Maa- ja metsätalousministeriölle

Asia: Lausunto luonnoksesta laiksi tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta ja laiksi eläinsuojelulain muuttamiseksi


Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry  yhtyy Eläinsuojeluliitto Animalian ja Juliana von Wendtin säätiön lausuntoon ja esittään sen lisäksi lisälehtisellään seuraavat huomiot:

1. Terminologia

Termi koe-eläin koetaan virheelliseksi, sillä ei ole olemassa mitään sellaista eläinlajia, joka olisi olemassa sitä varten, että sillä tehtäisiin kokeita. Siksi pitäisi puhua kokeissa käytettävistä eläimistä.

2. Pykälän 26 3 momentin 2) ja 3) kohdat

Eläinten pyydystäminen luonnosta sekä irrallaan tavattujen tai villiintyneiden kotieläinlajeihin kuuluvien eläinten käyttäminen eläinkokeita varten poikkeusluvalla [pykälän 26 3 momentin 2) ja 3) kohdat] koetaan ongelmalliseksi ja vaikeaksi hyväksyä. Mitään eläintä ei pidä pyydystää luonnosta eläinkokeita varten eikä myöskään eläinkoekasvattamoille.

 

3. Pykälän 16 momentti 4

Haluttiin tarkennusta pykälän 16 momenttiin 4, sillä nyt se vaikuttaa mahdollistavan sen, että laboratoriot voivat ostaa eläimen keneltä tahansa kasvattajalta tai trokarilta ja jopa kadulta. Kokeissa käytettävät eläimet pitää rajata vain niihin, jotka on varta vasten kasvatettu. Näin ne ovat kalliimpia ja estetään myös ihmisten lemmikkien päätyminen kokeisiin.