Copyright Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Tiedote 5.10.2004HESY muistuttaa eläinten viikolla: Valtion on kannettava vastuunsa eläinsuojeluasioissa
Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry. vaatii valtiota kantamaan vastuunsa eläinsuojeluvalvonnasta ja vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitamisesta. Virallista eläinsuojeluvalvontaa on lisättävä ja eläinsuojelurikkomuksissa on otettava koko rangaistusasteikko käyttöön. Pääkaupunkiseudulle on perustettava luonnonvaraisten eläinten pelastamiskeskus.

Eläinsuojelurikosten rangaistuksia tiukennettava
Viime aikoina on jälleen tullut julkisuuteen kaksi järkyttävää eläinsuojelurikosta. Heinäkuussa uutisoitiin laajasti tuhannesta hoidotta jääneestä maalahtelaisesta siasta, joista 600 oli löytäessä kuollut ja 400 jouduttiin hätäteurastamaan paikan päällä. Elokuussa lehdistö kertoi tapauksesta, jossa kaksi kissaa oli hylätty kotiinsa koko kesäksi, minkä seurauksena molemmat kissat kuolivat nälkään. Lainrikkojat pääsevät yleensä vähällä. Kissojen omistajaa ei tuomittu päiväsakkojen lisäksi edes eläintenpitokieltoon. Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Hannele Luukkainen vaatiikin, että eläinsuojelurikoksista tulisi aina nostaa syyte, ja rikosten tekijöitä on rangaistava. Lisäksi eläinsuojelurikoksissa on otettava käyttöön koko rangaistusasteikko ja tuomittava eläintenpitokielto nykyistä useammin.

Valtion tehostettava eläinsuojeluvalvontaa
Maalahden tapaus osoittaa lisäksi, että virallinen eläinsuojeluvalvonta on aivan liian vähäistä ja tehotonta. Valtio pakoilee vastuutaan eläinsuojeluasioissa pyrkimällä sysäämään eläinsuojeluvalvonnan tehtävät vapaaehtoisten valvojien niskaan. Viime aikoina on myös esitetty, että eläinsuojeluvalvonta tulisi hoitaa lisääntyvässä määrin naapuriavun ja yhteisvastuullisuuden keinoin. Luukkainen vaatii, että virallista eläinsuojeluvalvontaa on päinvastoin lisättävä ja Helsingissä käytössä oleva päätoimisen eläinsuojelueläinlääkärin malli on otettava käyttöön koko maassa.

Valtion kannettava vastuu luonnonvaraisista eläimistä
Vastuu vahingoittuneista luonnonvaraisista eläimistä kuuluu valtiolle. Luonnonvaraisten eläinten hoito on koko maan mittakaavassa melko olematonta. Pääkaupunkiseudullakaan ei ole yhteiskunnan ylläpitämää luonnonvaraisten eläinten pelastamiskeskusta, eikä edes suunnitelmaa sellaisen perustamisesta ole, vaikka suurimmat yhteentörmäykset luonnon ja ihmisten välillä tapahtuvat juuri siellä, missä ihmisiä on eniten. Puheenjohtaja Luukkainen vaatii, että rahat pelastamiskeskusta varten on osoitettava, ja on perustettava koko maan kattava luonnonvaraisten eläinten talteenotto- ja hoitoverkosto.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys järjestää Eläinten viikolla la 9.10.2004 eläinten kulkueen. Kokoontuminen klo 11.00 Esplanadin puistossa, Runebergin patsaalla.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

- hoitaa pääkaupunkiseudulta löydettyjä tai viranomaisten huostaanottamia eläimiä ja etsii niille uudet, vastuuntuntoiset kodit. Vuosittain yhdistys sijoittaa uusiin koteihin noin 1000 lemmikkieläintä, joista kissoja noin 800. Lisäksi hoidetaan mm. koiria, kaneja, pikkujyrsijöitä ja vesikilpikonnia.

- Eläinsuojelutyötä vaikeuttaa eniten varojen puute. Vuosittain eläinten pelastamiseen kuluu noin 500.000 euroa (3 miljoonaa mk). Valtio ei tue lainkaan eläinsuojelutyötä ja Helsingin kaupunginkin avustus kattaa vain 3 % HESYn menoista. Kodittomien eläinten avustustilin numero on Nordea 200118-113063.

Lisätietoja:
HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS HESY ry
- Puheenjohtaja Hannele Luukkainen, p. ja fax (09) 7242931, matkap. 040-5477770
- Tiedottaja Maria Blomster p. työ 09-7774470 fax 09-7774467, matkap. 040 - 5774733