Copyright Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Tiedote 1.10.2010


HESY ry muistuttaa maailman eläintenpäivänä seuraeläinten kokemista epäkohdista

Parannuksia lemmikkien hyvinvointiongelmiin

 


Maailman eläinten päivää vietetään perinteiseen tapaan maanantaina 4.lokakuuta. Suomessa päivää juhlistetaan tänä vuonna jo 101. kertaa. Vaikka eläinsuojelun saralla on maassamme vuosisadan aikana edistytty, on työsarkaa vielä kosolti jäljellä. Maa- ja metsätalousministeriö on valmistelemassa seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan perustamista. Tähän liittyen Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry on koonnut kymmenen lemmikkieläinten hyvinvointiin liittyvää epäkohtaa, joihin yhdistys toivoo parannuksia

 

Yhdistyksen mielestä maailman eläinten päivä on sopiva ajankohta julkistaa parannusehdotukset.

– Yhä useammat seuraeläimet joutuvat huonolle hoidolle tai kaltoin kohdelluiksi, kun omistajat voivat huonosti eivätkä pysty tai osaa hoitaa lemmikkejään oikein. Vakavat hoidon laiminlyönnit kohdistuvat useimmiten juuri lemmikkeihin. Täten seura- ja harrastuseläinten neuvottelukunta täydentäisi hyvin hyötyeläinten oloihin keskittyvän tuotantoeläinten neuvottelukunnan jättämää aukkoa, HESY:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen sanoo.

HESY ry järjestää maailman eläinten päivän alla 2. lokakuuta kauppakeskus Jumbon Citymarket-myymälässä tavara- ja lipaskeräyksen klo 11–17 sekä kirjamyyntitapahtuman Helsingin keskustassa, Lasipalatsin kulmalla 4.-5.lokakuuta klo 11–17. Eurolla saa kolme kirjaa.

Kansainvälistä eläinten päivää juhlitaan erilaisilla tapahtumilla ympäri maailmaa. Päivämäärä on valittu eläinten suojelupyhimyksen Franciscus Assisilaisen päivän mukaan. Maailman eläinten päivällä on internetsivusto, jolla eri maiden eläinsuojelujärjestöt voivat mainostaa tapahtumiaan ja jossa julkaistaan vuosittain maailman eläinten päivän suurlähettiläät. Suomen suurlähettilääksi nimettiin tänä vuonna HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen. Lisätietoja: http://www.worldanimalday.org.uk/

HESY ry:n vaatimat parannukset lemmikkieläinten hyvinvointiongelmiin:

1. Eläinten maahantuontia ja maastavientiä on valvottava paremmin ja tarttuvien tautien leviämisen estämiseksi on kehiteltävä nykyistä tehokkaampi järjestelmä.

2. Eläintenpitokieltojen valvontaa on tehostettava myös käytännössä. Valmisteilla olevan eläintenpitokieltorekisterin lisäksi määräystä on valvottava yllätystarkastuksilla.

3. Lemmikkieläinten pitoa yksityiskodeissa, ammattimaisessa eläinten kasvatuksessa, eläinhoitoloissa ja eläinkaupoissa on pystyttävä valvomaan tehokkaammin. Eläinsuojelueläinlääkäreiden ja -valvojien määrää on lisättävä koko maassa.

4. Mikäli lemmikin omistaja ei sosiaalisten syiden (esim. pysyvän tai pitkäaikaisen sairaalahoidon, laitoshoidon, vankeuden tms.) takia kykene huolehtimaan lemmikistään, on kunnan otettava vastuu eläimen hoidosta ja tästä aiheutuvista kustannuksista ensimmäisten 15 vuorokauden ajalta. Tämän jälkeen kunnan löytöeläintalo tai paikallinen eläinsuojeluyhdistys etsii eläimelle uuden kodin.

5. Löytöeläinten talteenoton ja kuljetuksen on toimittava jokaisessa kunnassa vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Yöllä poliisi voisi vastata kuljetuksista. Löytöeläinten talteenoton on myös toteuduttava jokaisessa kunnassa lakisääteisellä tavalla.

6. Kansalaisille on taattava kohtuuhintaiset eläinlääkärin peruspalvelut. Tällä hetkellä kunnallinen eläinlääkäripäivystys on esimerkiksi Helsingissä kohtuuttoman kallis vähävaraisille.

7. Lemmikkieläinten tunnistusmerkinnän on oltava pakollinen ja tunnistusmerkintöjä varten on perustettava valtakunnallinen tunnistetietorekisteri. Tunnistemerkinnän myötä koiraverosta voitaisiin luopua koko maassa.

8. Lemmikkieläinten jalostusta ja kasvatusta on pyrittävä ohjaamaan terveempään suuntaan, jotta perinnöllisten sairauksien yleistymiseltä vältyttäisiin ja äärimmäisten, tuskaakin aiheuttavien ulkomuotojen kehittely estyisi.

9. Suomeen on saatava eläinasiavaltuutetun virka.

10. Kansalaisten tietämystä lemmikkieläinten pidosta, käyttäytymisestä, hoidosta ja sairauksista olisi kasvatettava lisäämällä alan opetusta kouluissa ja tukemalla alan järjestötoimintaa. Kaupallisten koirakoulujen toiminta pitäisi saattaa luvanvaraiseksi tai tarkan valvonnan alaiseksi, sillä ala on täysin villiä ja alalla toimii myös epäasiallisia koulutusmetodeja opettavia koirakouluja

Lisätietoja:
HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS HESY ry
Hannele Luukkainen, puheenjohtaja p. 040 547 7770,
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Erja Veivo, tiedottaja p. 040 577 4733,
erja.veivo@hesy.fi