Copyright Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Tiedote 3.12.2004HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS 130 VUOTTA - NÄYTTELY JUGENDSALISSA
Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen juhlanäyttely avataan 3.12.2004. HESYn puheenjohtajan Hannele Luukkaisen juhlapuheet Jugendsalissa ja Helsingin kaupungintalolla puuttuivat ajankohtaisiin eläinsuojelukysymyksiin.

Tervetuliaispuhe Jugendsalissa 2.12.2004

Yhdistyksen alkuaikoina toiminta oli miesten varassa ja naisia piti oikein houkutella mukaan. Ote yhdistyksen julkaisusta vuodelta 1889: "Tässä yhdistyksessä työskentelee miehiä ja naisia käsi kädessä, viimemainittuja kuitenkin vielä sangen vähän. Tahdomme sen tähden lämpimästi kehottaa Suomen naisia, että hekin puolestaan ryhtyisivät tähän työhön, joka erittäin soveltuu naisille. Sillä tässä tarjoutuu hänelle lavea ala vaikuttaa hyvää kodissa ja kodin ulkopuolellakin." - Ja tästä syystä naisten jäsenmaksu oli tuolloin vain puolet miesten jäsenmaksusta eli kaksi markkaa.

Suomessa eläinsuojelu on kautta aikain ollut eläinsuojeluyhdistysten vapaaehtoistyön varassa. Eläinsuojeluväki on joutunut ja joutuu edelleenkin monilta osin hoitamaan valtion ja kuntien tehtäviä omin varoin. Kunnilla on vuodesta 1998 lähtien ollut lakisääteinen velvollisuus ottaa talteen löytöeläimet 15 vuorokauden ajaksi. Mutta sen jälkeen eläinsuojeluyhdistys joutuu hoitamaan ne omalla kustannuksellaan. Toiseksi millekään taholle ei ole säädetty vastuuta ns. sosiaalitapauksista, joissa lemmikkieläin jää vaille hoitoa omistajan elämäntilanteen takia. Niistäkin eläinsuojeluväki joutuu huolehtimaan omin varoin.

Kun yhdistyksemme menot ovat vuosittain noin 500 000 e, joudumme jatkuvasti olemaan kerjuulla. "Miksi ette kerää ihmisille?" on kysymys, jonka aina kuulemme lipaskeräyksissämme. Samaa kysymystä käsiteltiin yhdistyksen julkaisussa jo vuonna 1889 seuraavasti: "Mitä eläinsuojeluyhdistyksiin tulee kuulee väitettävän, että niin kauan kuin ihmisissä on niin paljon kurjuutta, joka olisi autettava, pitäisi eläinten antaa odottaa. Tähän voimme ainoastaan vastata sen, että siinä tapauksessa ei tulisi koskaan eläinten vuoro. Sillä ei kurjuus ihmisissä lakkaa tämän maailman aikana."

Luonnonvaraiset eläimet kuuluvat periaatteessa valtion vastuulle, mutta käytännössä myös vahingoittuneiden eläinten auttaminen on jäänyt eläinsuojeluyhdistysten kontolle. Nyt odotamme ja toivomme, että valtiovalta viimeinkin ryhtyy kantamaan vastuunsa vahingoittuneiden ja emottomien luonnonvaraisten eläinten hoitamisesta ja perustaa pääkaupunkiseudulle pelastamiskeskuksen niitä varten. Tämä olisi upea syntymäpäivälahja 130-vuotiaalle Helsingin eläinsuojeluyhdistykselle!

Kiitospuhe Kaupungintalolla 2.12.2004

Helsingin kaupunki on monilta osin eläinsuojelun edelläkävijä maassamme. Jo vuosikymmenien ajan pääkaupunki on osoittanut sivistyksensä sillä, että sen järjestyssääntö on sallinut kissan liikkua vapaana. Nykyään tämä jalo ja kissan luonteen ymmärtävä periaate koskee myös koko maata, koska se saatiin sisällytettyä uuteen järjestyslakiin.

Toiseksi Helsinki on ainoa kunta Suomessa, jossa eläinsuojeluvalvonta on järjestetty esimerkillisesti. Jo vuonna 1991 Helsinkiin perustettiin erillinen eläinsuojelueläinlääkärin virka, jossa päätehtävänä on huolehtia eläinsuojeluvalvonnasta kaupungin alueella. Toivomme, että tämä käytäntö leviäisi kaikkiin Suomen kuntiin.

Kolmanneksi Helsingissä on minimoitu naapurien väliset kissariidat sillä, että ympäristöviranomaiset eivät lainaile loukkuja kissojen pyydystämiseen. Loukutuksen hoitaa Helsingin eläinsuojeluyhdistys. Tässäkin olisi matkittava malli maakuntiin.

Toistaiseksi kaupungilta puuttuu vielä yksi kulttuurihoukutus ja se on Kissaesinemuseo. Jokaisessa todellisessa kulttuurikaupungissa on kissamuseo, joka on paitsi kaikkien kissafriikkien vaelluskohde myös kulttuurinälkäisen yleisön suosikki vuodesta toiseen.

130-vuotiaalla Helsingin eläinsuojeluyhdistyksellä on siis toive Helsingin kaupungille, että pääkaupunkiin perustettaisiin kissaesinemuseo, jossa myös eläinsuojelu olisi vahvasti esillä.

Lisätietoja:
HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS HESY ry
- Puheenjohtaja Hannele Luukkainen, p. ja fax (09) 7242931, matkap. 040-5477770
- Tiedottaja Maria Blomster p. työ 09-7774470 fax 09-7774467, matkap. 040 - 5774733