7.3.2012 Uutinen

Eläinsuojelulain uudistus puhutti eduskunnan Kansalaisinfossa

Eduskunnan eläinsuojeluryhmä järjesti yhteistyössä Eläinsuojeluliitto Animalian sekä muiden järjestöjen kanssa tilaisuuden eduskunnan Kansalaisinfossa keskiviikkona 7.3. klo 12 - 13.30. Tilaisuuden teemoina olivat uudistettava eläinsuojelulaki ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavat kulutusvalinnat. Keskustelua veti eläinsuojeluryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa ja alustajina oli edustajia eri tahoilta.

Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen selvensi, miten eläinsuojelulain uudistusta on valmisteltu. Selvitysten jälkeen työryhmä laatii arvion työn jatkamisesta ja perustaa valmisteluorganisaation. Lakiesitys on tarkoitus saada valmiiksi ja lausuntokierrokselle vuonna 2015.

Reilua.fi Oy:n toimitusjohtaja Antti Lauslahti esitteli hankettaan ”Suomi - vastuullisen lihantuotannon mallimaa”. Hankkeen tavoitteena on saada kansallinen laatujärjestelmä vastuulliseen lihantuotantoon. Vastuullisuuden ulottuvuudet liittyvät eläinten hyvinvointiin, tuoteturvallisuuteen ja ympäristövastuuseen. Hänen visionaan on saada kaikkiin eläinperäisiin tuotteisiin vastaavat tuotantotapamerkinnät kuin kananmunilla on tällä hetkellä.

Animalian toiminnanjohtaja Kati Pulli esitteli kolme keskeistä eläinsuojelulain uudistustarvetta: lakiin on kirjattava vaatimus, jolla eläimille taataan mahdollisuus toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä, tuotanto- ja lemmikkieläinten jalostukseen on puututtava ja kivuliaat toimenpiteet (mm. nupoutus yms.) ilman riittävää kivunlievitystä on kiellettävä.

Pulli puuttui myös tuotteiden sertifiointijärjestelmään ja esitti huonona esimerkkinä turkistuotannon. Sertifiointiin liittyvässä tarkastuksessa käydään läpi tietyt tuotantokriteerit, jotka eläinten hyvinvoinnin osalta tarkoittavat eläinsuojelulain vähimmäisvaatimusten täyttymistä. Tätä ei pidä rinnastaa eläinten hyvinvointiin. Suomen sertifioiduilla turkistarhoilla eläinten olot eivät yllä edes muiden Pohjoismaiden tasolle.

Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Hannele Luukkainen korosti sitä, että lain on oltava niin edistyksellinen, että se ei ole vanhentunut jo syntyessään. Lain tulee ottaa huomioon myös tulevaisuuden muutokset. Uudistuksessa on varauduttava esimerkiksi siihen, että lemmikkikoirien ja -kissojen turkkien värjäys saattaa yleistyä Suomessa ja maahan saatetaan perustaa tarhoja, joissa tuotetaan kanin tai muiden lemmikkieläinten lihaa.

Luukkainen painotti sitä, että laki on nimensä mukaisesti laadittava eläinten näkökulmasta, ei tuottajien eikä hyväksikäyttäjien. Lisäksi samalla eläinlajilla ei saa olla kaksia erilaisia pitonormeja kuten nyt on esim. ketulla riippuen siitä, pidetäänkö sitä turkistarhalla vai eläintarhassa.

Järjestöjen ja muiden tahojen alustusten jälkeen kuultiin eduskuntaryhmien kommenttipuheenvuorot. Tilaisuuden päätteeksi yleisö sai kysyä, kommentoida ja keskustella vapaasti ajankohtaisista eläinsuojeluasioista.

Eduskunnan eläinsuojeluryhmän puheenjohtajalla Sari Sarkomaalla (vasemmalla) ja ryhmän perustajalla ja ensimmäisellä puheenjohtajalla Hannele Luukkaisella riitti keskusteltavaa eduskunnan Kansalaisinfossa.