Britanniassa löytöeläinten käyttö eläinkokeissa kiellettiin

Viestimissä on levinnyt tieto, että Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY olisi antanut ymmärtää, että tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskeva uusi koe-eläinlaki sallisi löytöeläinten laajamittaisen käytön eläinkokeissa.

Tämä ei pidä paikkaansa. Emme ole arvioineet tulevien eläinkokeiden laajuutta, vaan kertoneet ainoastaan sen tosiasian, että uusi laki sallii irrallaan tavattujen ja villiintyneiden kotieläinlajeihin kuuluvien eläinten käytön koe-eläiminä. Löytöeläinten käytön salliminen eläinkokeissa poikkeuksella ja tietyn kriteeristön perusteella ei muuta tätä. Tässä vaiheessa kukaan ei voi edes tietää, kuinka monta eläintä tulevat tutkimushankkeet koskevat.

Uusi laki ei rajaa löytöeläimillä tehtäviä eläinkokeita vain näytteenottoon tai seurantapannan asentamiseen eli vakavuusluokaltaan lieviin eläinkokeisiin, vaan sallii löytöeläinten käytön kaikissa eläinkokeiden vakavuusluokissa. Laki ei sisällä myöskään määräystä, jonka mukaan löytöeläintä ei voida käyttää koe-eläimenä laboratoriossa.

Uusi laki perustuu EU:n pääosin täysharmonisoivaan koe-eläindirektiiviin. Britanniassa ehdotus löytöeläinten käytöstä eläinkokeissa huolestutti siinä määrin lemmikinomistajia ja myös eräitä eläinsuojelujärjestöjä, että siellä pidettiin voimassa direktiivin sallima, vuodelta 1986 oleva kielto, jonka mukaan löytöeläimenä tavattuja lemmikkejä ei voi käyttää eläinkokeissa.
Täyskiellosta huolimatta löytöeläimenä tavatuista lemmikeistä voidaan Isossa-Britanniassa ottaa hyvien eläinlääkintäkäytäntöjen mukaisesti verikokeita, joilla voidaan selvittää eläimen terveydentilaa. Edellytyksenä vain on, että näytteenotto ei ole osa tieteellistä tarkoitusta.

Sama olisi ollut mahdollista myös Suomessa. Vaihtoehtoisesti löytöeläimillä tehtävät eläinkokeet olisi edes voitu rajata vain verinäytteen ottoon.


Hannele Luukkainen
puheenjohtaja
Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry