulut ovat noin 500.000 euroa. Vuoden 2008 ylijäämä auttaa Hesyä selviytymään alkaneen taloustaantuman yli. Viime laman aikaan järjestöjen saamien lahjoitusten määrä väheni runsaasti ja sama ilmiö on jo havaittavissa nykyisen taantuman kohdalla. Ilmiö koskettaa erityisesti Hesyn kaltaisia järjestöjä, jotka toimivat pääosin lahjoitusvaroin.

Mitkä ovat Hesyn palkanmaksuperiaatteet?

Hesy noudattaa lakeja kaikessa toiminnassaan eli myös palkka-asiat hoidetaan lain vaatimusten mukaisesti. Hesyn henkilökunta saa likimain samanlaista palkkaa kuin muut alan työntekijät keskimäärin. Lahjoitusvaroin toimiva yhdistys ei voi olla alan palkkajohtaja. Työntekijän palkka määräytyy työtehtävän sekä oman osaamis- ja koulutustason, motivaation ja työssäsuoriutumisen mukaisesti. Työntekijöiden kanssa käydään vuosittaiset kehityskeskustelut ja palkat tarkistetaan myös kerran vuodessa. Lisäksi yksittäistapauksissa tehdään palkkapäätöksiä pitkin vuotta tarpeen mukaan.

Työntekijöille maksetaan sunnuntailisät. Ylityölisät eivät kuulu Hesyn palkkaukseen, sillä ylityöt ovat Hesyllä tuntematon käsite. Hesyllä on ollut jo vuosia ylityökielto henkilökunnan ylirasittumisen ehkäisemiseksi. Silloin kun on ollut liikaa töitä, on palkattu lisää henkilökuntaa. Viime vuosina tätä ongelmaa ei ole ollut, sillä eläinmäärien laskiessa eläintenhoitohenkilökuntaa on ennemmin liikaa kuin liian vähän.

Hesyllä on järjestetty lakkoja viime syksystä alkaen. Miten tämä on vaikuttanut toimintaan?

Lakot eivät ole vaikuttaneet yhdistyksen toimintaan mitenkään. Lakkoon on osallistunut enimillään alle puolet työntekijöistä, yleensä kuitenkin vain pieni osa eläintenhoitajia. Viimeisimpään lakkoon osallistui viisi eläintenhoitajaa, joista neljä oppisopimuslaista. Lakko ei ole vaikuttanut eläinten hyvinvointiin tai mihinkään yhdistyksen toiminnan osa-alueeseen.

Miksi Hesyn hallitus ei halua neuvotella Erton kanssa?

Hallitus ei koe Erton kanssa neuvottelua tarpeelliseksi, sillä vain pieni osa Hesyn työntekijöistä kuuluu Ertoon, eivätkä edes kaikki ertolaiset ole lakkoilleet. Osa henkilökunnasta on suoraan sanonut, ettei halua Ertoa neuvottelemaan työsuhdeasioistaan. Jotta hallitus voi neuvotella tasapuolisesti koko henkilökuntaa koskevista työsuhdeasioista/-ehdoista, pitää mahdollisten neuvottelujen toisen osapuolen edustaa koko henkilöstöä (henkilöstön valitsema luottamusvaltuutettu). Hallitus on myös aina valmis käsittelemään työehtojen parannusesityksiä normaalin hallitustyöskentelyn puitteissa. Hesyn vuosikokouksessa jäsenistö hylkäsi esityksen, jossa ehdotettiin neuvotteluja Erton kanssa.

Lehdet ovat uutisoineet Hesyn työntekijöiden epäilevän Eläinsuojelukeskuksen olevan homeessa

Eläinsuojelukeskuksessa on teetetty useita kosteusmittauksia, eikä kosteutta ole löytynyt. Lisäksi talon ilmanvaihtojärjestelmässä on suodattimet, jotka vaihtavat väriä, mikäli kosteutta esiintyy. Talonmies tarkastaa suodattimet säännöllisesti, eikä muutoksia ole esiintynyt. Jos muutoksia esiintyisi, silloin tietysti puututaan ongelmaan, sillä kenenkään talossa olijan –ihmisten tai eläinten- ei haluta altistuvan homeelle ja kiinteistön kunnosta halutaan pitää huolta.