Copyright Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Tiedote 8.3.2012

 

Lemmikkieläimiin kohdistuvat laiminlyönnit kasvaneet rajusti

Yhä useampi eläin kärsii omistajan ongelmien takia

 

 

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry otti vuonna 2011 hoitoonsa 512 avun tarpeessa olevaa lemmikkieläintä. Tämä tarkoittaa lähes kahta eläintä jokaisena arkipäivänä vuoden ympäri. Viime vuonna sosiaalisista tai eläinsuojelullisista syistä eli eläimen omistajan ongelmien takia hoitoon otettujen eläinten määrä kasvoi HESYllä poikkeuksellisen rajusti ylittäen reilusti löytöeläinten osuuden.

Sosiaalisista syistä hoitoon otettujen eläinten osuus oli vuonna 2011 HESYllä lähes 60 prosenttia (305 eläintä), kun löytöeläinten osuus oli 28 prosenttia (143 eläintä) ja uudelleen sijoitettavien eläinten 12 prosenttia (Taulukko 1). Sosiaalitapauksiksi kutsutaan sellaisia eläimiä, joiden omistajat eivät enää kykene hoitamaan lemmikkejään esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmien takia tai joiden omistaja on kuollut, joutunut hoitolaitokseen tai vankilaan.

Sosiaalisista syistä huostaan otettujen eläinten määrä lähti yhdistyksellä kasvuun jo vuonna 2009, jolloin kyseisen eläinryhmän määrä kasvoi edeltävästä vuodesta peräti viidenneksestä kolmannekseen. Vuonna 2010 sosiaalitapausten osuus oli jo 37 prosenttia. Eläinten laiminlyönnit ovat lisääntyneet siis hälyttävää tahtia. Erityisen huolestuttava tilanne on maakunnissa, joista yhdistys otti viime vuonna 201 eläintä (Taulukko 3).

Maaseudun ongelmana ovat leikkaamattomat naaraskissat, joiden annetaan lisääntyä vapaasti vailla kunnollista huolenpitoa. Tämän seurauksena ihmisasutuksen liepeille syntyy puolivillejä kissapopulaatioita, joiden hidas nääntyminen luonnon armoilla on vakava eläinsuojeluongelma. Pääkaupunkiseudulla huostaanottoja ovat lisänneet väestön ikääntyminen, päihteiden käyttö ja taloudellisesti epävarmat ajat. Yhä useamman ihmisen on luovuttava lemmikistään hoitolaitoskierteen, päihdeongelmien tai maksuvaikeuksien takia, HESY ry:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen erittelee.

HESYn hoitoon päätyneiden eläinten määrä ja lajijakauma pysyivät vuonna 2011 samansuuntaisina kuin vuotta aiemmin. Valtaosa eli peräti 91 prosenttia eläimistä oli kissoja (Taulukko 2).

HESY toimii tällä hetkellä Siuntion löytöeläinten virallisena talteenottopaikkana. Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen löytöeläimet toimitetaan Viikin löytöeläintalolle, jossa niitä säilytetään lakisääteiset 15 vuorokautta. Mikäli eläimen omistajaa ei tänä aikana löydy, saa Viikin löytöeläintaloa pitävä yrittäjä myydä ne. Jos yritys ei saa eläimiä uudelleensijoitettua, hakee HESY ne omaan Itä-Pakilassa sijaitsevaan Eläinsuojelukeskukseensa, jossa eläimet saavat kattavan hoito-ohjelman ja josta ne sijoitetaan uusiin koteihin.

HESY auttoi vuonna 2011 myös maakuntien eläinsuojeluyhdistysten ruuhkaa ottamalla vastaan eläimiä muun muassa Pirkanmaalta, Vaasasta ja Kouvolasta. HESYllä on viisi jäsenjärjestöä: Turussa toimiva Eläinsuojeluyhdistys Dewi , Kouvolan seudun eläinsuojeluyhdistys, Mikkelin eläinsuojeluyhdistys, Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistys ja Tampereella toimiva Kissojen Katastrofiyhdistys KKY.


HESYn hoidossa on tällä hetkellä 67 eläintä (41 kissaa, 20 kania ja 6 koiraa).

Taulukko 1: HESYn hoiviinsa ottamat eläimet vuosina 2001–2011 alkuperän mukaan

....................2001.. 2002.. 2003.. 2004.. 2005.. 2006.. 2007... 2008... 2009... 2010... 2011

löytöeläin ....756..... .624....440......488...519.. ...514.....193…....270… ..252….227…..143

sos.tapaus * 624 ......408...284...273......237…...279 .....207…....91 …..136…179…..305

- joista maakuntien eläimiä………...........33…..…35……57…......12......116…...93…....201

uud.sijoitus **36......107...100.....102......104......120 …....87….... 87… 67 …....83…....64

YHT. ........1416.....1139....824....863.......860….913…..487…...448… ..455….489… 512

* ml. viranomaisten huostaan ottamat eläimet

** eläimiä, jotka HESY on sijoittanut joskus aiempina vuosina ja jotka on nyt palautettu HESYlle


Taulukko 2: HESYn hoiviinsa ottamat eläimet vuosina 2001–2011 eläinlajeittain

...................2001 ..2002 ..2003 ..2004 ..2005 ..2006 ..2007 ..2008 .2009 .2010 ..2011

kissa .........1219… 986….750….809…770….745…..428… 359….370….429….469

koira .........69 ….....39 ......25 ......4.........21 …..24......21…. 28… ..22……24…..17

kani ...........51 …….19 .....16 ….24.........28.....16…….19… .35… 26 …..20…….15

kilpikonna....16…......9 ......12 …....5.........9.........4..........3… .3…. ..2…….1 ……..0

lintu ............21 …....12 …..4 ….....6 ……7……13…..13… 2… …0 …….7……..3

jyrsijät*….. .35….....71 ....7……14…...23…...109........1… 21… 35 ……...8……...8

muut ** .........4 …....3 ......10 …..2.........2.........2……..2…....0……. 0…….0……….0

* = hamsteri, marsu, kesyrotta

** = akvaariokalat, degu, fretti, gekko, helmisisilisko, iguaani, lisko, nauhavesikäärme, sammakko, tarantella, viljakäärme

Taulukko 3: HESYn hoiviinsa ottamat eläimet vuosina 2005–2011 alueittain.

:.....................2005.... 2006..... *2007... 2008... 2009... 2010.... 2011

Helsinki.......... 404….463….....151…....198…..161…....220.....153


Espoo............ 140….100……66……...56……..50…….71……..64

Vantaa........... 240…..238……67……...91….....64..…....76….. 59

Kirkkonummi...32…...59……..118…….80……...57…......20…….30

Siuntio............ 11…...18……...28…….11……....7……….9………5

Muut kunnat... .33…...35…....57………12……116……..93………201

Kokonaismäärä: 860.. 913…487…….448……455……..489…….512

* HESYn eläinmäärät puolittuivat vuonna 2007, kun pääkaupunkiseudun kaupunkien uusi Viikin löytöeläintalo aloitti toimintansa. Tätä ennen HESY toimi Kirkkonummen ja Vantaan löytöeläinten talteenottopaikkana ja Helsingin ja Espoon löytöeläinten talteenottopaikkana toimineen pieneläinklinikan eläinten jatkosijoituspaikkana.

 


Lisätietoja:

HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS HESY ry

Hannele Luukkainen, puheenjohtaja p. 040 547 7770
hannele.luukkainen@clarinet.fi (tavoitettavissa 18.1.2012 lähtien)

Erja Veivo, tiedottaja p. 040 577 4733,
erja.veivo@hesy.fi