28.3.2012 Uutinen

Koiraveron kantamisesta luovuttava

Suomen Kennelliitto on tehnyt kansalaisaloitteen koiraverolain poistamiseksi. Kansalaisaloitelain mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite uuden lain säätämiseksi. Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset on kerättävä puolen vuoden aikana. Lakialoitteeseen koiraveron lakkauttamiseksi voi tutustua osoitteessa: http://www.avoinministerio.fi/ideat/aloite-koiraverolain-kumoamiseksi

Helsingin eläinsuojeluyhdistys on kannattanut jo pitkään koiraverosta luopumista. Yhdistyksen puheenjohtaja Hannele Luukkainen on tehnyt vuosikausien ajan joka vuosi kaupunginvaltuustossa asiaa koskevan talousarvioaloitteen. Yhden talousarvioaloitteen hän teki esimerkiksi vuonna 2008: http://www.hesy.fi/info/tiedote240408.htm

Koiraveroa kantaa enää kaksi kuntaa Suomessa: Helsinki ja Tampere. Kun koiraverolakia päivitettiin vuonna 1991, kunnanvaltuustoille annettiin mahdollisuus olla kantamatta veroa ja nopeassa tahdissa lähes kaikki kunnat ovatkin luopuneet koiraveron kantamisesta. Veroa on yleisesti pidetty epäoikeudenmukaisena, epätarkoituksenmukaisena ja vanhentuneena. Koiravero tulee myös kalliiksi. Monet kunnat ovat luopuneet siitä korkeiden perintäkustannusten takia.

Koiraveron alkuperäiset perusteetkaan eivät enää päde. Koiravero on vuonna 1894 säädetty asetus, jonka tuotoilla maksettiin korvausta niille, joiden tuotantoeläimiin koirat olivat tartuttaneet vesikauhua. 

- Kun Suomessa ei enää vuosikymmeniin ole esiintynyt kulkukoiralaumoja eikä vesikauhua, ei koiraverolle löydy enää perusteita. Koiraveroa ei voi perustella myöskään puhtaanapitokuluilla, sillä vuodesta 2003 voimassa ollut järjestyslaki määrää, että koirien ulkoiluttajien on kerättävä koiransa jätökset, Luukkainen perustelee.

 


Kuva: Sarri Kukkonen.