Copyright Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Tiedote 3.5.2012

Kerrostalojen sallittava parvekeverkkojen asentaminen kissatalouksiin

Kissalla ei ole yhdeksää henkeä

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry toivoo, että korkeissa rakennuksissa asuvat kissataloudet velvoitetaan Ruotsin mallin mukaisesti suojaamaan parvekkeensa verkoilla tai lasituksilla ja taloyhtiöt tämän sallivat. Ruotsissa yli viiden metrin korkeudessa asuvien kissanomistajien on eläinsuojeluasetuksen nojalla pakko verkottaa parvekkeensa, jos kissa oleskelee siellä yksin.

– Parvekeverkko pelastaisi joka vuosi kymmeniä kissoja kuolemalta ja vakavilta loukkaantumisilta. On harhaluulo kuvitella, että kissa on tasapainoilun mestari, joka korkealta tipahtaessaan päätyy aina jaloilleen. Kaupunkioloissa matalaltakin pudonneen kissan vammat ovat usein pahoja, koska alla ei ole pehmeää maastoa, HESY:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen perustelee.

Länsinaapurissa parvekeverkkopakko otettiin käyttöön vuonna 2008 maatalousviraston määräyksestä. Lääninhallitukset valvovat säännöksen noudattamista. Ne eivät tee lemmikkieläintalouksiin vastaavanlaisia tarkastuskäyntejä kuin tuotantoeläintiloille, vaan saavat ilmoituksia usein asukkailta, joiden mielestä naapurin kissaa pidetään varomattomasti parvekkeella.
Parvekeverkkopakon laiminlyöminen luetaan Ruotsissa eläinsuojelulain rikkomukseksi, josta voidaan tuomita teon vakavuuden mukaan joko sakkoja tai kahteen vuoteen vankeutta. Parvekeverkon teetättämättä jättämisestä seuraisi todennäköisesti sakkoja.

Suomessa parvekkeiden suojaaminen on tällä hetkellä eläinten omistajien omalla vastuulla. Valitettavasti heistä kaikki eivät koe suojaamista tarpeelliseksi. Erityisen ongelmallista HESY:n mielestä on se, että toisinaan parvekeverkkojen asettamista vastustaa taloyhtiö, joka katsoo verkon olevan sopimaton talon julkisivuun ja vaatii rangaistusseuraamusten uhalla asukasta poistamaan sen.

– On ymmärrettävää, jos verkko on poistettava sen takia, että parveke on luokiteltu varapoistumistieksi. Tietoomme on kuitenkin tullut tapauksia, joissa verkko on täytynyt poistaa häiritseväksi katsotun ulkonäön takia. Tällöin kissanomistajan vaihtoehdot ovat vähissä: edessä on joko muutto, ulkoilmaan kaipaavan kissan pitäminen sisällä tai parvekkeen suojaaminen muunlaisin, usein epävarmemmin keinoin. Pahimmillaan kissan sallitaan ulkoilla vapaasti parvekkeella, jolloin tipahtamisriski on erittäin suuri, Luukkainen selventää.

Ruotsissa parvekeverkoille ei ole asetettu ulkonäköstandardeja, jotka niiden tulisi täyttää. Pääasia on, että verkko suojaa kissoja putoamisilta. Ruotsin maatalousviraston tiedossa ei ole tapauksia, joissa suojaverkko olisi koettu erityisen ongelmalliseksi.

 

 

 

 

Lisätietoja:

Kissatalouksien parvekeverkkopakosta määrätään Ruotsin koirien ja kissojen pidolle määrättyjen eläinsuojeluasetusten kolmannen luvun 8 §:ssä (s. 13):

http://www.sverak.se/SVERAK/Aktuellt/Aktuellt/SJVFS%202008_5.pdf

Rangaistuksista määrätään Ruotsin eläinsuojelulain pykälässä 36 (s. 18):

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/90308


HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS HESY ry

Hannele Luukkainen, puheenjohtaja p. 040 547 7770,
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Erja Veivo, tiedottaja p. 040 577 4733,
erja.veivo@hesy.fi